Özel Hekimlik Komisyonu

Haber/Duyuru

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerin İptalini İstedik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 6 Nisan 2024 tarihinde değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklikler ile muayenehane hekimlerinin, hastalarının teşhis ve tedavi işlemlerini vakıf üniversit

MBYS’ye Sağlık Verilerinin İşlenmesi Hakkında Hukuki Bilgi Notu

Birliğimize yapılan başvurularda değişen mevzuat düzenlemeleri karşısında hekimlerin Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne (MBYS) hastaların sağlık verilerinin işlenmesi ve bakanlığa bu si

Basın Toplantısı - Tıkanan Sağlık Hizmetine Açılan Yan Yol; Yan Dal Uzmanlığı

İstanbul Tabip Odası (İTO) olarak 26 Mart Salı günü, İTO Cağaloğlu binasında düzenlediğimiz basın toplantısıyla yan dal uzmanı hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında ana branşlarında çalışamaması soru

Özel Hastanelerde Çalışan Hekimlerin Sorunları Paylaşıldı

İstanbul Tabip Odası (İTO) Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cegerğun Polat ve İTO Hukuk Bürosu’ndan Av. Oya Öznur, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Genel

“Yan Dal Uzmanlarının Özel Sağlık Kuruluşlarında Ana Dalda Çalışma Hakları” Konusunda Anket Çalışması

Değerli Meslektaşlarımız, Yan dal uzmanlarının özel sağlık kuruluşlarında kendi ana dallarında çalışabilmeleri uzun yıllardır Sağlık Bakanlığı tarafından kısıtlanıyor. İlk kez 11.02.2012

2024 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak İstanbul TTB-HUV Katsayısı Belli Oldu

Değerli Meslektaşımız, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi tarafından 1 Ocak 2024 – 30 Haziran 2024 döneminde Türkiye genelinde uygulanacak TTB-HUV (Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı) Katsayı

Genişletilmiş Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Genişletilmiş Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı 4 Ekim 2023 Çarşamba günü İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadıköy bürosunda yapıldı. Katılımın yoğun olduğu toplantıda &ldq

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliği Birlikte Değerlendiriyoruz

Değerli Meslektaşlarımız,  “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri” hakkında yeni çıkan yönetmeliğin hukukçularımız ve sağlık müdürl

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

  29 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete’de Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” yayınlandı.   Yönetmelik ile sağlık hizmetlerinde

1 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 Dönemi İstanbul TTB-HUV Katsayısı 37.00 Olarak Belirlenmiştir

Değerli Meslektaşımız, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından alınan kararla 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yılın ikinci yarısında uygulanacak TTB- HUV katsayıları güncellenmiş

Muayenehane Hekimlerine Çalışma Kısıtlaması Getiren Yönetmelikler Bir Kez Daha Değişti

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 6 Ekim 2022 ve 7 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan değişikliklere bir yenisi daha eklendi.

Muayenehane Hekimlerine Çalışma Kısıtlaması Getiren 7 Ocak Yönetmelik Değişikliklerinin İptalini İstedik

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 7 Ocak 2023 tarihinde yeni değişiklikler yapıldı. Bu değişikli

“Özel Hekimlik Alanında Ortak Mücadele” Konulu Toplantı İstanbul Tabip Odası’nda Yapıldı

Mesleki bağımsızlığımız ve serbest meslek hakkımıza saldırı niteliği taşıyan 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişiklikleri ve ardından 7 Ocak 2023 tarihli yönetmelik değişiklikleri sonrası

7 Ocak 2023 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerini Meslektaşlarımızla Birlikte Yargıya Taşıyoruz!

  İstanbul Tabip Odası Üyesi Muayenehane Hekimlerinin Dikkatine! Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmel

"7 Ocak 2023 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerinin Değerlendirilmesi" Konulu Web Seminer 17 Ocak 2023 Tarihinde Yapıldı

Bilindiği gibi, mesleki bağımsızlığımız ve serbest meslek hakkımıza saldırı niteliğini taşıyan 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişikliği ile ilgili verilen demokratik ve hukuki mücadele s&

Toplantı: Özel Hekimlik Alanında Ortak Mücadele

Değerli Meslektaşımız,Mesleki bağımsızlığımız ve serbest meslek hakkımıza saldırı niteliğini taşıyan 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişiklikleri ile ilgili verdiğimiz demokratik ve hukuki m&uu

Web Seminer Daveti : 7 Ocak 2023 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

Değerli Meslektaşımız,Mesleki bağımsızlığımız ve serbest meslek hakkımıza saldırı niteliğini taşıyan 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişikliği ile ilgili verdiğimiz demokratik ve hukuki mü

Medipol Yönetmeliği'ne Karşı Büyük Hekim Buluşması Kadıköy'deydi

Kamuoyunda Medipol Yönetmeliği olarak anılan; hekimlerin en temel hakkı olan serbest çalışma hakkı ve mesleki bağımsızlığını gasp eden, aynı zamanda hastaların özgürce hekimini

7 Ocak 2023 Tarihli Yönetmelik Değişiklikleri İle Mesleği Serbest Olarak İcra Etme Hakkı Üzerindeki Kısıtlamalar Ortadan Kalkmamıştır

Bilindiği gibi, mesleğini serbest olarak icra eden hekimler, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu hükümlerine uygun

Serbest Meslek Hakkı İçin Hekimlerin Büyük Buluşması 8 Ocak'ta Kadıköy'de...

Değerli Meslektaşımız, Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı 6 Ekim 2022 tarihli Yönetmelik ile mesleğimizin en temel hakkı olan serbest çalışma hakkını ve mesleki bağımsızlığımızı gasp etmişt

“Mesleki Bağımsızlığımızı ve Serbest Meslek Hakkımızı Savunuyoruz” Destek Kampanyası

Değerli Meslektaşımız, İstanbul Tabip Odası olarak serbest meslek hakkını kısıtlayan 06 Ekim Yönetmeliği’nin yayımlandığı ilk günden itibaren hekimler ve uzmanlık dernekleri ile birlikte odamızın tüm

İstanbul TTB-HUV Katsayısı 2023 Yılının İlk Yarısı İçin 28.30 Olarak Belirlenmiştir

Değerli Meslektaşımız, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından alınan kararla 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yılın ilk yarısında uygulanacak TTB- HUV katsayıları güncellenmiştir.

Serbest Meslek Hakkımızı Ve Hastalarımızın Hekim Seçme Hakkını Polis Ablukasına Rağmen Savunduk

İstanbul Tabip Odası olarak mesleki bağımsızlığımızı, serbest meslek hakkımızı ve hastalarımızın hekim seçme özgürlüğünü savunmak amacıyla 27 Aralık 2022 Salı gün

Serbest Meslek Hakkı/Mesleki Bağımsızlık Konulu Panel/Forum İstanbul Tabip Odası’nda Gerçekleştirildi

06 Ekim 2022 tarihli yönetmelik değişikliği ile hekimlerin mesleki bağımsızlığı ve serbest çalışma hakkı ortadan kaldırılmak istenmektedir. Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibare

Boş Kadroları Öğrenmek Muayenehane Hekimlerinin En Doğal Hakkıdır!

Değerli Üyemiz, 06 Ekim 2022 tarihli Yönetmelik değişikliğine bağlı olarak muayenehane hekimlerinin özel sağlık kuruluşlarında hasta tanı ve tedavileri sözleşme yapılmadığı takdir

Serbest Meslek Hakkımızı Sonuna Kadar Savunacağız Muayenehanelerimizi Kapatmayacağız

07 Aralık 2022 Tarihli Toplantı Tutanağı 06 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğinin esas amacı hekimlerin mesleki bağımsızlı

Toplantı Daveti: Muayenehanelerimizi Kapatmayacağız!

Değerli Meslektaşlarımız, Bilindiği üzere 06 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği, muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde hastalarının tanı ve ted

Hekimlerin Serbest Çalışma Hakkı Ve Mesleki Bağımsızlığı Ellerinden Alınamaz!

6 Ekim 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat ve girişimsel işlemler yapmalarını birtakım koşullara bağlayarak neredeyse imk&ac

Sağlık Bakanı’nın Muayenehane Düzenlemesi ile İlgili Ne Dediği Anlaşılamadı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim 2022’de Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan ve muayenehanesi olan hekimlerin mesleklerini serbest&ccedi

Muayenehane Hekimlerine Çalışma Kısıtlaması Getiren Yönetmeliklerin İptalini İstedik

06.10.2022 tarihli Resmi Gazete’de Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında

Ulusal Bayram ve Resmi Tatiller Hakkında Başhekimliklere Yazı Gönderildi

Değerli Meslektaşlarımız,Yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde, ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde hekimlerin mesai kapsamında çalıştırılması ile ilgili özel hastan

Hekimler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Önünde: Muayenehane Hekimlerinin Serbest Çalışma Hakkı Kısıtlanamaz!

Hekimler 18 Ekim 2022, Salı günü İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla ve yirminin üzerinde Uzmanlık Derneği’nin katılımıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğ

İstanbul Tabip Odası Üyesi Muayenehane Hekimlerinin Dikkatine!

Sayın üyemiz, İstanbul Tabip Odası, hekimlerin mesleki bağımsızlığı ve serbest çalışma hakkına yönelik kısıtlamalara karşı olmayı kırmızı çizgisi olarak belirlemiş ve buna kar

“Muayenehanelere Darbe İndiren” 6 Ekim 2022 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerini Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

6 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan Özel Hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ile başta cerrahi branşlar

Faaliyeti Durdurulan Hastanedeki Sağlık Çalışanlarının ve Hastaların Mağduriyeti Giderilmelidir

İstanbul İçerenköy’de özel bir hastanede, yoğun bakım koşullarında takibi yapılan bir hastaya, bakımından sorumlu sağlık çalışanı tarafından yapılan davranış hepimizin v

Hekim Bağımsızlığını Tehdit Eden “Muayenehane Hekimlerine Özel Hastane Kısıtlaması Yönetmeliği” Kabul Edilemez!

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve 6 Ekim 2022 tarihli 31975 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” il

Bu Kez Hedef Muayenehanesi Olan Hekimler!

Sağlık Bakanlığı’nın hangi ihtiyaçtan kaynaklı olduğu bilinmeyen her iki yönetmelikte de yaptığı aynı mahiyetteki düzenlemeler, muayenehanesi olan hekimleri zora sokacak ve mes

Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı 27 Eylül Salı akşamı yapıldı

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı “Son Dönemde Kamuda Yaratılan Teşvikler (Atama, İstihdam vb.) Ekseninde Özel Sağlık Sektöründe Çalışan He

Üyelerimize MBYS ile İlgili Bilgi Notu

Değerli meslektaşlarımız, Hatırlayacağınız üzere; Sağlık Bakanlığı 12 Mart 2021 tarihinde bir yazı yayımlamış, mesleğini serbest olarak yürüten hekimlerin hastalarına ait kişisel ve sa

Özel Sağlık Hizmetleri ve Hekimlik

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının yürüttüğü Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP)’nın 20. yılına yaklaşırken nasılda “sağlıkta çökü

Yeni Dönem Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Belirlendi

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı 28 Haziran 2022 Salı günü İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Cegerğ

İstanbul TTB-HUV Katsayısı Yılın İkinci Yarısı İçin 20.02 Olarak Belirlendi

Değerli Meslektaşımız,Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından alınan kararla 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yılın ikinci yarısında uygulanacak katsayılar güncellenmiştir. Buna g

Özel Hastanelerde “Kısmi Branş” Uygulamasının Kaldırılması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sözleşme ve Uygulama Daire Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan "Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hiz

“Özel Hastaneler Ücretsiz Oluyor” Gerçekten Öyle Mi?

Basına ve Kamuoyuna SGK’nın, “kısmi anlaşmalı özel hastanelerin” durumuna ilişkin yaptığı 27.05.2022 tarihindeki düzenlemeyle beraber kamuoyuna bilgilendirmesi sonrası bazı medya kuruluşlarının yaptı

Özel Hekimlik Alanındaki Meslektaşlarımızın Çalışma Biçimi ve Emeklerinin Karşılığını Alamamaktan Kaynaklı Sorunları Giderek Artıyor!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu, özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin sorunlarını saptamaya yönelik anketin sonuçlarını 25 Nisan 2022 gün

“TBMM’de Görüşülen Torba Yasa Hekimlerin Vergilendirilmesi İle İlgili Neler Getiriyor” Basın Açıklaması Yapıldı

İstanbul Tabip Odası 12 Nisan 2022 Salı günü saat 13.00’te Cağaloğlu Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda “TBMM’de Görüşülen Torba Yasa

Özel Sağlık Sektöründe Hekimler Nasıl Çalışmalı? Şirket mi (4B)? Çalışan mı (4A)?

İstanbul Tabip Odası’nda 11 Nisan 2022, Pazartesi günü “Özel Sağlık Sektöründe Hekimler Nasıl Çalışmalı? Şirket mi (4B)? Çalışan mı (4A)?” baş

Özel Sektörde Hekim Olmak Kitabı Yayınlandı

Değerli Meslektaşımız,Hekimlerin özel sağlık sektöründe çalışma biçimine ilişkin bir yasal düzenleme daha TBMM’nin gündeminde. Torba yasaya eklenen bir madde ile özel sağlık kurumlarında çalışan hekim

Özel Hekimlikte Çalışma Biçimleri Anketi

Değerli Meslektaşımız,Hekimler özel sağlık sektöründe bordrolu çalışan (4a) ya da şirket-muayenehane sahibi (4b) olarak çalışmaktadır.Özel sağlık sektörü, g

Özel Sağlık Sektöründe Nasıl Çalışmalı? Şirket Kurarak mı? Bordrolu mu?

