Kadın Komisyonu

Haber/Duyuru

Geleneksel Alternatif Tıp ve Sahte Bilim, İnsanları Hangi Yollarla Etkiliyor?

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu'nun 3 Temmuz 2024, Çarşamba günü Cağaloğlu binamızda düzenlediği toplantıda, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji & Romatoloji Uzmanı,

Kadın Bülteni'nin 2. Sayısı Yayımlandı

İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu yayını olan Kadın Bülteni'nin 2. sayısı çıktı... Kadın Bülteni'nin yeni sayısını okumak için tıklayın... Merhaba... Cemre havaya, toprağa,

Kadın Bülteni'nin 1. Sayısı Yayımlandı

Merhaba... Belki bir hastane koridorunda hızlı hızlı yürürken; bir yerlere yetişmeye çalışırken, belki yemekhane sırasında, sabahın köründe asansörde, belki aynı okulun bahçesinde çocuğumu

İTO Kadın Komisyonu Göztepe Şehir Hastanesi'nde "8 Mart Buluşması" Düzenledi

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Göztepe Şehir Hastanesi'nde "8 Mart Buluşması" düzenledi. Hastane hekimleriyle gerçekleştiril

“Sağlıkta Kadın Platformu” Kuruldu

İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu olarak, sağlık meslek alanında çalışan kadınları buluşturmak amacıyla 10 Şubat 2024 Cumartesi günü kokteyl ve forum etkinliği düzenledik. Odamızın Cağaloğlu binası

"Kadınların Beden Algısı ve Müdahaleler" Toplantısı Yapıldı

Ocak ayında İTO kadın komisyonu olarak tüm kadın hekimlere açık “Kadının Beden Algısıve Müdahaleler” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik. 27 Ocak 2024 Cumartesi günü düzenlenen toplantı ö

Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi

TTB 73. Büyük Kongresi'nde Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'nun karar önergesi olarak sunduğu "Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi"

İTO Kadın Komisyonu'ndan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü Açıklaması

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde yaptığı açıklamada kadın düşmanlığına ve şiddete karşı mücadeleyi büyütme

“Eril Dile Karşı Farklı Söylemler” Paneli Yapıldı

İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu’nca düzenlenen Panel dizilerimiz 25 Ocak 2023 Çarşamba günü “Eril Dile Karşı Farklı Söylemler” başlıklı panel ile dev

İTO Kadın Komisyonu Tarafından “HİV ve STİGMA ÜZERİNE GÜNCEL BAKIŞ” Paneli Gerçekleştirildi

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu Panel Dizisi kapsamında 8 Kasım 2022 Salı akşamı zoom üzerinden “Hiv ve Stigma Üzerine Güncel Bakış” başlığıyla geniş katılımlı b

Kadın Hekimlik Komisyonu Örgütlenme Çalıştayı’nda Buluştu

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Hekimlik Komisyonu Örgütlenme Çalıştayı 9 Ekim 2022, Pazar günü İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’

Haklarımızdan Vazgeçmiyor, Direnişi Örgütlüyoruz!

Dünya kadınlarının isyan ve direniş günü olan bir 8 Mart’a daha giderken, 2021 yılı ülkemizde kadın haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine saldırılar ile anılacaktır. Kad

Şiddetle mücadelede şimdiye kadar olan kazanımlarımız bir kararnameyle yok edilemez!

25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti’nde, Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele eden Clandestina Hareketi’nin öncülerinden olan Patria, Minerva ve Maria Mirabel kar

Hastanelerde Basın Açıklamaları: Yaşasın 8 Mart! Yaşasın Kadın Dayanışması!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sağlık çalışanı kadınlar ortak basın açıklamaları gerçekleştirdiler. DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın S

8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun

YAŞASIN KADINLARIN DAYANIŞMASI8 Mart 2021 Yılın en sevdiğimiz haftası ve bir yıl boyunca sabırsızlıkla beklediğimiz gün geldi! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; kadınların, “kadın hakları” için verdikleri

Anket: İsteğe Bağlı Düşük Uygulamasında Durum Değerlendirmesi

Bu anket, isteğe bağlı düşük uygulamalarında son durumu tespit etmek ve yaşanan zorlukları anlamak amacı ile İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. Gelen cevaplar do

Yaşamak ve Yaşatmak İstiyoruz

Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık emekçisi Ayşegül Aktürk ilişki teklifini reddettiği Muharrem Eralp tarafından çocuklarının göz&uu

Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı ve Haklar Paneli Yapıldı

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen “Cinsel sağlık, üreme sağlığı ve haklar” başlıklı panel 8 Şubat 2020 tarihinde İTO Sevinç Özgüner Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Şiddetsiz ve Sağlıklı Yaşamak İstiyoruz

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde; toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetin sağlık üzerine etkilerine dikkat çekmek istiyoruz. Şiddetin en yaygın biçimle

Cinselliğin Farklı Yüzleri Panel Dizisi Devam Ediyor

Cinselliğin farklı yüzleri panel dizisinin altıncısı “Cinselliği hastalıklardan korunarak keyifle yaşamak” başlığı altında 25.04.2019 tarihinde İstanbul Tabip Odasında gerçekleşti. Panel moderatör Dr.

