Özel Hekimlik Bürosu

ATS Takip ve Denetimleri Sağlık Bakanlığı Tarafından Ücretsiz Yapılmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aşı ve Antiserum Sıcaklık ve Stok Takip Sistemleri’nin (ATS) özel şirketlere ihale edildiğine ilişkin sözlü şikayetler üzerine Halk Sağlığı

TTB, Serbest Mesleki Faaliyet Yürüten Hekimlere “Hususi Damgalı Pasaport” Verilmesi İçin Yasal Düzenleme Talep Etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen “hususi damgalı (yeşil) pasaport” kullanım hakkı kapsamına serbest mesleki faaliyet

Kişisel Sağlık Verileri 4. Ulusal Kongresi (24-25 Ekim 2020) Kitabı

Değerli Meslektaşımız, Kişisel sağlık verileri bireyleri ve hekimleri doğrudan ilgilendirir. Ancak toplum ve hekimlerin kişisel sağlık verilerine yönelik farkındalığı, olması gerekenin çok

VERBİS'e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) Kayıt Süresi 31 Aralık 2021'e Uzatıldı

Değerli Meslektaşlarımız, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre;Ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle V

VERBİS Hakkında Soru ve Yanıtlar

İçindekiler VERBİS nedir? VERBİS ne değildir? VERBİS  ile e-Nabız uygulaması birbiri ile ilişkili midir? VERBİS’e kimler kayıt olmalı? VERBİS kaydı için aracı kullanmak gerek

VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) Konulu Web Seminer yapıldı

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) konulu web seminer 5 Mart 2021 Cuma akşamı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Modera

TTB, Muayenehane Hekimlerinin Mali Mevzuatta Yaşadıkları Sorunlara Dair Vergi Denetim Kurulu ile Görüştü

Türk Tabipleri Birliği (TTB), muayenehane hekimlerinin mali mevzuatta yaşadığı sorunlara ilişkin Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yetkilileri ile 24 Şubat 2021 tarihinde bir topla

Özel Hekimlikte Vergi Uygulamaları Konulu Web Seminer yapıldı

TTB Özel Hekimlik Kolu ve İstanbul Tabip Odası’nın düzenlediği Özel Hekimlikte Vergi Uygulamaları (Denetimler, Cezalar, Yaşanan Sıkıntılar) konulu web seminer 15 Şubat 2021 Pazar

SGK Prim borçlarının yapılandırılması hk.

Değerli Meslektaşımız,Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden Türk Tabipleri Birliği’ne gönderilen yazı ile; meslek ö

TTB Etik Kurulu, Teletıp Uygulamalarına Yönelik Görüşünü Açıkladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu, telekomünikasyon sistemleriyle iletilmiş hasta verilerini, belgeleri ve diğer bilgileri temel alan; müdahaleler, tanılar, tedaviye ilişkin kara

İstanbul TTB –HUV 2021 Katsayısı 10.70 Olarak Belirlendi

TTB Merkez Konseyi tarafından 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 döneminde uygulanacak TTB-HUV Katsayısı Listesi’ne göre; İstanbul TTB-HUV 2021 katsayısı : 10,70 Yalova TTB-HUV 2021&n

2021 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi Belirlendi

Ülkemiz genelinde, özel sağlık hizmetlerinin 2021 yılı ücretlerinin hesabında uygulanacak TTB-HUV Katsayısı Listesi, birliğimize iletilen tabip odaları önerileri ve 9 Aralık 2020’de çevrimiçi gerçekle

Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşılaması ile İlgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne Yazı Gönderildi

Aşılama konusuyla ilgili üyelerimizden gelen talepler, İstanbul’daki salgının yükü, hekim sayısı ve hekimlerin heterojen dağılımı göz önüne alınarak kamu hastaneler

Muayanehane Hekimlerine Kişisel Sağlık Verilerinin Aktarımı İçerikli Gönderilen 01.12.2020 tarihli Yazıyla ilgili İtiraz Dilekçesi Örneği