Değerli Meslektaşımız,Özel sağlık sektöründe çalışan/ çalışmaya başlayacak olan meslektaşlarımız için hazırlanan “Özel Sağlık Sektöründe Nasıl

Sağlık Bakanlığı Denetim İzleme (Den-İz) Uygulaması Mevzuatta Belirlenen Çerçeve Dışına Çıkamaz

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sağlık kuruluşlarının dijital ortamda denetlenebilmesi amacıyla Sağlık Tesisleri Denetim İzleme Sistemi (Den-İz) Projesi başlatmış ve 1.1.2022 tarihi itib

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Açtığı Dava Sonucu MBYS Adı Altında Gündeme Getirilerek, Muayenehane Hekimlerinden Hastalarına İlişkin Sağlık Verilerinin İstenmesi İşleminin Yürütmesi Durduruldu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün mesleğini muayenehanesinde serbest olarak yürüten hekimlerin hastalarına ait kişisel ve sağlık bilgilerini Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne (MBYS) girmelerini kon

2022 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi ve TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri Revize Edildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında belirlediği 2022 yılı TTB-HUV özel hekimlik katsayı oranını ve 2022 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleş

Veri Sorumluları ve VERBİS Kaydına İlişkin Bilgi Notu -2

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken birçok kural getirilmiş, bu kurallara uymamanın yaptırımları da düzenlenmiştir. Bu kura

TTB- HUV 2022 Katsayıları Belli Oldu

Değerli Meslektaşımız, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 24 Aralık 2021 tarihli toplantısında belirlediği 2022 yılı TTB-HUV özel hekimlik katsayı oranını ve 2022 Yılı İşyeri Hekimliği Asgar

Kişisel Veriler Ve Verbis’e Kayıt Zorunluluğu Hakkında Bilgi Notu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken birçok kural getirildi. Kişisel verileri, bu Kanun’a göre işleyen gerçek ve tüzel kişil

Sağlıkta Denetimin Dijitalleşmesine Dair Bilgi Notu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sağlık kuruluşlarının dijital ortamda denetlenebilmesi amacıyla Sağlık Tesisleri Denetim İzleme Sistemi (Den-İz) Projesi başlatmış ve 1.1.2022 tarihi itib

Avrupa Ülkelerinin Uyguladığı Bazı Seyahat Kısıtlamalarının Yarattığı Mağduriyetler Hakkında Girişimde Bulunduk

Uyguladıkları seyahat kısıtlamaları kapsamında, 2 doz Biontech aşısı olunmasını şart koşan Avrupa ülkelerine çeşitli vesilelerle (ders verme, kongre katılımı gibi) seyahat etmek durumunda olan meslekt

TTB ve TEB Arasında “TEBRP Web ve Mobil Uygulamalarının Kullanılmasına Dair Protokol” İmzalandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında 23 Haziran 2021 günü TTB’ye üye olan hekimlerin ücretsiz olarak TEBRP veri tabanı kullanabilmesine olanak tanıyan “TEBRP Web ve

ATS Takip ve Denetimleri Sağlık Bakanlığı Tarafından Ücretsiz Yapılmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aşı ve Antiserum Sıcaklık ve Stok Takip Sistemleri’nin (ATS) özel şirketlere ihale edildiğine ilişkin sözlü şikayetler üzerine Halk Sağlığı

TTB, Serbest Mesleki Faaliyet Yürüten Hekimlere “Hususi Damgalı Pasaport” Verilmesi İçin Yasal Düzenleme Talep Etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen “hususi damgalı (yeşil) pasaport” kullanım hakkı kapsamına serbest mesleki faaliyet

Kişisel Sağlık Verileri 4. Ulusal Kongresi (24-25 Ekim 2020) Kitabı

Değerli Meslektaşımız, Kişisel sağlık verileri bireyleri ve hekimleri doğrudan ilgilendirir. Ancak toplum ve hekimlerin kişisel sağlık verilerine yönelik farkındalığı, olması gerekenin çok

VERBİS'e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) Kayıt Süresi 31 Aralık 2021'e Uzatıldı

Değerli Meslektaşlarımız, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre;Ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle V

VERBİS Hakkında Soru ve Yanıtlar

İçindekiler VERBİS nedir? VERBİS ne değildir? VERBİS  ile e-Nabız uygulaması birbiri ile ilişkili midir? VERBİS’e kimler kayıt olmalı? VERBİS kaydı için aracı kullanmak gerek

VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) Konulu Web Seminer yapıldı

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) konulu web seminer 5 Mart 2021 Cuma akşamı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Modera

TTB, Muayenehane Hekimlerinin Mali Mevzuatta Yaşadıkları Sorunlara Dair Vergi Denetim Kurulu ile Görüştü

Türk Tabipleri Birliği (TTB), muayenehane hekimlerinin mali mevzuatta yaşadığı sorunlara ilişkin Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yetkilileri ile 24 Şubat 2021 tarihinde bir topla

Özel Hekimlikte Vergi Uygulamaları Konulu Web Seminer yapıldı

TTB Özel Hekimlik Kolu ve İstanbul Tabip Odası’nın düzenlediği Özel Hekimlikte Vergi Uygulamaları (Denetimler, Cezalar, Yaşanan Sıkıntılar) konulu web seminer 15 Şubat 2021 Pazar

SGK Prim borçlarının yapılandırılması hk.

Değerli Meslektaşımız,Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden Türk Tabipleri Birliği’ne gönderilen yazı ile; meslek ö

TTB Etik Kurulu, Teletıp Uygulamalarına Yönelik Görüşünü Açıkladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu, telekomünikasyon sistemleriyle iletilmiş hasta verilerini, belgeleri ve diğer bilgileri temel alan; müdahaleler, tanılar, tedaviye ilişkin kara

İstanbul TTB –HUV 2021 Katsayısı 10.70 Olarak Belirlendi

TTB Merkez Konseyi tarafından 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 döneminde uygulanacak TTB-HUV Katsayısı Listesi’ne göre; İstanbul TTB-HUV 2021 katsayısı : 10,70 Yalova TTB-HUV 2021&n

2021 Yılı TTB HUV Katsayı Listesi Belirlendi

Ülkemiz genelinde, özel sağlık hizmetlerinin 2021 yılı ücretlerinin hesabında uygulanacak TTB-HUV Katsayısı Listesi, birliğimize iletilen tabip odaları önerileri ve 9 Aralık 2020’de çevrimiçi gerçekle

Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşılaması ile İlgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne Yazı Gönderildi

Aşılama konusuyla ilgili üyelerimizden gelen talepler, İstanbul’daki salgının yükü, hekim sayısı ve hekimlerin heterojen dağılımı göz önüne alınarak kamu hastaneler

Muayanehane Hekimlerine Kişisel Sağlık Verilerinin Aktarımı İçerikli Gönderilen 01.12.2020 tarihli Yazıyla ilgili İtiraz Dilekçesi Örneği

Değerli Üyemiz,Bilindiği gibi, geçtiğimiz yaz aylarında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıyla özel sağlık kurumları

Hekimler ve Hastalar Aleyhine Tekelci Uygulamaları Nedeniyle Özel Hastaneler Hakkında Soruşturma

Samsun ilindeki özel hastaneler hakkında, fahiş fiyat belirleme ve rekabet kurallarına aykırı uygulamaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Rekabet Kurumu tarafından soruşturma yapılması ve yaptırım

Bütün Sağlık Hizmetlerinde KDV %8’dir

2007 yılında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla sağlık hizmetlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir. Bazı vergi denetimlerinde bu oranın %18 olması gerektiği iddia edilerek işlem

Emekli Hekimlerin Özel Sağlık Kuruluşlarında Kadro Şartı Ve Yaş Kısıtlaması Olmaksızın Çalışması Mümkün Mü?

Meslek kuruluşumuza yapılan çok sayıda başvuru ile emekli hekimlerin 60 yaş şartına bağlı olmaksızın özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici çalışma hakkı olup-olmadığı

Hastalarımızın Kişisel Sağlık Verilerinin, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) Üzerinden Sağlık Bakanlığı’na Gönderilmesinin İstenmesi Hem Hukuka Hem de Etik Değerlerimize Aykırıdır. İtiraz İçin İlçe Sağlık Müdürlüklerine Verilecek Dilekçe Örneği

Değerli Üyemiz,Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıyla özel sağlık kurumlarının 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bil

Kişisel Sağlık Verilerinin, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı’na Gönderilmesinin İstenmesi Hukuka Aykırıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ayaktan Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı&rsq

Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) hakkında Türk Tabipleri Birliği Bilgi Notu

Değerli Meslektaşımız, Sağlık Bakanlığı’nın bir yazısı üzerine il sağlık müdürlükleri tarafından meslektaşlarımıza ve sağlık kuruluşlarına yazılar gönderilerek 1 Eyl&uum

Hekimlerin emeğini yok sayan özel hastane tekelciliğine sessiz kalmayacağız!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu, TTB-UDEK ve Uzmanlık Dernekleri özel hastanelerin serbest çalışan hekimlerin aleyhine aldığı kararlara karşı ortak tutum belirlem

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği’nde Danıştay İDDK kararı: Emekli hekimler için özel sağlık kurumlarında 60 yaş sınırı hukuka aykırı bulundu

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 2015 yılında yapılan düzenleme ile “Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabiplerin” kadrolu tabiple

Özel hastanelerde çalışacak emekli hekimler için yaş şartı sınırı hukuka aykırı bulundu

Ocak 2015 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış, düzenlemelerin Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından iptali istenmişti. Açılan davada Danıştay 15. Dairesi özel hastanelere,

Pandemi Döneminde Özel Sağlık Sektörü Anketi Sonuçlandı

Değerli meslektaşımız, İstanbul’da özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin pandemi dönemi boyunca gelirleri, özlük hakları ve çalışma koşullarında değişiklik olup olmadığının araştırılması amacıyla

E-Reçete Uygulamaları Hakkında

Muayenehaneler Dahil Tüm Sağlık Kuruluşlarının E-Reçete Uygulamasına Geçmesi Hukuki Zorunluluk Değil, Dayatmadır Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 07.02.2020 tarihl

E-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamaları Hakkında Bilgilendirme

Değerli Meslektaşımız, Bilindiği gibi, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Serbest Meslek Makbuzunun (e-SMM) elektronik ortamda oluşturulması, muhatabının talebi doğrultusunda kâğıt v

Özel sektördeki sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyuldukları bu dönemde ücretsiz izne zorlanması evrensel hukuka, Anayasa’ya ve Sağlık Bakanlığı’nın pandemiyle ilgili düzenlemelerine aykırıdır

Sağlık çalışanlarının kendilerinin ve ailelerinin hastalanması riskini üstlenerek, toplumu salgın hastalık tehlikesinden korumak için canla başla mücadele ettikleri bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemin ya

Özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunları hızla çoğalıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde hekimlerin hem sağlıklarının hem de özlük haklarının tehdit altında olduğunu belirterek, özel sağlık kuruluşların

Özel Kuruluşlarda ve Muayenehanelerde Çalışan Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Mağdur Olmaları Önlenmelidir

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, pandemi sürecinde özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerde çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının durumuna dikkat çekti. Özel sağlık kuruluşlarında

Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyum Kararlılık Bildirgesi

Değerli Meslektaşlarımız, Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve İstanbul Tabip Odası tarafından, 17 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen “Sağlık Hizmetinde T

“Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar” konulu Sempozyum İstanbul’da yapıldı

Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen  “Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu” 17 Kasım 20

Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Çalışma Koşulları Ve Mesleksel Sorunlarını Değerlendirme Anketi

Değerli Meslektaşımız, Hepimizin bildiği gibi özel sağlık sektöründe çalışan meslektaşlarımız yaşamlarını ve mesleklerini sürdürürken birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Sorunların tespiti yön

İstanbul Tabip Odası, FEMS Genel Kurul toplantısına katıldı

İstanbul Tabip Odası Delegasyonu, 30 Mayıs - 1 Haziran 2019 tarihlerinde  Napoli’de düzenlenen Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurul toplantısındaydı. İTO’nun uluslararası daimi üyeli

İlan ve Reklam Vergisi konulu İBB yazısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen, Belediyenin yetki/tasarruf alanında bulunan Odamız üyelerinin işyerleri ile ilgili ilan ve reklam vergisi beyanname verme süresi

Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Katsayısı hk

Değerli Meslektaşımız, Kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmet sunumu için çalışmak, hekimlik mesleğinin çıkarlarını her platformda dile getirmek, hekimlerin maddi, manevi haklarını korumak ve özel

Ekonomik Krizde Özel Hekimlik

Değerli Üyemiz, Mayıs 2018 tarihinde ilk belirtilerini gösteren daha sonra da  24 Haziran seçimleri ile birlikte ortaya çıkan ekonomik kriz gittikçe derinleşerek başta çalışan kesimler olmak üzere to

Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen “Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri - Sözleşmeler Çalıştayı” 16 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda (İTO) gerçekl

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayı Listesi belirlendi

Ülke genelinde, 2019 Yılında uygulanacak TTB-HUV Katsayısı Listesi, Birliğimize iletilen tabip odaları önerileri ve 30.10.2018’de Birliğimiz Merkezinde gerçekleştirdiğimiz TTB-HUV Danışma Kurulu Topla

Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu

Sağlık Bakanlığı, 20.10.2016 tarihinde Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliği Yürürlüğe koymuştu.  Bu yönetmeliğe karşı açılan iptal davasında Danıştay

Özel Akgün Tem Hastanesi Hekimlerin, Sağlık Çalışanlarının Ücretlerini Ve Tazminat Haklarını Gasp Etti!

