Hekim Sözü (Sayı 18) Kasım-Aralık 2021

(Sayı 18) Kasım-Aralık 2021


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

İçindekiler

 • Yönetim Kurulundan
  + Oku

  Hakkımız olanı istiyoruz
  İstanbul Tabip Odası 1992-1998 dönemi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi temsilcisi, 1996-2000 dönemi TTB Merkez Delegesi, 2000-2002 dönemi Genel Sekreteri arkadaşımız, dostumuz Dr. Rıfat Yücel’i kay...

 • Yayın Kurulundan
  + Oku

  Merhaba… Yeni bir yılda yeni bir sayı ile birlikteyiz. Bu sayıda dosya konumuz Hekim Emeği. Türk Tabipleri Birliği’nin “Emek Bizim, Söz Bizim” diyerek başlattığı, sonrasında Forum ve G(ö)rev ile sürdürdüğü eylem programına bir selam da buradan gitsin istedik. Ekonomik sorunların emekçilerin belki de her zamankinden çok daha faz...

 • Odamızdan
  + Oku

  “BİR DOKTORUN KAZA SONUCU ÖLÜMÜ” Geliyorum diyen iş cinayeti!
  Dr. Rümeysa Şen, Ankara Şehir Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistanı. Yoğun iş temposu ve angaryaların üzerine yasal çalışma saatini çok fazla aşan mesailerin ve nöbetlerin kurbanı…

 • Odamızdan
  + Oku

  Beyaz yürüyüşe giderken...
  Özlük haklarına, çalışma koşullarına, halkın sağlık hakkına erişimine yönelik sorunları ve taleplerimizi görünür kılmak üzere Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından “Emek Bizim, Söz Bizim” çağrısıyla duyurulan eylem süreci “5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz” temalı basın açıklamalarıyla ba....

 • Odamızdan
  + Oku

  Turkovac ile ilgili tüm bilimsel veriler ivedilikle paylaşılmalıdır
  Sağlık Bakanlığı’ndan Turkovac ile ilgili tüm bilimsel verileri ivedilikle paylaşmasını bekliyoruz. Bilimsel çalışma sonuçları yayımlanmayan ve bilimsel ortamlarda tartışılmamış bir aşının güvenli ve etkili sayıldığına dair bakanlık açıklamaları, maalesef var olan aşı tereddüdünü daha da artıra...

 • Birliğimizden
  + Oku

  PANDEMİDE MERAK ETTİKLERİMİZ Tomris Cesuroğlu ile COVID-19’a Yönelik Stratejiler
  Sağlık Bakanlığı’ndan Turkovac ile ilgili tüm bilimsel verileri ivedilikle paylaşmasını bekliyoruz. Bilimsel çalışma sonuçları yayımlanmayan ve bilimsel ortamlarda tartışılmamış bir aşının güvenli ve etkili sayıldığına dair bakanlık açıklamaları, maalesef var olan aşı tereddüdünü daha da artırac...

 • Birliğimizden
  + Oku

  YÖNETEMEME KRİZİ SÜRÜYOR Yapılmayan zam hakkında açıklama istiyoruz
  Hekim ve diş hekimlerinin emeklilik ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme, 1 aralık 2021’de ülke gündemine getirilmiş ancak aynı düzenleme 3 aralık 2021 tarihi itibari ile geri çekilmiştir. Sağlık Bakanı’nı yapılmayan zam hakkında açıklamaya davet ediy...

 • Emek
  + Oku

  ÜLKEDE EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİRKEN İŞÇİ-MEMUR HER KESİMDE EMEK MÜCADELESİ BÜYÜYEREK MEYDANLARI DOLDURUYOR! Artık yeter! Geçinmek istiyoruz!
  Hekim ve diş hekimlerinin emeklilik ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme, 1 aralık 2021’de ülke gündemine getirilmiş ancak aynı düzenleme 3 aralık 2021 tarihi itibari ile geri çekilmiştir. Sağlık Bakanı’nı yapılmayan zam hakkında açıklamaya davet ediy...

 • Dosya: Hekim Emeği
  + Oku

  Riskler artıyor, bölüşüm bozuluyor-Mustafa Sönmez*
  Türkiye ekonomisi , akla uygun olmayan , çelişkiler yumağından oluşan ilginç bir dönemden geçiyor, Enflasyon son 20 yılın zirvesinde, ülke riski en yüksek noktalarda, ama büyüme oranı yüksek ve gaz kesilmiyor, fakat büyüyen pastanın paylaşımında adaletsizlik artıyor, zoraki büyüme, emeğin sırtına basılarak gerçekleştiriliyor. Sürdürülebilirliği olmayan bu paradigmanın sonuna yaklaş...