Değerli Üyemiz,Bilindiği gibi, geçtiğimiz yaz aylarında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıyla özel sağlık kurumları

Hekimler ve Hastalar Aleyhine Tekelci Uygulamaları Nedeniyle Özel Hastaneler Hakkında Soruşturma

Samsun ilindeki özel hastaneler hakkında, fahiş fiyat belirleme ve rekabet kurallarına aykırı uygulamaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından soruşturma yapılması ve yaptırım

Bütün Sağlık Hizmetlerinde KDV %8’dir

2007 yılında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla sağlık hizmetlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir. Bazı vergi denetimlerinde bu oranın %18 olması gerektiği iddia edilerek işlem

Emekli Hekimlerin Özel Sağlık Kuruluşlarında Kadro Şartı Ve Yaş Kısıtlaması Olmaksızın Çalışması Mümkün Mü?

Meslek kuruluşumuza yapılan çok sayıda başvuru ile emekli hekimlerin 60 yaş şartına bağlı olmaksızın özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici çalışma hakkı olup-olmadığı

Hastalarımızın Kişisel Sağlık Verilerinin, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) Üzerinden Sağlık Bakanlığı’na Gönderilmesinin İstenmesi Hem Hukuka Hem de Etik Değerlerimize Aykırıdır. İtiraz İçin İlçe Sağlık Müdürlüklerine Verilecek Dilekçe Örneği

Değerli Üyemiz,Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıyla özel sağlık kurumlarının 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bil

Kişisel Sağlık Verilerinin, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı’na Gönderilmesinin İstenmesi Hukuka Aykırıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ayaktan Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı&rsq

Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) hakkında Türk Tabipleri Birliği Bilgi Notu

Değerli Meslektaşımız, Sağlık Bakanlığı’nın bir yazısı üzerine il sağlık müdürlükleri tarafından meslektaşlarımıza ve sağlık kuruluşlarına yazılar gönderilerek 1 Eyl&uum

Image Description

Emel Karaman

ohb@istabip.org.tr Tel: 0212 514 02 92 Dahili:121 Fax: 0212 513 37 36

Amaç

Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere yönelik kurumsal sorumlukları yerine getirmek, hekimlerin idari ve özlük hakları ile ilgili karşılaşacağı sorunların giderilmesi için yapılacak olan çalışmaları organize ederek yürütülmesini sağlamak, ileriye yönelik çalışmalar açısından programlar üretmek.

İş Tanımı

• Özel sağlık alanına yönelik genel durumun tespiti ve gelişmelerin sürekli takip edilmesi,
• Alana özgü doğrudan ya da dolaylı yasal mevzuatın takibi ve değerlendirilmesi,
• Özel sağlık alanında çalışan hekimlerin (işyeri hekimliği hariç) çalışma koşullarının değerlendirilmesi,
• Özel sağlık alanında çalışan hekimlerden özlük hakları, idari konular ve yasal işleyişle ilgili iletilen sorunların ilgili YK üyesi ile değerlendirilmesi, hekimlerin bilgilendirilmesi,
• Alana özgü yaşanan/yaşanabilecek sorunların tespiti ve sorunların çözümü yönünde önerilerin oluşturulması,
• Yapılacak olan değerlendirmeler ve çalışmalar açısından ilgili diğer bürolarla koordinasyonun sağlanması ve yürütülmesi, süreçten İTO YK’nın bilgilendirilmesi
• Özel sağlık sektörüne ve çalışanlarına özgü bilgi ve belgelerin toparlanarak veri kaynağı oluşturulması, değerlendirmelerin yapılarak raporlanması ve İTO YK’nın bilgilendirilmesi,
• Alana özgü İTO YK tarafından alınan tüm kararların organizasyonu, yürütülmesi ve takip edilmesi.