Değerli Üyemiz, İkitelli – Küçükçekmece’de faaliyet gösteren "Özel Akgün TEM Hastanesi" sahipleri hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını ödemeden, hastane içindeki tüm mal va

Çalıştay: Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri / Sözleşmeler

Değerli Meslektaşımız, Dünyada ve Türkiye’de özel sağlık hizmetinin sektörleşerek bir yatırım alanı haline gelmesi ve uluslararası tekelci sermayenin egemenliğine geçmesi hekim haklarının giderek yok

Zorunlu Sigorta Poliçeleri Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği üzere 1219 sayılı Kanun’un ek 12. maddesi ile tıbbi kötü uygulama nedeniyle uğranılacak zararları karşılamak üzere sigorta yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Gerek Kanun’un ek 12. maddesi,

Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği - Skopi Sempozyumu yapıldı

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu ve Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB - UDEK) tarafından düzenlenen Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği – Skopi Sempozyumu

Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi gerçekleştirildi

Dijital teknolojinin yaşamın her alanına yayıldığı ve kaçınılmaz bir durum aldığı günümüzde, özel yaşamın bir parçası olarak kişisel sağlık verileri konusunda bireyleri ve tüm toplumu bilgilendirmek,

İnternet Sitelerinden Çıkmak İçin İhtarname Örnekleri

Reklam, tanıtım ve aracı kullanma konularındaki mesleki kurallarla bağdaşmayan internet sitelerine üye olan veya istekleri dışında kimlik bilgileri kullanılarak dahil edilen hekimlerin, bu sitelerden

TTB Hekimlik Ücretleri Çalışma Grubu Yönergesi oluşturuldu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu’nun işleyişine ilişkin ilke ve yöntemlerin belirlendiği yönerge TTB Merkez Konseyi tarafından kabul edildi. Hekimlik ücret tarifele

E-Reçete Zorunluluğunun İptali İstendi

Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada, muayenehaneler de dahil bütün özel ve kamu sağlık kuruluşlarında, bütün reçetelerin Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan merkezi bilgisayar programı

AEMH - FEMS Ortak Genel Kurul Toplantısı Lizbonda Yapıldı

Bu yılki genel kurul organizasyonu Portekiz hekim sendikalarının ev sahipliğinde “Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) ile Avrupa Hastane Hekimleri Birliği (AEMH)” ortaklığında 8-9 Haziran 2018

Danıştay 15. Daire “Ek- 13 Sayılı Liste”yi İptal Etti

Danıştay 15. Dairesi,  muayenehanelerde  yalnızca Yönetmeliğin[1] Ek-13 sayılı listesinde sayılan 184  tıbbi işlemin yapılabileceğine ilişkin, düzenlemeleri hukuka aykırı bularak iptal etti (karar içi

Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Yapılacak Online Tıbbi Atık Beyanı İçin de Son Gün 31 Mart!

Bilindiği gibi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince; üniversite hastaneleri, genel maksatlı hastaneler ve klinikler, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, morglar, laboratuvarlar, kan bankala

İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü’nden Tıbbi Atık Kabul Belgesi Başvurusu Hakkında Duyuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından resmi web sayfasından yapılan duyuruda; “16.01.2018 tarihli ve 173 No’lu İl Mahalli Çevre Kurulu (İMÇK) Kararı’na göre 20 yatak altı

Eslife Hospital’da Mağdur Edilen Hekimler Yargıya Başvurdu

Daha önce duyurduğumuz üzere İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren Eslife Hospital Hastanesi’nde hekimlerin, sağlık çalışanlarının yaşamış olduğu ücret gaspını ve hasta mağduriyetlerini kamuoyu ile p

Kişisel Verilerin Paylaşımı Sağlık Turizminde de Durduruldu

Sağlık turizmi kapsamında hizmet vereceklerle ilgili çıkartılan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik’in iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada,

TTB, E-Nabız Sisteminde Hekimlerin Puanlanması Uygulamasının Kaldırılmasını İstedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, “sağlık sisteminin ve hekimlerin değerlendirilmesi” amacıyla, hastalara yönelik olarak e-Nabız sisteminde puanlama uygulamasının başlatılmasına itiraz etti

Tüm Meslektaşlarımızın Dikkatine; Sağlık Alanındaki Reklam Yasağı ve Tanıtım Kuralları Hakkında

1- Her gün yazılı/görsel basın ile internet siteleri ve sosyal medyada, sağlık alanına ilişkin haber, ilan, paylaşım gibi adlar altında tanıtım kurallarını ihlal eden, açık ya da örtülü reklam niteliğ

12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik Değişikliğinin İptali İstendi

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 12.12.2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yine değiştirildi. Türk Tabipleri Birliği,  sağlık hizmetinin niteliğini v

Tıbbi Atık Sözleşmeleriyle İlgili Bilgilendirme Notu

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından Odamıza yapılan bilgilendirmede;  - 20 yatak altı ve yataksız sağlık kuruluşları için 2018 yılı tıbbi atık kabul belgesi başvuruları

Acıbadem Grubu’nun Hekimleri Şirket Kurmaya Zorlaması Kabul Edilemez!

Acıbadem Sağlık Grubu, 8 Ocak 2018 tarihinde bünyesinde görev yapan hekimlere, aylık ücretlerinin ödenmesi için şirket kurmalarını veya kurulmuş şirketlere ortak olmalarını isteyen elektronik posta gö

Yine Bir Özel Hastane, Yine Hekim Ücreti Gaspı…

Bilindiği gibi Özel Hekimlik Komisyonu ve İstanbul Tabip Odası olarak yıllardan beri farklı sağlık işverenleri tarafından hekimlere uygulanan  sistematik ücret gaspı konusunda gerek resmi makamlar nez

Evde Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Veri Paylaşımına İlişkin Düzenleme İptal Edildi

27.02.2015 tarih 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmeliğin hukuka aykırı düzenle

TTB HUV 2018 Yılı Katsayı Listesi Belirlendi

2018 yılında uygulanacak TTB-Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) katsayı listesi tabip odalarının önerileri ve 13.12.2017 tarihinde gerçekleştirilen TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısında ileri sürü

“Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da Gerçekleşti

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” 12 Kasım 2017 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Delegeleri Malaga Genel Kurulu’nda Buluştular

Hekimlerin çalışma koşulları, ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi,  toplumun sağlık haklarını bütünsel olarak savunmak, Avrupa Birliği’ndeki hekim örgütlerinin temel mücadele alanı olmaya

FEMS’den Duyuru : Herkesin Sağlığını Savunalım

FEMS- Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu’nun 20 Ekim 2017 eylemlilik planı kapsamında “Herkesin Sağlığını Savunalım” temalı afişleri tüm üye ülkelerde, İngilizce ve üye ülkelerin kendi dilinde yayınl

Özel Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sistemi Kaldırılmalıdır!

2017 yılı Temmuz-Ağustos aylarında hatalı tıbbi uygulama poliçe süresi dolan özellikle 3. ve 4. risk grubunda yer alan hekimler, sigorta poliçesini yeniletmek için sigorta şirketlerine gittiklerinde,

TTB'den Hekimlere ‘Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ Hakkında Uyarı

Allianz Sigorta A.Ş. tarafından sağlık kurumlarına yönelik “Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi” başlatıldığı öğrenilmiştir. Proje, hekimlerin sigortalılar (hastalar) tarafından, sigorta şirketince

Zorunlu Mesleki Sigorta Toplantı Notları Ve Dilekçe Örneği

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası poliçelerinin yenilenmesinde hekimlerin karşılaştıkları sorunlar ve Allianz Sigorta A.Ş. Hizmet Değerlendirme Projesi'nin değerlendirilmesi üzerine yapılan Özel He

Sigorta Şirketlerinin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Konusundaki Tutumu Yasal Değildir!

Birliğimize yapılan başvurularda, sigorta poliçelerini yenilemek amacıyla iletişime geçtikleri sigorta şirketleri tarafından hekimlerimize zorluk çıkartıldığı, “sistemin kapalı olduğu” vb. bazı gerekç

Zorunlu Mesleki Sigorta Poliçelerinde Yaşanan Ciddi Sorunlar ve Sigorta Şirketlerinin Hekim Değerlendirme Projesi Konulu Toplantı Daveti

Değerli Meslektaşlarımız, Bu hafta içerisinde özel hekimlik büromuza ve dolayısıyla özel hekimlik komisyonumuza yansıyan iki konuyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. İlk olarak, son günlerde sigorta şir

TTB Özel Hekimlik Kolu Genel Toplantısı ve Kol Yürütme Kurulu Üyeleri Seçimi Yapıldı

Türk Tabipleri Birliğinin 01.06.2017 tarih ve 924/2017 sayılı yazısı ile tüm tabip odalarına duyurusu yapılan özel hekimlik kolu toplantısı 09.07.2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.Konsey Başkanı

Tıbbi Atık Beyannameleri İçin Son Gün 21 Nisan

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girdi. Yönetmelik’te; üniversite hastaneleri, genel maksatlı hastaneler ve klinikler, tıp m

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik'teki Değişikliğin Yürütmesi Durduruldu

Danıştay 15. Dairesi, Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davada, Sağlık Bakanlığı’nın Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeli

E-Nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçesi

Son günlerde İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından hekimlere “e-Nabız sistemi” konulu yazılar tebliğ edildiği görülmektedir. Bu yazılarda; “e-Nabız sistemine sağlık verilerini aktarmayan kuruluşların ol

İstanbul Mali Müşavirler Odası’ndan Duyuru:Doktorların Ve Sağlık Hizmeti Veren Şirketlerin Özel Hastanelere Düzenleyecekleri Makbuz Ve Faturalarda KDV Tevkifatı Yapılmayacaktır

Değerli Meslektaşlarımız, İstanbul Mali Müşavirler Odası tarafından yapılan aşağıdaki duyurudan da görüleceği üzere; bugün (15.02.2017) yayınlanan Resmi Gazete’de yer alan Katma Değer Vergisi Uygulam

Hastaların Kişisel Bilgilerinin Toplanması Hukuka Aykırıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, yürütmesi durdurulan bir genelgeye dayandırarak kişisel veri toplanmasının hukuka aykırı olduğunu, hasta bilgilerinin ancak kişisel verilerden arındırılara

Özel Sağlık Kuruluşları Ücret Tarifeleri İçin Sağlık Bakanlığı Onayına Gerek Yok!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, özelde çalışan hekimlerin ve özel sağlık kuruluşlarının uyguladıkları ücretlere ilişkin herhangi bir tarifeyi onaylatmak üzere Sağlık Bakanlığı’na gönderme

TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı İle Görüştü

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Heyeti 25 Ocak 2017 günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yaşanan hekimlik uygulamalarıyla ilgili sorunları  görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan

İlan ve Reklam Vergisi Hakkında İBB yazısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen, Belediyenin yetki/tasarruf alanında bulunan Odamız üyelerinin işyerleri ile ilgili ilan ve reklam vergisi beyanname verme süresi

TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi

2017 yılında uygulanacak TTB-Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) katsayı listesi tabip odalarının önerileri ve 25.11.2016 tarihinde gerçekleştirilen TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısında ileri sü

Sağlık Bilgilerimiz Korunmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), hastaların bütün bilgilerinin Sağlık Bakanlığı’ndaki merkezi bir bilgisayar sistemine kaydedilmesini öngören Kişisel Sağlık Verilerin

Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6.9.2016 tarihli Genelge ile özel hastanelerde hekimlerin çalışmaya başlamasını boş kadronun varlığına bağlı kılmış, kadro dışı geçici çalışma hakkın

Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliklerine Karşı İptal Davası

25 Ağustos 2016 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yine bir kısım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden hekimlerin çalışma hakkını hukuka aykırı olarak kısıtlayan düzenlemelere karşı T

Özel Sağlık Kuruluşlarında 29 Ekim Ve Diğer Resmi Tatil Günlerinde Hekim Çalıştırılması Hakkında

29 Ekim ve diğer resmi tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarında hekim çalıştırılması konusuna dikkat çekilen ve özel hastane başhekimliklerine fakslanan yazımızın bir örneği aşağıda sunulmuştur. İ

Uzman Hekimlerin Sürücü Adaylarının İlk Muayenesini Yapma ve Rapor Düzenleme Yetkilerini Kısıtlayan Yönetmelik Hakkında Yürütmenin Durdurulmasına Karar Verildi

29.12.2015 tarihinde Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik’te değişiklik yapıldı; sürücü ve sürücü adaylarının muayene ve raporlarına ilişkin yeni k

Toplantı: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Değerli Meslektaşımız, İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI” konulu toplantı 28 Haziran 2016 Salı günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası (

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu’nun düzenlediği “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı” 15 Mayıs 2016 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştiri

Hasta Sırlarının Paylaşımı Talebi Hukuka Aykırıdır

Sağlık Bakanlığı, Sağlık.Net Online ve e-Nabız konulu, 2016/6 sayılı bir Genelge yayınlayarak hastaların 1.1.2015 tarihinden bu yana tutulmuş sağlık bilgilerinin, bütün sağlık kuruluşları tarafından B

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Hk. Kanunla İlgili Değerlendirme Toplantısı

Değerli Meslektaşımız, 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanları açısından önemli yükümlülükler v

TTB Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul’da Yapıldı

TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen Özel Hekimlik Çalıştayı 3 Nisan 2016 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nda, TTB Özel Hekimlik Kol Yürütmesi'nden, İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon

‘Özel Hekimlikte Sorunlar ve Biz’ Forumu İstanbul Tabip Odası’nda Yapıldı

İstanbul Tabip Odası 14 Mart etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Özel Hekimlikte Sorunlar ve Biz’ konulu forum 16 Mart Çarşamba akşamı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı. Moderatörlüğünü Özel Hekimlik

TTB’den Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Alması Gereken Asgari Ücreti Belirlemeye Yönelik Anket

Türk Tabipleri Birliği, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin alması gereken asgari/baz ücreti belirleyebilmek amacıyla, özel sağlık kuruluşlarında görev yapan yönelik anket hazırladı. Ankett

Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu Bileşimi Ve Özel Hastanelerin Hekim Gibi Sağlık Kuruluşu Açması Hukuka Aykırı

Türk Tabipleri Birliği, Ocak 2015 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerden bazılarının hukuka aykırılığı nedeniyle iptal davası açmıştı. Danıştay 15.Dairesi iki konuda yürütme

e-Nabız Projesinin Yürütmesi Durduruldu

Sağlık Bakanlığı'nın, 05.02.2015 günlü "e-Nabız Projesi" konulu Genelgesi'nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği'nin birlikte açtığı dava

Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi?

Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonundan geçti ve Genel Kurulda yasalaşması beklenmektedir. Bu Tasarı, birey olarak hepimizin sahip olduğu, kendimi

Yetki SGK’da, Kazanç Hastane Sahibinde, Sorumluluk Hekimde Olamaz!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesinde hekimleri müteselsil sorumlu tutan akıl dışı uygulama Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odamızın girişimleriyle durdurul

Meslek Örgütümüzün Girişimleri Sonuç Verdi, SGK Geri Adım Attı

SGK özel sağlık kuruluşları ile aktettiği sözleşmeye eklediği ve hekimlere akıl almaz bir külfet yükleyen 14.8 maddesini yürürlükten kaldırmak zorunda kaldı.Konu ile ilgili duyuru metni aşağıda olup d

SGK Özel Hekimlere Müteselsil Sorumluluk Maddesini Kaldırmıştır

SGK'nın az önce web sitesinden paylaştığı duyuruya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sözleşmelerine sağlık kuruluşu ile birlikte müteselsil sorumlu olacakların

2016 Yılı Tıbbi Atık Prosedürü

Değerli Meslektaşımız,2016 yılı tıbbi atık prosedürü ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü’nün yenilenen web sayfasınahttp://atikyonetimi.ibb.gov.tr/ linkinden ulaşı

SGK Başkanı ile Görüşme

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener ve TTB Hukuk Bürosu'ndan Av.Mustafa Güler SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'yı ziyaret etti. Bilindiği gibi TTB özel kuruluşlarda çalışan hekimlerden gelen şika

SGK Ek Sözleşme Dayatması İmza Kampanyası

Sosyal Güvenlik Kurumu  25.12.2015 tarihli “Duyuru” ile 1.1.2016 tarihinden itibaren sağlık sektöründe çalışan hekim sözleşmelerinde  “hekimin SHS ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu ve Kanunda

TTB'den Sağlık Bakanlığı'na elektronik reçete ve e-imza hakkına yazı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2012 yılında e-reçeteye geçmesinden sonra şimdi de bunların elektronik olarak imzalanması talep ediliyor. Uygulamanın yasal dayanağı açık olmamakla birlikte Sağlık Uygulama

SGK, Hastanelere Yaptığı 'Haksız Ödemeler' den Hekimleri Sorumlu Tutamaz

Sosyal Güvenlik Kurumu, 25.12.2015 tarihli “Duyuru” ile 1.1.2016 tarihinden itibaren özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlere ek sözleşme imzalatılıp kendisine gönderilmesini istemiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimleri De Taşeron Yapıyor!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na 6645 Sayılı Yasa ile eklenen madde sonucu hekimle sağlık kurumu arasındaki ilişkinin “iş sözleşmesi” çerçevesinde olduğu göz ardı edil

Serbest Meslek Mensubu ve Şirket Sahibi/Ortağı Hekimler İçin E-Tebligat Hakkında Bilgilendirme

Değerli Meslektaşlarımız,Vergi daireleri tarafından mükelleflere yapılan gönderilerin elektronik ortamda yapılmasını mümkün kılacak olan Elektronik Tebligat (e-tebligat) uygulamasına geçmek 1 Ocak 201

Reklam Ve Haksız Rekabet İçeren Yayınlar Mercek Altında!

Her gün yazılı/görsel basında ve sosyal medyada, sağlık alanına ilişkin haber, ilan, paylaşım gibi adlar altında tanıtım kurallarını ihlal eden, açık ya da örtülü reklam niteliğinde yayınlarla karşıla

TTB-HUV 2016 Katsayı Listesi Belirlendi

TTB-HUV katsayı listesi tabip odalarının önerileri ve 13.11.2015 tarihinde gerçekleştirilen TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısında yürüyen tartışmalar dikkate alınarak TTB Merkez Konseyi tarafından beli

TAŞERON HEKİMLİK ‘Özel Hastane ve Tıp Merkezlerinde Çalışan Hekimleri Ücretlendirmede Dayatılan Yeni Model’

Değerli Meslektaşımız,Son dönemde özel sağlık kuruluşlarından ücretlendirme biçimleriyle ilgili hekimlere yöneltilen talepler ve dayatmalar sonucunda meslektaşlarımız tarafından Odamıza başvurular yoğ

Hekimlerin Çalışma Haklarını Sınırlandıran Yönetmelik Hükümleri Hakkında İptal Kararı

27 Mayıs 2012 günü yapılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliklerinin iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından  açılan davada Danıştay 15.Daires

Önemli Duyuru : Uyum Sürecinde Olan Muayenehaneler İle İlgili Yangın Önlemleri - İtfaiye Raporu – Konusunda Bilgilendirme

Değerli Meslektaşımız,Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik’te 3 Ağustos 2010 tarihinde yapılan değişiklikler ile muayenehaneler için “standart” adı verilen düz

6645 Sayılı Torba Yasa Sonrası Özel Hastane ve Tıp Merkezlerinde Çalışan Hekimleri Bekleyen Ücretlendirme Sorunları Toplantısı Yapıldı

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “6645  Sayılı Torba  Yasa  Sonrası  Özel  Hastane  ve  Tıp  Merkezlerinde  Çalışan  Hekimleri  Bekleyen  Ücretlendirme  Sorunları” ko

Özel Hastanelerin Muayene Ve Kontrol Birimi Açmasına Yargı Dur Dedi

Sağlık Bakanlığı 11.7.2013 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek özel hastanelere, yabancı uyruklu hastalara sağlık hizmeti vermek üzere aynı il sınırında ve birden fazla olmam

Ücretli Çalışan Hekimler İçin Yeni Dönem! Özel Sağlık Kuruluşu Hekimden “Hizmet Satın Alıyormuş” Gibi Yapacak

İstanbul’da gerçek ücreti üzerinden bordrolu, eski adıyla SSK’lı olarak çalışan hekim sayısı bir elin parmakları kadar. Çünkü özel sağlık kuruluşları, mevzuatta yer almayan yeni bir çalışma biçimi “ic

Muayenehane Uygunluk Belgesi konusunda son durum

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “MUAYENEHANE UYGUNLUK BELGESİ KONUSUNDA SON DURUM” başlıklı toplantı 12 Mayıs 2015 Salı günü İstanbul Tabip Odası (Cağaloğlu)’nda yap

Hekim Muayenehanelerinden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İstenmeyecek!

23.04.2015 tarihli Resmi Gazete’de yeni bir “torba yasa”, 6645 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

Toplantı Daveti : 6645 Sayılı Torba Yasa Sonrası Özel Hastane Ve Tıp Merkezlerinde Çalışan Hekimleri Bekleyen Ücretlendirme Sorunları

Değerli Meslektaşımız,Son dönemde özel sağlık kuruluşlarından ücretlendirme biçimleriyle ilgili hekimlere yöneltilen talepler ve dayatmalar sonucunda meslektaşlarımız tarafından Odamıza başvurular ile

Toplantı Daveti : “Muayenehane Uygunluk Belgesi” Konusunda Son Durum

Değerli Meslektaşımız,İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “MUAYENEHANE UYGUNLUK BELGESİ KONUSUNDA SON DURUM” başlıklı toplantı 12 Mayıs 2015 Salı günü saat 19.00’da İsta

Son Torbadan da Çalışanlara Hak Kaybı Çıktı!

Meclis işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin bir takım düzenlemeleri de içeren 6645 sayılı torba Kanunu kabul ederek tatile girdi. Bu Yasa’nın Komisyon sürecinde, düzenlemelerin çalışanların sağlı

“E-NABIZ VE SAĞLIKNET2” Konulu Toplantı İstanbul Tabip Odası’nda Yapıldı.

Şubat-2015 döneminde Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2015/5 sayılı genelge doğrultusunda,  muayenehaneler başta olmak sağlık kuruluşlarına gönderilen teb

Sağlık-net 2 ve E-nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçeleri

Sağlık Bakanlığı, önce sağlık-net, şimdide e-nabız adı verilen bilgisayar programları ile hastalara ait kişisel bilgiler ve kişisel sağlık verileri toplama ısrarını sürdürüyor. Yazının devamı için tık

E-NABIZ : Sağlık Net2 ile Benzer mi? Hekim –Hasta ve Toplum Açısından Farklar Var mı?

Değerli Meslektaşlarımız,Son dönemde Odamıza meslektaşlarımız tarafından çokça sorulan, yapılan tebligatlar ve açılan davalarla birlikte tartışılmaya devam edecek olan “E-NABIZ” konusuyla ilgili başvu

e-Nabız Genelgesi'nin İptali İstendi

Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’nın koruması altında olan kişisel veriler arasında hassas nitelikli veri kabul edilen sağlık verilerinin merkezi olarak toplanmasını öngören e-Nabız Projesi Genelge

Özel Sağlık Sektöründe Yaşanan Meslek Etiği Sorunları Toplantısı Yapıldı

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen  “Özel Sağlık Sektöründe Yaşan Meslek Etiği Sorunları” konulu toplantı 31 Mart Salı akşamı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı. Moderato

Toplantı Daveti : Özel Sağlık Sektöründe Yaşanan Meslek Etiği Sorunları

Değerli Meslektaşımız,İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen toplantılarımız kapsamında bu ayın toplantı konusu “ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN MESLEK ETİĞİ SORUNLARI” olar

Muayenehanelerden İstenen “İtfaiye Uygunluk Raporu” Hakkında Bilgi Notu

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 03.08.2011 tarihinde değişiklik olmuş, “Muayenehane Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler” başlıklı Ek-1/d sayılı listeye

E-Nabız: Hasta Bilgilerini Toplamak İçin Yeni Bir Girişim

Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat’ta yayınladığı 2015/5 sayılı Genelgesinde e-Nabız ismi ile Sağlık Net Online Sistemi kurduğunu; ·         Sistemin amacının hastaların her nerede tedavi görürse görsün bu si

Son Yönetmenlik Değişiklikleri İle İlgili Değerlendirme Toplantısı

24 Şubat 2015 tarihinde İTO Özel Hekimlik Komisyonu tarafından gerçekleştirilen  “Son Yönetmenlik Değişiklikleri İle İlgili Değerlendirme Toplantısı”  konulu toplantı İstanbul Tabip Odası Merkez binas

Muayenehanelere Yapılan Engelliler/Erişilebilirlik Konulu Tebligatlar İçin İtiraz Dilekçesi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne gönderilen “5378 sayılı Kanun ile İlgili Uygulamalar Dağıtım Hk” konulu yazıda, muayenehanelerin “umuma açık sağlık tesisleri” arasında olduğ

Toplantı Daveti : Özel Hekimlikle İlgili Son Yönetmelik Değişiklikleri Değerlendirme Toplantısı

Sayın Meslektaşımız,Ocak ayı içinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde meydana gelen değişiklikler, yargı kararları, güncel

Hazine'den Muayenehane Hekimlerinin Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Duyuru

Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketlerinin artırımlı pirim ödemeleriyle ilgili hatalı uygulaması hakkındaki uyarımızı teyit ederek, sektör duyurusu yaptı. Sigorta şirketleri tarafından muayenehane he

İkametgahlarında Muayenehane Açılışı Yapan Hekimlerin Pos Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Var Mı?

Yapılan başvurulardan, özel sağlık kuruluşlarında çalışan ancak ikametgah adreslerini muayenehane olarak gösteren/göstermek zorunda kalan hekimlerden de POS cihazı istendiğini ve cihaz bulunmadığı ger

Muayenehaneler “Umuma Açık Yerler” Midir? “Engellilerin Erişebilirliğine Uygun Duruma Getirilmesi” İstenebilir Mi? Dayanak Olarak Gösterilen Düzenlemeler Ve Gelinen Nokta

1- 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un Geçici 2. Maddesi’nde;“Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve

TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Toplantısı İstanbul Tabip Odası’nda Yapıldı

Değerli Meslektaşlarımız, 20 Ocak 2015 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda “2008 TTB Asgari Ücret Tarifesinden  (AÜT) 2015 TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV)’a Geçiş” konulu bir toplantı yapıl

TTB –HUV Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Hakkında Önemli Duyuru

Sayın Meslektaşlarımız,2008 TTB Asgari Ücret Tarifesi’nin(TTB-AÜT) yerini alacak olan TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı(TTB-HUV) çalışmaları, yoğun bir emek harcanarak, beklenenden daha kapsamlı ol

İlan ve Reklam Vergisi Hakkında İBB Yazısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen, Belediyenin yetki/tasarruf alanında bulunan Odamız üyelerinin işyerleri ile ilgili ilan ve reklam vergisi beyanname verme süresi

Toplantı:TTB Asgari Ücret Tarifesi’nden TTB-HUV’a Geçiş

Değerli Meslektaşımız,Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği özel hekimlik alanındaki tıbbi uygulama birimlerinin güncellenmesi çalışmalarını uzun bir süredir devam ettirmektedir. Özel hekimlik alanınd

TTB Özel Hekimlik Uygulamalarının Ücretlendirilmesi Hakkında Önemli Duyuru

Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği tarafından, 6023 sayılı Yasa ile belirlenen yetkiler kapsamında hazırlanmakta olan Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi son olarak 2008 yılında kitapçık f

Tıbbi Atık Hakkında En Sık Sorulan Sorular?