 • Dosya: Hekim Emeği
  + Oku

  Kamusal bir hizmet olarak Hekimlik - Candan Coşkun *
  Bu yazının temel iddiası sağlık sorunlarımızın çözümü için şart olan zihinsel hekim emeğinin, kendini var etme motivasyonu ve gerçekleşebilme şartlarının ve biricik var olabilme yolunun onun satılmak üzere üretilemeyeceğini kanıtladığını gösterme...

 • Dosya: Hekim Emeği
  + Oku

  Aile hekimliği kamu kurumu mu yoksa ticari bir işletme mi? - Recep Koç*
  Kamuoyunda aile hekimliği çalışanlarına ek ödemelerin tam olarak verileceği algısı yaratılmış ancak ödemeler için birçok şart konarak düşük miktarlarda yapılmıştır.Aile Hekimleri kamu görevlisi olarak, ka...

 • Dosya: Hekim Emeği
  + Oku

  DİYALOG, GÖRÜŞME ÖNEMLİDİR! DÖNÜŞTÜRÜCÜ VE SONUÇ ALICI OLAN EYLEMEKTİR… Emek bizim, söz bizim! - Ali Çerkezoğlu*
  Hekim emeğinin korunmasında örgütlenmenin ve söylemi eyleme dönüştürmenin bir örneği olarak “Emek Bizim Söz Bizim” ve 15 Aralık GöREV eylemi hekimlerin her durumda sessiz kalmayacağını bir kez daha gösterdi.Hekimler olarak k...

 • Etik
  + Oku

  Sağlık Hizmeti Kaynaklı Zarar Bildirgesi
  15-16 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen “TTB III. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda yeniden gözden geçirme çalışmaları başlamış ve 24 Kasım 2019 tarihinde TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongre’sinde kabul edilmişt...

 • Röportaj
  + Oku

  Pandemi neden hâlâ bitirilemiyor? Röportaj: Osman Öztürk*
  Gerek dünyada gerekse Türkiye’de bütün hızıyla devam eden ve bir türlü kontrol altına alın(a)mayan COVID-19 pandemisini Toplum ve Hekim Dergisi Editörü, halk sağlığı ve epidemiyoloji uzmanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’yla konuşt...

 • Hukuk
  + Oku

  2008 Yılından Sonra Kamuda Çalışmaya Başlayan Hekimler De, Emeklilikte “İlave Ödeme”Den Faydalanamıyor - Hazal Pekşen Demirhan*
  “Hekimlere zam müjdesi” haberleriyle gündeme getirilen, emeklilik aylıkları ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenlemeler, TBMM komisyonlarında görüşülmeksizin, hızlıca Genel Kurul’da 287 sıra sayılı kanun teklifine yeni madde ihdası ile eklen...

 • Kadın
  + Oku

  TOPLUMSAL CİNSİYET PERSPEKTİFİNDEN PANDEMİDE KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI RAPORU Ne minnet, ne şiddet! - Damla Uçak*
  Raporda toplumsal cinsiyet ile ilgili genel bir çerçeve çizildikten sonra, sağlık kurumlarının çeşitli kademelerinde sağlık çalışanı olarak görev yapmış/yapmakta olan kadınların bu dönemde tanık oldukları olaylar, karşılaştıkları sorunlar, fiziksel ve psikolojik zorl...

 • Kitap
  + Oku

  Taner Damcı’dan... Kara okyanusun kıyısında - Yasemin Demirci*
  Kitap bir doktorun yaşamına ışık tutmakla kalmıyor. Sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını, pandeminin yarattığı tahribatı bunun yanısıra anneliği, sevgiliyi, kadını ve yaşam mücadelesini ele alış biçimleriyle bir solukta okunan, büyük bir ustalıkla yazılmış ve son zamanlarda okuduğum en iyi öykülerden bi...

 • Tiyatro
  + Oku

  Kimse öyle şeyleri konuşmuyor artık - Deniz Devrim Dede*
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları “Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık” adlı oyunu bu sezonda sahneye taşıdı. Şirin Gürbüz’ün yazdığı Emre Koyuncuoğlu’nun yönettiği oyunda bugüne kadar bu topraklarda yaşanmış en büyük kolektif travmalardan birinin, 12 Eylül Darbesinin, hayatlarımızdaki iz düşümlerine odaklanılıyor. O dönemde yaşanılan acılarla parçalan...