Kadın Hekimlik Komisyonu

Haber/Duyuru

Haklarımızdan Vazgeçmiyor, Direnişi Örgütlüyoruz!

Dünya kadınlarının isyan ve direniş günü olan bir 8 Mart’a daha giderken, 2021 yılı ülkemizde kadın haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine saldırılar ile anılacaktır. Kad

Şiddetle mücadelede şimdiye kadar olan kazanımlarımız bir kararnameyle yok edilemez!

25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti’nde, Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele eden Clandestina Hareketi’nin öncülerinden olan Patria, Minerva ve Maria Mirabel kar

Hastanelerde Basın Açıklamaları: Yaşasın 8 Mart! Yaşasın Kadın Dayanışması!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sağlık çalışanı kadınlar ortak basın açıklamaları gerçekleştirdiler. DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın S

8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun

YAŞASIN KADINLARIN DAYANIŞMASI8 Mart 2021 Yılın en sevdiğimiz haftası ve bir yıl boyunca sabırsızlıkla beklediğimiz gün geldi! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; kadınların, “kadın hakları” için verdikleri

Anket: İsteğe Bağlı Düşük Uygulamasında Durum Değerlendirmesi

Bu anket, isteğe bağlı düşük uygulamalarında son durumu tespit etmek ve yaşanan zorlukları anlamak amacı ile İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. Gelen cevaplar do

Yaşamak ve Yaşatmak İstiyoruz

Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık emekçisi Ayşegül Aktürk ilişki teklifini reddettiği Muharrem Eralp tarafından çocuklarının göz&uu

Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı ve Haklar Paneli Yapıldı

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen “Cinsel sağlık, üreme sağlığı ve haklar” başlıklı panel 8 Şubat 2020 tarihinde İTO Sevinç Özgüner Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Şiddetsiz ve Sağlıklı Yaşamak İstiyoruz

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde; toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetin sağlık üzerine etkilerine dikkat çekmek istiyoruz. Şiddetin en yaygın biçimle

Cinselliğin Farklı Yüzleri Panel Dizisi Devam Ediyor

Cinselliğin farklı yüzleri panel dizisinin altıncısı “Cinselliği hastalıklardan korunarak keyifle yaşamak” başlığı altında 25.04.2019 tarihinde İstanbul Tabip Odasında gerçekleşti. Panel moderatör Dr.

Kürtaj, Kadının Bedenini Kontrol Hakkı Paneli Yapıldı

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu’nca düzenlenen “Cinselliğin Farklı Yüzleri” panel dizisinin beşincisi “Kürtaj, kadının bedenini kontrol hakkı” başlığı ile 21.02.2019 tarihinde Cağaloğlu bin

Kadın Hekimler Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Kaynaklı Sorunları Tartıştı

Kadın Hekimler Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Kaynaklı Sorunları Tartıştı Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ve Antalya Tabip Odası işbirliğinde düzenlenen “Kadın Hekim Olmak

Kadın Hekim Olmak Paneli Gerçekleştirildi

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 9-10 Şubat 2019 tarihinde Antalya’da yapılacak “Kadın Hekim Olmak” çalıştayına hazırlanmak üzere İstanbul Tabip Odası’nda 07.02.2019 tarihinde düzenlenen f

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimlikleri Paneli Gerçekleştirildi

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu’nca düzenlenen “Cinselliğin Farklı Yüzleri” panel dizisinin dördüncüsü “Cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri” başlığı altında 17.01.2019 tarihinde Cağaloğlu

Çocuğun Cinsel Gelişimi, Çocukluk Çağı Travmaları ve Yetişkinlikteki İzdüşümleri'' Paneli Gerçekleştirildi

Cinselliğin farklı yüzleri panel dizisinin üçüncüsü “Çocuğun cinsel gelişimi, çocukluk çağı travmaları ve yetişkinlikteki izdüşümleri” başlığı ile çocukluk dönemine odaklanarak 22.12.2018 tarihinde İs

Cinsel Saldırı/Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları paneli gerçekleştirildi

İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen Cinselliğin Farklı Yüzleri toplantı dizisinin ikincisi “Cinsel saldırı/sağlık çalışanlarının sorumlulukları” başlığı ile 22 Kasım 2018 tarihi

“Cinselliği Konuşmak” konulu toplantı gerçekleştirildi

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen Cinselliğin Farklı Yüzleri dizisinin ilk toplantısı “Cinselliği Konuşmak” başlığı ile 18 Ekim 2018 tarihinde Istanbul Tabip Odası’nda g

KESK Kadın Meclisinden Dr. Pınar Saip’e Ziyaret

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Meclisi üyelerinden oluşan, 11 kişilik bir heyet, İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Pınar Saip’i ziyaret ederek, yeni görevinden dolayı teb

Kadınlar Vardır, Kadınlar Her Yerde!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın sağlıkçılar çeşitli hastanelerde gerçekleştirilen ortak basın açıklamalarında biraraya geldiler. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri ile

Her Günümüz 8 Mart, Her Günümüz Mücadele!

İş, ekmek, özgürlük mücadelesinde kaybettiğimiz kadınlara borçlu olduğumuz 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bir kez daha yaşasın kadın mücadelesi, yaşasın kadın dayanışması diyoruz. Varlığımıza, hakları

Kadınların Sağlık Hakkı İçin “Ataerkil Sisteme Hayır!”

“Kadın, sağlık ve muhafazakârlık” konularının masaya yatırıldığı 5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı. Muhafazakârlık ve neoliberal sağlık politikaları birlikteli