22 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre tıbbi atık; enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardır.Yazının devamı için tıklay

Tıbbi Atıkları Toplamak, Taşımak Ve Bertaraf Etmek Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yerine Getirilecek

İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından, 1999 yılında ilçe belediyelerine devredilen tıbbi atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi işinin ve devredilen yetkinin, 1 Ocak 2015 tarihinden itiba

“Özel Sektörde Çalışan Hekimlerin Ücretlendirme ve Çalışma Biçimlerinde Yaşanan Sorunlar” Toplantısı yapıldı

İstanbul  Tabip  Odası  Özel  Hekimlik  Komisyonu tarafından düzenlenen ''ÖZEL  SEKTÖRDE  ÇALIŞAN  HEKİMLERİN  ÜCRETLENDİRME  VE  ÇALIŞMA  BİÇİMLERİNDE  YAŞANAN  SORUNLAR''  konulu toplantı 16 Aralık

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları İle İlgili İllere Ait Katsayılar Belirlendi

Türk Tabipleri Birliği’nin özel hekimlik uygulamaları için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2015 yılı için geçerli olacak katsayılar belirlendi. Katsayılar için tabip odalarının görüşleri toplandı. Bu

Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Yürütmeyi Durdurma

21 Mart 2014 günü yapılan Özel Hastaneler Yönetmeliği Hakkında Yönetmelik Değişikliklerinin iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından  açılan davada Danıştay 15.Dairesi aşağıdaki maddeler yönünden

Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği'nde Yürütmeyi Durdurma

21 Mart 2014 günü yapılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişikliklerinin iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada Danıştay 15. Dairesi

TTB Özel Hekimlik Kolu Toplandı

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu toplantısı 15 Kasım 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. TTB'de yapılan toplantıya TTB adına Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Merkez Konseyi

“Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemi”nin Hem Yürütmesi Durduruldu,Hem Dayanak Maddenin Anayasa Mahkemesine Gönderilmesine Karar Verildi

Kişisel veri kavramının dünyada kabul gören tanımının yapıldığı 1995 yılında yayınlanmış olan 95/46/EC numaralı Avrupa Birliği direktifine göre kişisel veri, “Kim olduğu belli veya belirlenebilen bir

Toplantı Daveti : Özel Sektörde Çalışan Hekimlerin Ücretlendirme ve Çalışma Biçimlerinde Yaşanan Sorunlar

Değerli Meslektaşımız,İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu’nun Aralık ayında yapılacak olan geniş katılımlı toplantı konusu “ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN ÜCRETLENDİRME VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Avuçiçi Kimlik Taramaya Yürütmeyi Durdurma

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hastanelerde ve sağlık merkezlerinde zorunlu hale getirilen ve “Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi” adı verilen avuç içi kimlik tarama sisteminin yürütmesi SES

Sağlık Net 2 Neler Oluyor?

Hastalara ait, TC numarası, kimlik ve adres bilgileri dahil olmak üzere her türlü sağlık verisinin, herhangi bir elemeden geçirilmeden, herhangi bir koruma ve denetim önlemi almadan merkezi olarak dep

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.10.2014 Tarihli ve “Muayenehaneler Hakkında” Konulu “Duyurusu” Hakkında

Muayenehanelerin taşıması gereken “standartlar”a ilişkin düzenlemeler, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin 12/D maddesinde yer alıyor. Bu “standart”lar ilk

“Sağlıklı Beslenme: Şeytan Üçgeninden Kurtulma Reçetesi” konulu toplantı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “Sağlıklı Beslenme: Şeytan Üçgeninden Kurtulma Reçetesi” konulu toplantı 21 Ekim Salı akşamı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı.Özel He

“Tüm Yönleriyle Malpraktis” konulu toplantı Tabip Odası’nda yapıldı.

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “Tüm Yönleriyle Malpraktis” konulu toplantı 30 Eylül 2014 Salı günü geniş bir hekim katılımıyla İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı.Özel

Biyometrik Veri Zorunluluğuna Karşı Açılan Davalar

I. MEDULA Kılavuzu İptal DavasıSosyal Güvenlik Kurumu tarafından kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan 29.11.2013 tarihli Genel Sağlık Sigortası MEDULA Web servisleri Kullanım Kılavuzu'nda yapıl

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulamasıyla İlgili Soru ve Yanıtlar

Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası (ZMSS) 2010 yılından bu yana ülkemizde uygulanmaktadır. Sigorta primine kurum katkısının usul ve esaslarının düzenlendiği Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mal

Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru

Özel hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesi çalışması kapsamında hazırladığımız Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) sistemine abonelik işlemleri 11 Eylül 2014 tarihinde yaptığımız duyuru çerç

Danıştay Sağlık Net 2 Veri Gönderiminin Yürütmesini Durdurdu

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği, kamu ve özel hastaneler, muayenehaneler dahil özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların sağlık da dahil kişisel bilgilerini merkezi olarak toplayac

Özel Hekimlik Uygulamalarının Ücretlendirilmesi Çalışması Hakkında Duyuru

Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği (TTB) özel hekimlik alanındaki uygulamaların birimlerinin güncellenmesi için çalışmalarını uzunca bir süredir devam ettirmektedir. Tıpta uzmanlık derneklerinin d

Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te Muayenehanelerin Fiziki Koşullarına İlişkin Düzenlemeler Açılan Davalar Mahkeme Kararları Güncel Durum

İlk kez 3 Ağustos 2010 tarihli Yönetmelik değişikliği ile “muayenehanelerin taşıması gereken asgari tesis, hizmet ve personel standartları” belirlenmiş; yerine getirilmesi neredeyse imkansız koşullar

Toplantı: Tüm yönleriyle MALPRAKTİS

Değerli Meslektaşımız, İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “Tüm yönleriyle MALPRAKTİS” konulu toplantı 30 Eylül 2014 Salı günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası (Cağalo

Hastanelerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Koşulları Sağlanıyor Mu?

30 Haziran 2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu özel ve kamu olmak üzere tüm sağlık kurumları da dahil olmak üzere tüm işyerleri için yürürlüğe girmiş durumda.Söz konusu yasaya göre

20 Ağustos 2014 İtibarıyla Muayenehanelerden İstenecek Belgeler

(1) (Değişik RG: 3.8.2011 - 28014 / m.1) Muayenehanelerin; hastaların, yaşlıların ve özürlü bireylerin sağlık hizmeti taleplerinin ve beklentilerinin, ulaşılabilir ve durumlarına uygun ortamlarda, hız

Danıştay Karar Verdi; Muayenehane Açmak İçin Şart Koşulan Depreme Dayanıklılık Raporu Ve Yangına Uygunluk Belgesi Artık İstenemeyecek

Hatırlanacağı gibi Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 15 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe girdi ve günümüze kadar tam 16 kez değişikliğe uğradı! Yazının devamı

Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Görev Dağılımını Yaptı

Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu kendi bünyesindeki toplantısını 12/8/2014 tarihinde gerçekleştirmiş, toplantıda 2014-2016 döneminde özel hekimlik alanında yapılacak çalışmalar planlanmış ve sor

Birden Çok Yerde Çalışan Hekimin, Herbiri İçin Ayrı Ayrı Sigorta Yaptırması Gerekmeyecek!

Hatırlanacağı gibi “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğ”de 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayım

Son Yönetmelik Değişiklikleri İle İlgili Özel Hekimlik Toplantısı Yapıldı

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu, 2014-2016 dönemi ilk geniş katılımlı toplantısı 22 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Tabip Odası merkez binasında gerçekleştirildi.  Toplantıya Özel Hekimlik

Özel Hekimlik Alanında Son Dönemde Yapılan Yönetmelik Değişiklikleri Konulu Toplantı Daveti

Değerli Meslektaşımız,Özel hekimlik çalışma alanlarını doğrudan ilgilendiren Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik’te Temmuz ayı

Yeni Dönem Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Belli Oldu

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı 24 Haziran 2014 Salı günü İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı. Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu üyelerinin açılışını yaptığı toplantı Psikolo

Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmelik Değişiklikleri Hakkında Açılan Davalar ve Danıştay Kararları Hakkında

Sağlık Bakanlığı tarafından Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik en son 21.3.2014 tarihinde değiştirildi. Toplam 19 mad

Resmi Tatillerde Çalışma Hakkında

İstanbul Tabip Odası olarak özel sağlık kuruluşlarına gönderilen resmi tatil ve bayramlarda çalışma konusundaki yazımıza ulaşmak için tıklayınız. 22.04.2014 / 210829 Sayın Başhekim, Bilindiği gibi

Son Yönetmelik Değişiklikleri Değerlendirme Toplantısı Tabip Odası’nda Yapıldı

“Ayakta Teşhis Yapılan Özel Sağlık KuruluşlarI HakkInda Yönetmelik ve Özel Hastaneler Yönetmeliği’ndeki Son Değişiklikler Neler Getiriyor?” konulu Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı 8 Nisan 2014 Salı

Universal Hastane Grubu Çalışanlarının Maaş Sorunu Bir Kez Daha Meclis'te

Universal(Alman) Hastaneler Grubuna bağlı 12 hastanede en az 3000 civarında hekim, yardımcı sağlık personeli ve diğer personelin 7 ila 10 aydır maaşlarını alamaması yeniden Meclis gündemde.Genel Kurul

Anayasa Mahkemesi Kararı Hakkında Bilgilendirme (6514 Sayılı Kanun)

6514 Sayılı ve kısaca “Sağlık Torba Yasası” olarak bilinen Yasanın toplam 16 maddesi yönünden 6 Mart 2014 günü iptal davası açılmıştır. Davanın ilk incelemesi 9 Nisan 2014 Çarşamba günü Anayasa Mahke

Halkın Sağlık Hakkı İçin Mücadele Eden Sağlık Emekçileri Köle Değildir!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında resmi ve dini bayramlar ile pazar günlerinde acil hastalar, kanser ve diyaliz tedavileri dışında poliklinik hizmetleri için provizyon ve

Türk Tabipleri Birliği Halkın Sağlığına Zararlı Talepte Bulunmaz

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında dini ve resmi bayramlar ile pazar günlerinde acil hastalar, kanser ve diyaliz tedavileri dışında rutin poliklinik hizmetleri için proviz

Özel Hekimlikle İlgili Son Yönetmelik Değişikliklerine İlişkin Toplantı Daveti

Sayın Meslektaşımız,21 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik ve Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde y

Resmi Tatillerde Tüm Branşlardan Provizyon Verilmesi Uygulaması Kaldırıldı

Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin girişimleri sonucu SGK, resmi tatil günlerinde (23 Nisan, 19 Mayıs, Kurban Bayramı ve Pazar günleri gibi) tüm branşlardan provizyon verilmesi uygulamas

Özelde Çalışma Koşullarında Yeni Düzenlemeler Var

Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 21 Mart 2014 tarihinde değişikliklere gidildi. Değişikliklerin bazılarında Türk Tabipler

Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmelik Taslağı Hakkındaki TTB Görüşü Bakanlığa İletildi

Birliğimiz tarafından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce “Geleneksel, Tamamlayıcı, Alternatif Tıp Uygulamaları Yönetmelik Taslağı” adı ile bir taslak hazırlandığı İnternet ortamından öğrenilmişti

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları ile İlgili Katsayı ve Veritabanı Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği tarafından özel hekimlik alanına ilişkin katsayı ve hekimlik uygulamalarına ait birimlerin ele alındığı toplantı 22 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da yapıldı. Toplantıya uzmanlık

Unıversal Grubu’nda Ücretleri Gasp Edilen Meslektaşlarımızın ve Sağlık Çalışanlarının Yanındayız

Universal Hastaneler Grubu’na bağlı hastanelerin bir bir kapanması sonucu aylardır maaşları ödenmeyerek işten çıkarılan, tazminatları ödenmeyen çalışanlar İstanbul Tabip Odası’nın düzenlediği  ve SES

“İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerinin Özel Hekimlik Alanına Yansımaları” Konulu Toplantı Tabip Odası’nda Yapıldı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu'nun özel sağlık sektörü üzerine etkileri konulu toplantı 18 Şubat 2014 Salı günü çok sayıda hekimin katılımı ile İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi

Biyometrik Veri Zorunluluğuna İptal Davası

Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 01.12.2013 tarihinden itibaren sağlık hizmeti almak üzere SGK ile sözleşmeli olan özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların parmak izi ya da avuç

Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimler TTB'de Bir Araya Geldiler

Özel Sağlık Kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan hekimlerin sorunlarının ve bu sorunlara dair çözüm önerilerinin tartışıldığı TTB Özel Hekimlik Kol toplantısı 26 Ocakta, Ankara’da yapıldı. Toplant

Unıversal Hastaneler Grubu’nda Ücretleri Ve Yasal Hakları Gasp Edilen Hekim Ve Sağlık Çalışanları Bir Araya Geliyor

Özel sağlık sektöründe faaliyetini sürdüren Universal Hastaneler Grubu’na bağlı hastanelerde hekimler ve sağlık çalışanlarının yaşamakta olduğu ücret alacakları ile ilgili 2010 yılından bu yana yaşana

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince Muayenehanelerin Tabi Olduğu Düzenlemeler Nelerdir?

“Kaza” olmaktan çoktan çıkıp, “cinayet” haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanara

İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Hizmetlerine SGK Ayda 14,5 Lira Destek Olacak

6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanununun 7. maddesinde düzenlenen işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini almalarıyla ilgili olarak desteklenmesine ilişkin yönetmelik 24/12/2013 tarihin

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin İptali İçin Danıştay’a Başvuruldu

9 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasıyla iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay’da dava açıldı. Yönetme

Sağlık Torbası’nın İlk 20 Maddesi Kabul Edildi

TBMM’inde ‘Sağlık Torba’  Tasarısı’nın 4 Aralık 2013 Çarşamba günü öğleden sonra başlayan görüşmelerine gece 01.30’da ara verildi. Aradan önce Tasarının ilk 20 Maddesi görüşülerek kabul edildi. Görüşm

TTB: Özel Hastanelerden Sağlık Hizmeti Alırken Avuç İçi, Parmak İzi Verrmek Zorunda Değilsiniz!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından zorunlu hale getirilen ve 'Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi ' olarak bilinen avuç içi tarama sistemi 1 Aralık 2013 tarihinden itibaren özel hastanelerde kull

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Bir Haktır

Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin işbirliği ile kişisel sağlık verilerinin korunması amacıyla kurulan çalışma grubu kişisel sağl

Serbest Çalışan Meslektaşlarımıza Önemli Duyuru

1- Muayenehanelerdeki risk analizini kendimiz yapabilir miyiz?, yoksa bir OSGB'ye yaptırmak zorunda mıyız?Risk analizi 6331 sayılı yasa uyarınca çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik risklerin sa

Sağlıknet2 İle İlgili Kasım Ayında Muayenehanelere Gönderilen Yazılar Hk. Bilgilendirme Ve Dilekçe Örneği

Sağlık Net.2 Güncel Durum Hastalara ait, TC numarası, kimlik ve adres bilgileri dahil olmak üzere her türlü sağlık verisinin, herhangi bir elemeden geçirilmeden, herhangi bir koruma ve denetim önl

Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar Çalıştayı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Dişhekimleri Birliği, Türkiye Eczacılar Birliği ve Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan çalışma grubunun gerçekleştirdiği Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Y

Hükümet’ten Hastane Patronlarına Bayram Hediyesi: Fark Ücretleri İki Kattan Fazla Arttı!

