ÜLKEDE EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİRKEN İŞÇİ-MEMUR HER KESİMDE EMEK MÜCADELESİ BÜYÜYEREK MEYDANLARI DOLDURUYOR! Artık yeter! Geçinmek istiyoruz!


  • Hekim Sözü Kasım-Aralık 2021
  • 393

Hekim ve diş hekimlerinin emeklilik ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme, 1 aralık 2021’de ülke gündemine getirilmiş ancak aynı düzenleme 3 aralık 2021 tarihi itibari ile geri çekilmiştir. Sağlık Bakanı’nı yapılmayan zam hakkında açıklamaya davet ediyoruz.

DİSK’İN KARTAL MİTİNGİ’NDE BİNLERCE İŞÇİ BULUŞTU: ARTIK YETER! GEÇİNMEK İSTİYORUZ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) “İstanbul Ses Veriyor: Artık Geçinmek İstiyoruz!” çağrısıyla 12 Aralık Pazar günü Kartal Meydanı’nda düzenlediği mitinge binlerce emekçi katıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar, öğrenciler, kamu emekçileri, emekliler, sağlık çalışanları, çok sayıda siyasi parti ve dernek mitinge kitlesel katılım sağlayarak destek verdi.

Hekimler mitinge TTB İstanbul Tabip Odası pankartı arkasında katıldı. Hekimler geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Beyaz Yürüyüş ve Beyaz Forumun çağrısını “Emek Bizim, Söz Bizim” çağrısıyla miting alanına taşıdılar.

Mitingde konuşma yapan DİSK Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Patronundan daha fazla vergi ödemeye yeter diyenler, memleketine emeğine sahip çıkanlar bugün Kartal Meydanı’nda toplandık. Geçinemeyenler adına, barınamayanlar adına bu meydanı doldurduk. TÜİK’e enflasyon sadece yüzde 21 dedirtip,’ekonomi şahlanıyor’ diyorlar. Bu meydan yanıtlasın, enflasyonun yüzde 21 olduğuna inanan var mı? Asgari ücrette kırmızı çizgimiz en az 5 bin 200’dür. Türkiye işçi sınıfı uluslararası ucuz emek tezgahınızda satılacak bir mal değildir. Emeğiyle, doğasıyla, insanıyla Türkiye uluslararası pazarlarda şahıstan satılık bir ülke değildir. O tezgahları bozmak boynumuzun borcudur. 1 Ekim’den beri meydan meydan, işyeri işyeri söylediğimizi burada hep beraber tekrarlayalım. Biz çalışıyoruz… Biz üretiyoruz… Türkiye büyüdüyse payımızı istiyoruz.”

“GEÇİNEMİYORUZ” DİYEN BİNLERCE KAMU EMEKÇİSİ KESK’İN ÇAĞRISIYLA KARTAL’DA BULUŞTU

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) çağrısıyla binlerce kamu emekçisi “Geçinemiyoruz” sloganıyla 19 Aralık günü  İstanbul Kartal Meydanı’nda buluştu.

“Geçinmek için kamudan, emekten, halktan yana bir bütçe istiyoruz” talebinin dile getirildiği mitinge KESK’e bağlı sendikaların yanı sıra çok sayıda emek örgütü, sivil toplum örgütü ve siyasi partilerden de katılım sağlandı.

Geçtiğimiz haftalarda hükümete uyarı niteliğinde G(ö)REV’deyiz diyen hekimler mitinge TTB İstanbul Tabip Odası pankartı arkasında katıldı. Kasım ayında başlattıkları Beyaz Yürüyüş ve Beyaz Forumun çağrısını “Emek Bizim, Söz Bizim” pankartıyla miting alanına taşıdılar.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik miting konuşmasını; Sadece ekonomik krizle boğuşmuyoruz. Aynı zamanda tek adam rejiminin yönetememe krizi ile de karşı karşıyayız. Ekolojik krizle, kadınlara yönelik şiddetin ortaya çıkarmış olduğu krizle karşı karşıyayız. Bu kapitalist sistemin yaratmış olduğu neoliberal politikalar, özelleştirme politikaları, güvencesizleştirme politikaları, yani bu kapitalist barbarların artık sonuna gelmiş bulunmaktayız.. Biz biliyoruz ki her karanlığın bir şafağı, her kışın bir de baharı vardır. İşte o baharı getirenler burada, Tandoğan’dan, İstanbul’dan emekçileri coşkuyla, sevgiyle selamlıyorum.” Diyerek tamamladı.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!