Özel Hekimlik Bürosu

MBYS’ye Sağlık Verilerinin İşlenmesi Hakkında Hukuki Bilgi Notu

Birliğimize yapılan başvurularda değişen mevzuat düzenlemeleri karşısında hekimlerin Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne (MBYS) hastaların sağlık verilerinin işlenmesi ve bakanlığa bu si

Basın Toplantısı - Tıkanan Sağlık Hizmetine Açılan Yan Yol; Yan Dal Uzmanlığı

İstanbul Tabip Odası (İTO) olarak 26 Mart Salı günü, İTO Cağaloğlu binasında düzenlediğimiz basın toplantısıyla yan dal uzmanı hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında ana branşlarında çalışamaması soru

Özel Hastanelerde Çalışan Hekimlerin Sorunları Paylaşıldı

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cegerğun Polat ve İTO Hukuk Bürosu’ndan Av. Oya Öznur, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Genel

“Yan Dal Uzmanlarının Özel Sağlık Kuruluşlarında Ana Dalda Çalışma Hakları” Konusunda Anket Çalışması

Değerli Meslektaşlarımız, Yan dal uzmanlarının özel sağlık kuruluşlarında kendi ana dallarında çalışabilmeleri uzun yıllardır Sağlık Bakanlığı tarafından kısıtlanıyor. İlk kez 11.02.2012

2024 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak İstanbul TTB-HUV Katsayısı Belli Oldu

Değerli Meslektaşımız, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi tarafından 1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 döneminde Türkiye genelinde uygulanacak TTB-HUV (Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı) Katsayı

Genişletilmiş Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Genişletilmiş Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı 4 Ekim 2023 Çarşamba günü İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadıköy bürosunda yapıldı. Katılımın yoğun olduğu toplantıda &ldq

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliği Birlikte Değerlendiriyoruz

Değerli Meslektaşlarımız,  “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri” hakkında yeni çıkan yönetmeliğin hukukçularımız ve sağlık müdürl

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

  29 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete’de Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” yayınlandı.   Yönetmelik ile sağlık hizmetlerinde

1 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 Dönemi İstanbul TTB-HUV Katsayısı 37.00 Olarak Belirlenmiştir

Değerli Meslektaşımız, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından alınan kararla 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yılın ikinci yarısında uygulanacak TTB- HUV katsayıları güncellenmiş

Muayenehane Hekimlerine Çalışma Kısıtlaması Getiren Yönetmelikler Bir Kez Daha Değişti

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 6 Ekim 2022 ve 7 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan değişikliklere bir yenisi daha eklendi.

Muayenehane Hekimlerine Çalışma Kısıtlaması Getiren 7 Ocak Yönetmelik Değişikliklerinin İptalini İstedik

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 7 Ocak 2023 tarihinde yeni değişiklikler yapıldı. Bu değişikli

“Özel Hekimlik Alanında Ortak Mücadele” Konulu Toplantı İstanbul Tabip Odası’nda Yapıldı

Mesleki bağımsızlığımız ve serbest meslek hakkımıza saldırı niteliği taşıyan 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişiklikleri ve ardından 7 Ocak 2023 tarihli yönetmelik değişiklikleri sonrası

7 Ocak 2023 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerini Meslektaşlarımızla Birlikte Yargıya Taşıyoruz!

  İstanbul Tabip Odası Üyesi Muayenehane Hekimlerinin Dikkatine! Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmel

"7 Ocak 2023 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerinin Değerlendirilmesi" Konulu Web Seminer 17 Ocak 2023 Tarihinde Yapıldı

Bilindiği gibi, mesleki bağımsızlığımız ve serbest meslek hakkımıza saldırı niteliğini taşıyan 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişikliği ile ilgili verilen demokratik ve hukuki mücadele s&

Toplantı: Özel Hekimlik Alanında Ortak Mücadele

Değerli Meslektaşımız,Mesleki bağımsızlığımız ve serbest meslek hakkımıza saldırı niteliğini taşıyan 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişiklikleri ile ilgili verdiğimiz demokratik ve hukuki m&uu

Web Seminer Daveti : 7 Ocak 2023 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

Değerli Meslektaşımız,Mesleki bağımsızlığımız ve serbest meslek hakkımıza saldırı niteliğini taşıyan 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişikliği ile ilgili verdiğimiz demokratik ve hukuki mü

Medipol Yönetmeliği'ne Karşı Büyük Hekim Buluşması Kadıköy'deydi

Kamuoyunda Medipol Yönetmeliği olarak anılan; hekimlerin en temel hakkı olan serbest çalışma hakkı ve mesleki bağımsızlığını gasp eden, aynı zamanda hastaların özgürce hekimini

7 Ocak 2023 Tarihli Yönetmelik Değişiklikleri İle Mesleği Serbest Olarak İcra Etme Hakkı Üzerindeki Kısıtlamalar Ortadan Kalkmamıştır

Bilindiği gibi, mesleğini serbest olarak icra eden hekimler, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu hükümlerine uygun

Serbest Meslek Hakkı İçin Hekimlerin Büyük Buluşması 8 Ocak'ta Kadıköy'de...

Değerli Meslektaşımız, Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı 6 Ekim 2022 tarihli Yönetmelik ile mesleğimizin en temel hakkı olan serbest çalışma hakkını ve mesleki bağımsızlığımızı gasp etmişt

“Mesleki Bağımsızlığımızı ve Serbest Meslek Hakkımızı Savunuyoruz” Destek Kampanyası

Değerli Meslektaşımız, İstanbul Tabip Odası olarak serbest meslek hakkını kısıtlayan 06 Ekim Yönetmeliği’nin yayımlandığı ilk günden itibaren hekimler ve uzmanlık dernekleri ile birlikte odamızın tüm

Image Description

Emel Karaman

ohb@istabip.org.tr Tel: 0212 514 02 92 Dahili:121 Fax: 0212 513 37 36

Amaç

Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere yönelik kurumsal sorumlukları yerine getirmek, hekimlerin idari ve özlük hakları ile ilgili karşılaşacağı sorunların giderilmesi için yapılacak olan çalışmaları organize ederek yürütülmesini sağlamak, ileriye yönelik çalışmalar açısından programlar üretmek.

İş Tanımı

• Özel sağlık alanına yönelik genel durumun tespiti ve gelişmelerin sürekli takip edilmesi,
• Alana özgü doğrudan ya da dolaylı yasal mevzuatın takibi ve değerlendirilmesi,
• Özel sağlık alanında çalışan hekimlerin (işyeri hekimliği hariç) çalışma koşullarının değerlendirilmesi,
• Özel sağlık alanında çalışan hekimlerden özlük hakları, idari konular ve yasal işleyişle ilgili iletilen sorunların ilgili YK üyesi ile değerlendirilmesi, hekimlerin bilgilendirilmesi,
• Alana özgü yaşanan/yaşanabilecek sorunların tespiti ve sorunların çözümü yönünde önerilerin oluşturulması,
• Yapılacak olan değerlendirmeler ve çalışmalar açısından ilgili diğer bürolarla koordinasyonun sağlanması ve yürütülmesi, süreçten İTO YK’nın bilgilendirilmesi
• Özel sağlık sektörüne ve çalışanlarına özgü bilgi ve belgelerin toparlanarak veri kaynağı oluşturulması, değerlendirmelerin yapılarak raporlanması ve İTO YK’nın bilgilendirilmesi,
• Alana özgü İTO YK tarafından alınan tüm kararların organizasyonu, yürütülmesi ve takip edilmesi.