Dün, uzun bayram tatilinin ilk gününde, vakıf üniversiteleri ile özel hastanelerde yurttaşlardan alınacak ilave ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödediği miktarın %90’ından %200’üne çıkaran Baka

Resmi Tatillerde Çalışma Hakkında Özel Sağlık Kuruluşlarına Gönderilen Yazımız

İstanbul Tabip Odası olarak özel sağlık kuruluşlarına gönderilen resmi tatil ve bayramlarda çalışma konusundaki yazımıza ulaşmak için tıklayınız.  

Yapboz 'Oyunu' Yönetmelikler: 11 Temmuz 2013 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerinin İptali İstendi

Sağlık Bakanlığı, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile Özel Hastaneler Yönetmeliğini 11.7.2013 tarihinde 14. kez değiştirdi!Türk Tabipleri Birliği sağlık hiz

Danıştay Hekimlerin Çalışma Yasaklarının Yürütmesini Durdurdu

27.5.2012 TARİHLİ AYAKTA TEŞHİS TEDAVİ  YÖNETMELİK DEĞIŞIKLIĞINE İLIŞKIN AÇILAN DAVADA YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI27 Mayıs 2012 günü yapılan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkı

Kişisel Sağlık Verilerinin Alınması, Toplanması, Korunması, Değerlendirilmesi ve Paylaşılması İle İlgili Toplantı Yapıldı

18 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya Türk Tabipleri Birliği Özel hekimlik kolunun çağrısı ile;- Tabip odaları ve özel hekimlik komisyonları- Uzmanlık dernekleri- Türk Dişh

Hekimleri Birden Fazla Sigorta Yaptırmaya Zorlamak Hukuka Aykırıdır!

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin üyelerine yazmış olduğu 11.07.2013 tarihli yazıda; Hazine Müsteşarlığı ile yapılan görüşmede, hekimlerin sigorta primlerine katkı yapan k

İnsan Yaşamı, Hasta Mahremiyeti ve Hekimlik Değerleri “Torbalara” Sığmaz!

İstanbul Tabip Odası 18 Temmuz 2013’de (bugün) Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan mecliste yasalaştırılarak Cumhurbaşkanlığı onayına gönderilen ve kamuoyunda “Torba Yasa” olarak adlandırılan Bazı

Sorular Torba’yla Saklandı

Geçtiğimiz günlerde kabul edilen Torba Yasa ile bütün hasta bilgileri Sağlık Bakanlığının kullanımına sunulurken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda kullanılan sorular ile bunların yanıtları Bilgi Edi

Torba Yasa; TTB, TMMOB ve Diş Hekimlerine Darbe Niteliğindedir. Cumhurbaşkanı Yasayı Veto Etmelidir!

Yasalaşan “Torba”da, Sağlık Meslekleri Kurulu’nun diş hekimlerine, hekimlere süreli ve süresiz meslekten men cezası vermesi ile hastaların rızaları olmaksızın bütün kişisel bilgilerinin toplanması, iş

TBMM Tatile Girdi-Sağlık Torbası Ekim’e Kaldı

TBMM 14 Haziran 2013 günü 1 Ekim 2013 tarihine kadar tatile girdi. Tatile girmeden önce  bir “Torba” Tasarıyı  kabul etti.  Bu Torba  “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

TTB ve Uzmanlık Dernekleri ‘Torba Yasa’ya Tepki Gösterdi: Torba Yasa Önerisi Engellenmelidir

Türk Tabipleri Birliği ile Uzmanlık Dernekleri tarafından 5 Temmuz 2013 tarihinde yapılan açıklamada, “Torba Yasaların Yasalaşması Engellenmelidir” denildi. KAMUOYUNA DUYURU Torba Yasa Önerisi Engel

Sağlıkta Torba Yasama Faaliyetleri Bugün Ne Durumda?

TBMM gündeminde “Torba Yasama” faaliyetleri karıştı. Dün itibariyle Adına 657 Torbası” denen tasarının TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyordu. “Sağlık Torbası”nın ise bu Yasama döneminde mi y

Önemli : Sağlık Net2 İle İlgili Gönderilen Yazılar İçin Dilekçe Örneği

Değerli Meslektaşımız,Odamıza yapılan başvurulardan Haziran ayının son haftası itibariyle bazı ilçe sağlık müdürlükleri tarafından o ilçede muayenehanesi olan hekimlere ve özel sağlık kuruluşlarına ya

FEMS (Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu) Gönüllü Çalışan Hekimlere Soruşturma Açılmasını Gönderdikleri Mektupla Eleştirdi

İstanbul Tabip Odası’nın da üyesi bulunduğu FEMS (Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu) gönderdikleri mektupla, Taksim Gezi Parkı olayları esnasında yaralılara ve yardıma ihtiyacı olanlara gönüllü hizm

Meslektaşlarımıza Önemli Duyuru :İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Uyarınca İvedilikle Yapılması Gereken İşlemler

Bilindiği gibi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konu ile ilgili Hukuk Büromuz tarafından da değerlendirmeler yapılmış ve web

Özel Sağlık Sigortaları Kongresi

Odamız Temsilciler Kurulu Divan Üyesi Dr. Güray Kılıç, İstanbul Ticaret Odası’nca düzenlenen “Özel Sağlık Sigortaları Kongresi”ne konuşmacı olarak katıldı.29 Mart 2013, Cuma günü İTO Meclis Salonu’nda

Muayenehane Hekimlerinin Medula Sisteminden Düşürülmesi İşlemi de Hukuka Aykırı Bulundu

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dolaşıma sokulan yazılar nedeniyle pek çok hekim işinden ayrılmak “zorunda” bırakıldı. Bu durumu kabul etmeyenlerin iş akitleri feshedildi. Özel hekimlik alanının karışı

Uyarıyoruz: Hasta Sırrı İzinsiz Açıklanamaz!

Sağlık Bakanlığı, önce bu alanda faaliyet gösteren bilişim firmalarına sonra da hekimlere ve sağlık kuruluşlarına gönderdiği bir duyuru ile hastaların kişisel veri niteliğindeki sağlık verilerini topl

Özel Hekimlik Komisyonu Aylık Toplantısı Yapıldı

Odamız Özel Hekimlik Komisyonu’nun 26 Mart 2013 tarihli toplantısında ilk olarak, TTB Özel Hekimlik Kolu Başkanı Dr. Hasan Oğan, “Hekimlik Mesleği ve Hekimlerin Çalışma Koşulları” konulu bir sunuş ger

“Sağlık.Net 2” İle İlgili Duyuru: Program Alınması İçin Hukuki Gereklilik Bulunmamaktadır

Bilindiği gibi bir süre önce Sağlık Bakanlığı tarafından bütün sağlık kuruluşlarının “Sağlık.NET 2” ismi verilen sisteme geçmesi gerektiği ve hastalara ilişkin tüm kişisel kayıtların merkezi olarak ka

Muayenehanelerde Yapılabilecek Tıbbi İşlemler Listesi İptal Edildi

Danıştay 10. Dairesi,  bütün ana dal ve yan dal uzmanlık alanları tarafından muayenehanelerde yapılacak tıbbi işlemleri toplam 184 işlemle sınırlandıran 25.9.2010 tarihli Yönetmelik değişikliklerini i

Anayasa Mahkemesi’nin 663 sayılı KHK’nin İptal Ettiği Maddeleri

Anayasa Mahkemesi, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında KHK’nin bazı hükümlerini iptal etti.1-Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığının görevlerine

Yan Dal Uzmanlarına Getirilen Kadro Şartının Yürütmesi Durduruldu

Sağlık Bakanlığı, hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl, “Yan dal uzmanlığı bulunanların sağlık kuruluşlarında çalışabilmesi için o yan dal uzmanlığında boş kadronun bulunması’ şartını getirdi. Ana dal uz

Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği’nin İptali İstendi

Türk Tabipleri Birliği tarafından, 30.11.2012 tarihinde yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinin iptali istemi ile dava açıldı. Yönetmelikte, tıp fakülteleri de dahil olmak üzere kamu ya da

Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Çalıştay'ı 19-20 Ocak 2013 tarihlerinde İstanbul'da yapıldı. Çalıştay TTB Özel Hekimlik Kolu'nun düzenlediği ilk çalıştay olması nedeniyle ayrıca önemliydi. Çalışt

“Elektronik Sağlık Kayıtları ve Hasta Mahremiyeti” Toplantısı Yapıldı

Sağlık Net2 veri gönderim sistemi ile ilgili yürütülen mücadelenin bir parçası olarak, konunun zarar gören paydaşlarının hukuki ve etik yönden değerlendirme yapmalarını ve çözüm önerilerinin ortaklaşt

Sağlık Bakanlığı’na Ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na Soruyoruz: Bu “Ayrımcılık” Niye?

Sağlık Bakanlığı’nın 15 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamaya koyduğu e-reçete sisteminde Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarının muaf tutulmasına ilişkin bugün Türk Tabipleri Birliği, İstanbul

Sağlık Net2’ye Geçişte Altyapı Yetersizliği Gerekçesiyle Üç Ay Erteleme

Sağlık Net2’nin uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından üç ay ertelendi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından (muayenehaneler dâhil) ilgili mevzuat gereğ

‘Tam Gün’ Yasaklarına İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Gerekçeli Kararı Yayımlandı

650 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile ikinci kez getirilen çalışma yasakları Anayasa Mahkemesi tarafından 18 Temmuz 2012 tarihinde iptal edilmişti. İptal kararı Resmi Gazete’nin 1 Ocak 2013 gü

Basın Konseyi’nden Reha Muhtar’a Uyarı

Vatan Gazetesi Yazarı Reha Muhtar'ın 9 ve 11 Kasım 2012 tarihlerinde yayımlanan, hekimlik mesleğini itibarsızlaştıran ve hekimleri hedef gösteren köşe yazılarına ilişkin, Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Hastaların Mahremiyetini, Hekimlerin Sır Yükümlülüğünü İhlal Eden Sağlık NET 2’nin İptali İstendi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 17.11.2012 tarihli Sağlık Net 2 Veri Gönderimi konulu yazısının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Türk Tabipleri Birliği taraf

Sağlık NET2 İle İlgili Meslektaşlarımıza Önemli Duyuru ve Çağrı

Sağlık Bakanlığı istisnasız bütün sağlık kuruluşlarının “Sağlık.NET 2” ismini verdiği sisteme geçeceğini ve hastalara ilişkin tüm kişisel kayıtların, merkezi olarak kayıt altına alınacağını belirtmekt

Hasta Mahremiyeti En Temel İnsan Hakkıdır

Özel sağlık kuruluşları ve muayenehanelerde çalışan tüm hekimlerin, hastalara ait tıbbi bilgileri 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren paylaşmasına ilişkin İstanbul Tabip Odası bugün bir basın açıklaması d

Hekimlerimize ve Hastalarımıza Kişisel Sağlık Bilgileri Hakkında Duyuru

1-Sağlık Bakanlığı tarafından, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren Sağlık Net 2 sistemine veri gönderiminin zorunlu olacağı, USVS 2.0 kapsamında yer alan verileri sisteme göndermek için entegre yazılımın 

Lisans Yönetmeliği, Muayenehane, Poliklinik Tıp Merkezleri Hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan Bilgi İstendi

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’na muayenehane, laboratuvar, müessese, tıp merkezi ve polikliniklerin hekim olmayan kişiler tarafından açılmasına izin veren bir düzenleme için hazırlık yapılı

Sağlık Net 2 Veri Gönderim Sistemi Konulu Toplantı Tabip Odası’nda Yapıldı

Kişisel Veri Paylaşımı konusunda Sağlık Müdürlüklerince hekimlere yapılan son bildirimlerin değerlendirildiği İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon toplantısı, yaklaşık 100 meslektaşımızın katıl

Sağlık Net 2 Sistemine Veri Gönderimi

Sağlık Net 2 Sistemine Veri Gönderimi Hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan Hastaların Özel Hayatlarına Saygı Gösterilmesi İstendi Sağlık Bakanlığı’nın talimatı üzerine İl Sağlık Müdürlükleri, gönderdikleri

Tıp Merkezi, Dal Merkezi, Özel Poliklinik Ve Laboratuvar Hekimleri, Gelecekleri İçin İstanbul Tabip Odası’nda Biraradaydı.

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından “TIP MERKEZLERİ, DAL MERKEZLERİ ÖZEL POLİKLİNİK VE LABORATUVARLARI 2013 YILINDA NELER BEKLİYOR?” konulu toplantı 27 Kasım 2012 tarihinde İstanbu

Mahkeme; Hekimin İmzası Taklit Edilerek,SGK’ya Sunulan Sözleşme Nedeniyle Hastane Başhekimini Sorumlu Tuttu.