Kürtaj, Kadının Bedenini Kontrol Hakkı Paneli Yapıldı

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu’nca düzenlenen “Cinselliğin Farklı Yüzleri” panel dizisinin beşincisi “Kürtaj, kadının bedenini kontrol hakkı” başlığı ile 21.02.2019 tarihinde Cağaloğlu bin

Kadın Hekimler Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Kaynaklı Sorunları Tartıştı

Kadın Hekimler Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Kaynaklı Sorunları Tartıştı Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ve Antalya Tabip Odası işbirliğinde düzenlenen “Kadın Hekim Olmak

Kadın Hekim Olmak Paneli Gerçekleştirildi

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 9-10 Şubat 2019 tarihinde Antalya’da yapılacak “Kadın Hekim Olmak” çalıştayına hazırlanmak üzere İstanbul Tabip Odası’nda 07.02.2019 tarihinde düzenlenen f

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimlikleri Paneli Gerçekleştirildi

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu’nca düzenlenen “Cinselliğin Farklı Yüzleri” panel dizisinin dördüncüsü “Cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri” başlığı altında 17.01.2019 tarihinde Cağaloğlu

Çocuğun Cinsel Gelişimi, Çocukluk Çağı Travmaları ve Yetişkinlikteki İzdüşümleri'' Paneli Gerçekleştirildi

Cinselliğin farklı yüzleri panel dizisinin üçüncüsü “Çocuğun cinsel gelişimi, çocukluk çağı travmaları ve yetişkinlikteki izdüşümleri” başlığı ile çocukluk dönemine odaklanarak 22.12.2018 tarihinde İs

Cinsel Saldırı/Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları paneli gerçekleştirildi

İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen Cinselliğin Farklı Yüzleri toplantı dizisinin ikincisi “Cinsel saldırı/sağlık çalışanlarının sorumlulukları” başlığı ile 22 Kasım 2018 tarihi

“Cinselliği Konuşmak” konulu toplantı gerçekleştirildi

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen Cinselliğin Farklı Yüzleri dizisinin ilk toplantısı “Cinselliği Konuşmak” başlığı ile 18 Ekim 2018 tarihinde Istanbul Tabip Odası’nda g

KESK Kadın Meclisinden Dr. Pınar Saip’e Ziyaret

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Meclisi üyelerinden oluşan, 11 kişilik bir heyet, İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Pınar Saip’i ziyaret ederek, yeni görevinden dolayı teb

Kadınlar Vardır, Kadınlar Her Yerde!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın sağlıkçılar çeşitli hastanelerde gerçekleştirilen ortak basın açıklamalarında biraraya geldiler. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri ile

Her Günümüz 8 Mart, Her Günümüz Mücadele!

İş, ekmek, özgürlük mücadelesinde kaybettiğimiz kadınlara borçlu olduğumuz 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bir kez daha yaşasın kadın mücadelesi, yaşasın kadın dayanışması diyoruz. Varlığımıza, hakları

Kadınların Sağlık Hakkı İçin “Ataerkil Sisteme Hayır!”

“Kadın, sağlık ve muhafazakârlık” konularının masaya yatırıldığı 5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı. Muhafazakârlık ve neoliberal sağlık politikaları birlikteli

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü Basın Açıklaması

25 Kasım 1960 tarihinde Dominik Cumhuriyeti’nde üç kız kardeş askeri diktatörlük tarafından hedef gösterilmelerinin ardından tecavüz edilerek öldürüldüler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 yılınd

Kadınlar 8 Mart'ın Aydınlığında Buluştu

8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü İstanbul’da kadın sağlık çalışanlarının gerçekleştirdiği basın açıklamaları ve buluşmalarla kutlandı. 8 Mart 2017, Çarşamba günü 12.3

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'ndan 8 Mart Açıklaması

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 8 Mart dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada kadınların, eşit ve özgür insanlar oluncaya kadar mücadelelerini sürdürecekleri belirtilerek, “Mücadele etmemi

Kadınlar Birlikte Güçlü!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek iktidarın kadınların yaşam hakkını, sağlık hakkını yok saymasını, özgür ve barış içinde yaşamasını engelleyen politikalarına HAYIR demek; Emeğimiz, bedenimiz ve

Cinsel Saldırılara Karşı Tutum

Cinsel saldırılar karşısında İstanbul Tabip Odası’nın nasıl tavır alması gerektiğini, cinsel saldırılarla nasıl mücadele edilebileceğini değerlendirmek üzere Odamız Kadın Hekim Komisyonu’nca düzenlene

Kadınlar Vardır, Kadınlar Her Yerde

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde kadın hekimler ve sağlık çalışanları da alanlardaydı. Ülke genelinde olduğu gibi İstanbul’da çalışan kadın sağlık ça

TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi Tamamlandı

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen “Kadın ve Savaş” konulu kongre 6-8 Ekim 2016 tarihlerinde Mersin’de yapıldı. Kongrenin sonuç bildirgesi 8 Ekim 2016 Cu

Kadın Hekimlerden Dr.Şebnem Korur Fincancı’ya Destek Eylemi

İstanbul Tabip Odası üyesi kadın hekimler tutuklu bulunan Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya destek amacıyla Bakırköy Kadın Cezaevi önünde dayanışma eylemi gerçekleştirdi. 23 Haziran 2016 Perşembe günü 1

Kadınlar Barış İstiyor

İstanbul Tabip Odası Kadın komisyonu ve Sağlık Emekçileri Sendikası Aksaray Şubesi bugün Saat 12.00’ da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi havuz başında kadın sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınlarının

TTB Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Kolu'nun 8 Mart Açıklaması...

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'nun 8 Mart açıklaması...   08.03.2016 BASIN AÇIKLAMASI Dr. Aynur Dağdemir'in anısına...   Vazgeçmiyoruz. Emeğimiz, bedenimiz ve özg

Komisyon

  • Yönerge
  • Komisyon Üyeleri
  • İletişim

Faliyet Raporları

Önemli Belgeler