Başvuran hekimlerden, bazı özel sağlık kuruluşları tarafından hekimlerin bilgisi ve onayı olmaksızın imzaları taklit edilmek suretiyle sözleşme ve benzeri belgeler düzenlendiği, bu belgelerin SGK başt

Özel Hastanelerde Yaşanan Ücret Gaspları ile İlgili Yazılarımıza Gelen Cevaplar

22.12.2010 tarihinde Universal Hastaneler Grubu, Hospitalium Hastaneler Grubu, Medical Park Hastaneler Grubu, Özel Gelişim Hastanesi başta olmak üzere, özel sağlık kuruluşlarının birçoğu tarafından si

Tıp Merkezi, Dal Merkezi, Özel Poliklinik Sahibi/Ortağı Olan Hekimlerimizin Dikkatine

Değerli Meslektaşlarımız,Bilindiği gibi sağlık alanında yaşanan “dönüşüme” ve hekimler aleyhine sıklıkla değişen hukuki düzenlemelere, kararlılıkla karşı çıktık/çıkıyoruz. Mücadelemizi imza kampanyala

Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurulu Strasbourg’da Toplandı

Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Genel Kurulu 12-13 Ekim 2012 tarihlerinde Strasbourg'da yapıldı. Genel Kurula İstanbul Tabip Odası adına, TTB Özel Hekimlik Kolu ve İstanbul Tabip Odası Özel

TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kol toplantısı 7 Ekim 2012 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. TTB Merkezi'nde yapılan toplantıya TTB Merkez Konseyi adına üç üye ve 15 farklı Tabip Odası'ndan

Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinde İptal Kararı

15.02.2008 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle Sağlık kuruluşlarının türlerini, temel özelliklerini, başvuru ve açılma izni işlemlerini, fiziki alt ya

65 Yaş Üstü Hekimlerin Kadro Dışı Geçici Çalışma Hakkı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek 1.maddesinin 4. fıkrasında yaş haddinden veya kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya emekliye ayrıldıktan sonra yaş had

4+4+4 Eğitim Süreci İle İlgili Hekimlere, Milli Eğitim Bakanlığı’na, Velilere Ve Kamuoyuna Acil Duyuru

Sadece milletvekillerinin oyları ile çoğunluk sağlanarak yasalaşmış olması, 60-66 aylık çocukların okula başlatılması için yeterli olamaz. Bilimsel verilere dayandırılması, çocukların eğitimine ve gel

Muayenehanede Ve Özel Hastanede Çalışmanın Engellenmesine Dair Açıklama

Değerli Meslektaşlarımız,İl Sağlık Müdürlüğü'nün iki farklı yerde çalışan hekimlere, muayenehanelerini kapatmak veya SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşundaki ücretli çalışmalarını sona erdirmek için 15

Muayenehaneleri Valilik Tarafından Re’sen Kapatılan Hekimler İçin Acil Ve Önemli Duyuru

Sayın Meslektaşlarımız,İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak; İstanbul Valiliği’nin “kamuda çalışmakta olup aynı zamanda muayenehanesi olan hekimlerin muayenehanelerinin re’sen kapatıldığı” yönün

SGK Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler İçin Acil Duyuru

Sayın Meslektaşlarımız,İl Sağlık Müdürlüğü’nün hekimlere muayenehanelerini kapatmak veya SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşundaki ücretli çalışmalarını sona erdirmek için 15 gün süre tanıdığını ve bu s

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında

Sayın Meslektaşlarımız, Sağlık hizmeti, tüm toplumun fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olmasını sağlamak amacıyla sunulan toplumsal ve kamusal bir hizmetken, sağlık reformu adı

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklikler

6354 Sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12 Temm

Anayasa Mahkemesi Tamgün Yasasını İptal Etti!

Anayasa Mahkemesi’nin bugünkü toplantı gündeminde 650 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun

Meğer Sağlık Bakanlığı “Kamuda Çalışan Hekimlerin” Ücretlerinin Yükseltilmesini Amaçlıyormuş!

Kadro karşılığında özelde çalışan hekimlerin ücretlerinin düşürülmesi içerikli SAĞLIK BAKANLIĞI İLE OHSAD ARASINDA İMZALANAN MUTABAKAT METNİ, kamuda çalışan hekimlerin ücretlerinin yükseltilmesini AM

Kadro Dışı Geçici Çalışmak İsteyen Hekimlere Önemli Duyuru!Hukuki Hiçbir Engel Yok.

16 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te çok sayıda değişiklik yapılmıştır/yapılmaktadır. 7 Nisan 2011 tarihinde yapılan d

Prof. Dr. Şükrü KIZILOT Hekimlere Yeni Ticaret Kanunu’nu Anlattı

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu’nun düzenlediği “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Özel Hekimlik” konulu toplantı 28 Haziran 2012 Perşembe akşamı İstanbul Tabip Odası’nda yaklaşık 160 hekimin k

Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

29 Mayıs 2012’de yapılan İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu seçimleri sonrasında yeni Yürütme Kurulu ilk toplantısını 4 Haziran 2012 Pazartesi günü İstanbul Tabip Odası’nda ya

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu 2012-2013 dönemi Yürütme Kurulu Seçimi Yapıldı

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu yeni dönemin ilk toplantısını 29 Mayıs 2012 Salı günü yaklaşık 70 hekimin katılımıyla gerçekleştirdi.  Toplantı gündeminde de belirtildiği gibi, geçtiğimiz

FEMS-AEMH Ortak Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

İstanbul tabip Odasının da üye olduğu “Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) toplantısı 17-19 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Varna şehrinde Bulgaristan Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıy

Muayenehanelerle İlgili Standartlara Yürütmeyi Durdurma

Hatırlanacağı üzere Sağlık Bakanlığı 6 Ekim 2011 tarihinde mauyenehane standartları ile ilgil bir Genelge yayınlamıştı. Genelgede muayenehanelerde bulunması gereken bina girişi, kapılar, rampa ve sah

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru…

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU.İstanbul Tabip Odasına iletilen başvurulardan geçtiğimiz ekim-kasım aylarında çeşitli İl Sağl

Medula Sisteminin Kapatılması İle İlgili Örnek Yürütmeyi Durdurma Kararı

1-Muayanehanesi Olan Ve Yanı Sıra Sgk İle Sözleşmeli Sağlık Kuruluşunda Çalışan Hekimlere“Tercihte Bulunmak İçin 15 Gün” Verildi.Hatırlanacağı gibi önce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 20.10

“Mutabakat Metni”ni Yargıya Taşıdık

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Ekim ayında Özel Hastane Sahipleri Derneği’nin (OHSAD) web sitesinde, Sağlık Bakanlığı ile OHSAD arasında 14.09.2011 tarihinde bir toplantı yapıldığı ve bir “Ortak Mut

Muayenehane Kapanış Bildirimlerini Yapmayan Hekimler İçin Önemli Duyuru

Kamuda Çalışmasının Yanı Sıra Özel Sağlık Kuruluşlarında/ Muayenehanesinde Çalışan Veya Gerekli Bildirimleri Yapmadığı İçin Çalışır Görünen Hekimlere Önemli Duyuru!İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından

Özelde Çalışan Hekimlerin Sağlık Koşulları Ve Sağlık Güvenliği “Hekimin Hasta Olma Hakkı Var Mı?”

Doç.Dr. Arda Saygılıİstanbul Tabip OdasıÖzel Hekimlik Komisyonu / Hekimlikte Sendikalaşma Çalışma Grubu Özelde çalışan hekimlerin çalışma koşullarından temel beklentileri, sağlıklarının ve emekleri

Özel Hekimlik Komisyon Toplantısı 21 Şubat’da Yapıldı

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı 21 Şubat 2012 Salı günü İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında aşağıdaki gündemle yapıldı. TOPLANTI GÜNDEMİ1. Muayenehane ve SGK anlaşmalı öze

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu Kuruldu

Uzun bir süredir ön çalışmaları yürütülen özel hekimlik kolu 11 tabip odası ve 21 temsilcinin katılımı ile kuruldu. Ankara da TTB konsey üyelerinin de katılımı ile gerçekleşen toplantıda katılımcı oda

Doktor Maaşlarını Asgariye İndirdik, Ücretleri Ödeyemiyoruz

25-29 Ocak tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Sağlıkta 2012 Yılı Projeksiyonu ve Beklentiler Toplantısı”nda özel sağlık sektörünün durumu tartışılırken, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim

SGK’nın Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Bir Bütün Olarak Değiştirildi

Geçtiğimiz günlerde OHSAD’a ait www.ohsad.org sitesinde 2012 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi yayımlandı. Yazının devamı İçin tıklay

Özel Sağlık Kuruluşlarının Ücret Ve Hak Gaspları Konusunda Bakanlıklara Yapılan İhbar Ve Başvuruların Akıbeti Soruldu

Hatırlanacağı üzere, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin ücret ve hak gasplarının önlenmesi için bir yıl önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Sağlı

II. Hekim Emeği Çalıştayı Yapıldı

II. Hekim Emeği Çalıştayı 11 Aralık 2011 tarihinde 66 hekimin katılımı ile İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.  Çalıştaya Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Isparta Tabip Odası temsilcileri de katı

Muayenehane- Sgk İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler İçin İyi Haber Denizli'den..

İl Sağlık Müdürlükleri kanalıyla tebliğ edilen; “muayenehanesi olan hekimlerin, aynı zamanda SGK ile sözleşmesi olan özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacakları, 15 gün içinde tercihte bulunmaları ge

Muayenehane Ve SGK Anlaşmalı Kurumlarda Çalışan Hekimlere Önemli Duyuru

Muayenehane ve SGK anlaşmalı sağlık kuruluşunda çalışan hekimlerin çalışma yerlerinden birinde tercih yapmasına yönelik İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün 20.10.2011 tarihli genel yazısı için İstanbul Tabi

Sayın Başbakan'a Acil Şifalar Dileriz

TTB Merkez Konseyi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Kasım 2011 tarihinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat ve tedavi sürecinde bir süredir sağlık ortamı

SGK Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu Ve SGK Anlaşması Olmayan Sağlık Kuruluşunda Çalışan Hekimlerin Dikkatine

Bir hekimin aynı anda sgk ile sözleşmesi olan özel sağlık kuruluşunda ve sgk ile sözleşmesi olmayan özel sağlık kuruluşunda çalışması hukuka aykırı değildir. Yazının Devamı İçin Tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı’nın Binasını Ölçtük... Sonuç: Hizmete Uygun Değildir!

Sağlık Bakanlığı’nın Sıhhiye’deki merkez binasının, standartlara uygun olup olmadığını mahallinde yapılan bir incelemeyle ölçtük. Sağlık Bakanlığı’na karşı caddeden geçebilmek için dik merdivenli, ka

Sağlık Bakanlığı – OHSAD Mutabakat Metni Değerlendirme Toplantısı 02.11.2011 Tarihinde Gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı ve OHSAD sağlıkta dönüşüm programının başından itibaren hekim emeğini bir gider, maliyet unsuru olarak görerek özelde çalışan hekimlerin ücretlerinin düşürülmesini hedeflemiştir. Bu

Muayenehane Ve Yanı Sıra Sgk İle Sözleşmeli Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Dikkatine

Muayenehanesi olan hekimlerin, yanı sıra SGK ile sözleşmesi olan özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacakları yönündeki tebligatlar yaygın bir biçimde yapılmakta. Yazının devamı için tıklayınızMuayen

İl Sağlık Müdürlüğünün 20.10.2011 Tarih Ve 292977 Sayılı Genel Yazısına Dava Açtık

Hafta başı itibarıyla İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 20.10.2011 tarih ve 292977 sayılı Genel Yazının, ilçe toplum sağlığı merkezlerine gönderildiğini ve TSM’ler tarafından

Muayenehanesi Olan Hekimlerin, Sgk İle Sözleşmesi Olan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Hakkı

1-Muayenehanesi olan ve yanı sıra sgk ile sözleşmesi olan özel sağlık kuruluşlarında çalışmak isteyen hekimler yönünden. Yazının devamı için tıklayınız

Sağlık Bakanlığı-OHSAD Mutabakat Metni Değerlendirme Toplantısı

Değerli Meslektaşımız,Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı ve OHSAD (Özel Hastane Sahipleri Derneği) arasında 14.09.2011 tarihinde yapılan toplantıda varılan mutabakat metni ve Sağlık Bakanlığı’nın kadro t

SGK Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarında Çalışacak Muayenehane Hekimlerinin Dikkatine

Hukuk büromuza iletilen başvurulardan yaz aylarında bazı İl Sağlık Müdürlükleri tarafından uygulamaya konulan ancak yürütmenin durdurulması kararları ile karşılaşan hukuka aykırı bir “uygulamanın” yen

Muayenehanelerle İlgili 3 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan Son Değişiklikler De Yargıya Taşındı

Muayenehanelere ilişkin kuralları içeren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 03.08.2011 tarihinde bir kez daha değiştirildi. Böylece adı geçen Yönetmelik, ilk

İstanbul Tabip Odası Komisyonları Bir Araya Geldi

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulunun çağrısıyla tüm komisyonların başkan, sekreter ve yürütme kurulları 13 Ekim 2011 tarihinde İTO- Kadıköy Bürosunda bir araya geldi. Üniversite ve Uzmanlık Eğitimi

Sağlık Bakanlığı Ve OHSAD Arasında “Kurban” Pazarlığı

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hekim emeğini ucuzlatma, esnek-yoğun çalıştırma biçimi ile de değersizleştirme odaklı olduğu OHSAD (Özel Hastane Sahipleri Derneği) ile Sağlık Bakanı arasında yapılan son

Özelde Çalışma Kuralları Yine Değiştirildi

Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları Yönetmeliklerini dokuzuncu kez değiştirdi. Sağlık Bakanlığı bu gün (28 Eylül 2011) her iki Yönetmelikte aynı

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

25.8.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Değerlendirme Toplantısı İstanbul Tabip Odası’nda 20 Eylül 2011 Salı akşamı yapıldı.  Açıl

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği, 21.08.2010 tarih ve 27679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yönetmelik’te özetle; • sertifikalı eğitim programı

650 Sayılı KHK - Yapılacaklar

TTB tarafından  KHK’nin hekimlerle ilgili hükümleri hakkında bir bilgi notu hazırlanmıştır. 650 Sayılı KHK ile hekimlere getirilen çalışma yasakları hakkında TTB web sayfasında; 26 Ağustos 2011 tari

İşyeri Açma Harcı Ve Ruhsatı Yönünden

•Muayenehaneler “işyeri” midir?•İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik kapsamına girer mi?•Belediyeden “işyeri ruhsatı” almak zorunda mıdır?•2007 tarihinden önce açılan muayenehaneleri

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Ve Hukuki Değerlendirme

“Kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarların planlanması, ruhsatlandırılması, açılması, faaliyetlerinin düzenlenmesi, sınıflandırılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kapatılmasına

Hukuk Bürosuna Yöneltilen Sorular Işığında Ayakta Teşhis Ve Tedavi Merkezleri Ve Muayenehaneler

Muayenehanelere “standart” getirme iddiası ile yapılan değişiklerden bu yana, en çok tartışılan düzenlemeler asansör, merdiven ve kapılara ilişkin olanlardı. Muayenehanelerde sanki yataklı tedavi hiz

Yeni “Tam Gün” Süreci İle İlgili, Yazılar Tebliğ Edilmeye Başlandı

Bilindiği gibi bayram tatilinin hemen öncesinde, 26.08.2011 Cuma günü, bu kez 650 sayılı Kanun Hükmüne Kararname (KHK) “bayram süprizi” olarak hayatlarımıza girdi. Böylece hekimlik mesleğini, toplum s

Muayenehanelerle İlgili 3 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Ve Hukuki Değerlendirme

Hatırlanacağı gibi 3 Ağustos 2010 tarihinde yapılan değişikliklerle “muayenehanelerin taşıması gereken asgari tesis, hizmet ve personel standartlarına ilişkin” yerine getirilmesi neredeyse imkansız ko

Tam Gün İle İlgili Kanun Hükmünde Kararname Hakkında

650 sayılı Kanun Hükmüne Kararname (KHK) bugünkü (26.08.2011 tarihli) Resmi Gazetede yayımlandı ve tabiri caizse “bayram süprizi” olarak hayatlarımıza girdi. Tıpkı Torba Yasalar gibi, pek çok Kanunda

Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği Yayınlandı

25.08.2011 tarih ve 28036 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği'ne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  Yönetmelik İçin Tıklayınız

Hekimlerin Serbest Meslek Hakkı Engellenmeye Devam Ediyor

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası, 3 Ağustos 2011 tarihinde yayınlanan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" ile ilgili değişikliklere ilişkin yorumları

Muayenehanelerle İlgili Yeni Yönetmelik Değişikliği Yayınlandı

3.8.2011 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Sözkonusu düzenleme ile ilgili yapılac

Muayenehaneler İçin Son Dakika Bilgisi…

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından 02.08.2011 Salı günü öğle saatlerinde servis edilen basın bildirisini ekte bilgilerinize sunuyoruz. Konu ile ilgili Yönetmelik düzenle

4 Ağustos Öncesi Son Hazırlıklar-2

  Başvuru dilekçesi ekinde sunulacak evraklar  Başvuru Dilekçesi Ekinde Sunulacak Evraklar İçin Tıklayınız

7 Nisan Yönetmeliği'nde bir yürütmeyi durdurma kararı daha...

7 Nisan 2011 günü yapılan "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişiklikleri"nin iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından  açılan davada Danıştay 10. Dair

Muayenehanesi Olan Hekimler SGK’li Hasta Bakabilir

TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan muayenehanesi bulunan hekimlere haksız uygulama yapılmasından vazgeçilmesini istedi. Denizli ve Ankara’da il sağlık müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel M

4 Ağustos Öncesi Son Hazırlıklar

Bilindiği gibi Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 3 Ağustos 2010 tarihinde yapılan değişiklikler ile; muayenehanelerin taşıması gereken asgari tesis, hizmet

7 Nisan Yönetmeliğine Dava Açtık

Bilindiği gibi Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte 3 Ağustos 2010 tarihinde yapılan değişiklikler ile; muayenehanelerin taşıması gereken asgari tesis, hizmet

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda Değişiklik

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatında Yapılan Değişiklikler 19 Temmuz 2011 günü Resmi Gazete yayımlanarak 30 Temmuz 2011 tarihinden

Mesai dışında çalışan öğretim üyelerine ek ödeme kesintisi durduruldu

Öğretim elemanlarından mesleğini serbest icra edenlere ek ödeme yapılamayacağına ilişkin "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul v

Sağlık Bakanlığı'ndan Serbest Çalışma Hakkına Hala Bir Açıklama Yok!

3 Ağustos 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelik gereği, yıllardır sadece muayenehanede hizmet veren hekimler,  fiziki şartları yerine getiremedikleri için muayenehanelerini 4 Ağus

Öğretim Üyelerine Özelde Çalışma Sınırlaması Hukuka Aykırı Bulundu

Kamu üniversitesi tıp fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan doktorların mesai dışında her hangi bir iş yapmalarını engelleyen işlem ile Yönetmelik hükmü İdare Mahkemesi ve Danıştay kararlarıyla hu

Danıştay 7 Nisan Yönetmeliği'ni Durdurdu

Danıştay 10. Dairesi, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'in 12. Maddesinin (e) ve (f) bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Hatırlanacağı üzere

Serbest Çalışma Hakkımız Engellenemez

3 Ağustos 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmelik gereği, yıllardır sadece muayenehanede hizmet veren hekimler,  fiziki şartları yerine getiremedikleri için muayenehanelerini 4 Ağus

Serbest Meslek Hakkı Elimizden Alınıyor

Muayenehanelere dayatılan fiziki koşullar için yönetmelik gereği verilen süre 3 Ağustos 2011'de doluyor. Hekimlerin serbest meslek icra etme hakkını elinden alan düzenleme ile, muayenehaneler, polikli

Özel Hekimlik Komisyonu’ndan Önemli Duyuru

Değerli Meslektaşımız,Bildiğiniz üzere 4 Ağustos 2011 tarihinden itibaren yasal, ruhsatlı muayenehaneler kapatılacak. 3 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanan Yönetmelik gereği istenen fiziki koşullar bugü

Serbest Hekimler Şişli'de Eylemdeydi

İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliklerle fiziki koşul dayatması nedeniyle kapanma tehdidi ile karşı karşıya kalan muayenehaneler ve serbest çalışan tüm hekimler için başlattığı eylem

Muayenehane Hekimlerimizle Bugün Nişantaşı'ndaydık

3 Ağustos 2010 yönetmeliğinin ardından çıkarılan 25 Eylül 2010, 6 Ocak 2011 ve 7 Nisan 2011 tarihlerinde ilgili yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle yeni muayenehane açmak neredeyse imkânsız hale ge

Muayenehanelerimiz ve Muayenehane Açma Hakkımız İçin Meydanlardaydık

Hekimlik mesleğinin bağımsızlığının yegâne göstergesi olan muayenehaneler 4 Ağustos’tan itibaren kapatılmaya mecbur bırakılıyor.  Bilindiği gibi, 3 Ağustos 2010 yönetmeliğinin ardından çıkarılan 25 Ey

Muayenehaneme, Muayenehane Açma Hakkıma Dokunma!

Değerli Meslektaşımız,Sağlık alanında yaşadıklarımız gün geçmiyor ki hekim olarak bizi daha zor durumlara düşürmesin, mesleğimizi değersiz kılmasın.Bilindiği üzere 3 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanan

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu Seçimleri Yapıldı

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu seçimleri 25 Mayıs 2011 Çarşamba günü İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı. Toplantı ÖHK Koordinatörü Dr. Pelin Taşkıran’ın son bir yıl içindek

Sağlık Bakanlığı’nın Çalışma İzni Ve Ruhsat İptallerine Yürütmeyi Durdurma

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile Nisan ayı boyunca, çok sayıda hekimin geçici çalışma belgelerini veya ruhsatlarını iptal etti. İptal yazılarında 7 Nisan 2011 tarihinde yapılan Y

Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı 12.04.2011 Salı Günü Saat 19.00 Da Yoğun Bir Gündemle İstanbul Tabip Odası’nda Gerçekleştirildi

Hukuki gelişmeler ve etkin eylem hazırlıkları ana başlıkları olmak üzere yoğun bir gündemle gerçekleştirilen özel hekimlik komisyonu toplantısında üyeler hukuk bürosu, İstanbul Tabip Odası Başkanı Pro

Meslek Örgütünün Etkinliklerine Katılmak “Suç” Mudur? Bu Nedenle Hukuki Bir Yaptırım Uygulanabilir Mi?

Bilindiği gibi meslek örgütünün çalışma koşulları, özlük haklarına yönelik yaptığı etkinlikler Bakanlık ve/veya İl Sağlık Müdürlüğü ile Başhekimlerin; katılımı düşürmeye yönelik tehdit, gözdağı, engel

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik

Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde 7 Nisan 2011 tarih ve 27898 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılmıştır. 7 Nisan yönetmelik değişiklikleri ve konu ile ilgili Hukuk Büromuzun değerlendirmesi aşağıda

Danıştayın Tam Gün Kararı İle Aynı Güne Denk Gelen(!) Yönetmelik Değişikliği

Bilindiği gibi, Danıştay 5.Dairesi 6 Nisan 2011 tarihinde “Tam Gün Davası” ile ilgili esastan karar vermiş ve 7 Nisan 2011 tarihi itibariyle taraflar ve kamuoyu bilgi sahibi olmuştur. Kararın sonuç bö

Danıştay 5. Daire Tam Gün Kararı

Danıştay 5.Dairesi 6 Nisan 2011 tarihinde “Tam Gün Davası” ile ilgili esastan karar verdi. Kararın sonuç bölümünde kamuda çalışan doktorların “muayenehane açmalarının mümkün olmadığına” ilişkin tespit

Muayenehanelerde Kişisel Sağlık Kayıtlarının Bildirimi Ve Sağlık Personeli Yönünden Yürütmeyi Durdurma

Bilindiği gibi, 3 Ağustos 2010 günü yürürlüğe konulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişikliklerinin bazı hükümleri yargıya taşınmıştı. 07 Şubat 2011 t

Döner Sermaye Kesintisi Yapılacağı Bildirilen Hekimlere Acil Ve Önemli Duyuru

Hukuk büromuza yapılan başvurulardan; Başhekimlikler tarafından “döner sermaye ek ödemelerine” ilişkin yazıların tebliğ edildiği öğrenilmiştir. Yazının devamı için tıklayınız. Tamgün+döner sermaye d

“Tam Gün”le İlgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tebligatlarına İlişkin Genişletilmiş Dilekçe Örnekleri

Kısaca tam gün olarak bilinen 5947 sayılı Kanun, 30 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Anayasa Mahkemesi; Kanunun bir kısım maddesini hukuka aykırı bularak, yürürlüğünü durdurdu. Buna rağ

“Tam Gün”le İlgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan Yazılar Tebliğ Edilmeye Başlandı

Kısaca tam gün olarak bilinen 5947 sayılı Kanun, 30 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Anayasa Mahkemesi; Kanunun bir kısım maddesini hukuka aykırı bularak, yürürlüğünü durdurdu. Yazının De

6 Ocak 2011 Tarihli Yönetmelik Ve 11.02.2011 Tarihli Genelgeyle İlgili Önemli Duyuru

Tedavi hizmetleri genel müdürlüğü tarafından  11.02.2011 tarihinde yayımlanan;  “ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik uygulamaları” konulu genelge ve  istenen ev

TTB'den Sağlık Bakanlığı'na Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmelikleri İle İlgili Yazı Ve Bilgi Notu

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Dr. Eriş Bilaloğlu, son iki yılda pek çok kez değiştirilen "Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Veren Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği" ile "Özel Hastaneler Yönetmeliği"

İTO Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı Geniş Bir Gündemle Gerçekleştirildi

23 Şubat 2011 Çarşamba akşamı İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu’nda geniş katılımla gerçekleştirilen Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı Koordinatör Dr. Pelin Taşkıran'ın özel/serbest hekimlik alanındaki

İşyeri Ruhsatları Hakkında

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6. maddesinde, “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri a

Hukuki Değerlendirmeler: 06.01.2011 Tarihli Ayaktan Teşhis ve Ted. Yönetmeliği ve 14.01.2011 Tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği Hk.

6 Ocak 2011 tarihli Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği'nde, 14 Ocak 2011 tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler ve yine Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde 23 Eylül 2010 tarihli y

Muayenehane, Laboratuvar ve Müesseselerle İlgili Güncel Sorular ve Yanıtlar

Sağlık Bakanlığı 3 Ağustos 2010, 25 Eylül 2010 ve 6 Ocak 2010 tarihlerinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Veren Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptı. Danıştay 10

3 Ağustos Yönetmeliği Yargı Kararı Ve Hukuki Değerlendirme

Muayenehanelerin taşıması gereken asgari tesis, hizmet ve personel standartlarına ilişkin şartlar değişti! Bundan sonra; Yazının Devamı İçin Tıklayınız

Muayenehanelerin Fiziki Koşullarına İlişkin 3 Ağustos Tarihli Yönetmelik Değişikliklerinin Yürütmesi Durduruldu

Danıştay 10. Dairesi, 3 Ağustos 2010 tarihinde muayenehanelerin açılışını neredeyse olanaksız hale getiren fiziki koşullara ilişkin hükümlerin yürütmesini durdurdu. Danıştay 10. Dairesi verdiği karar

JFK Hastanesinde “Sistematik Ücret Gaspı” Devam Ediyor

Şafak Hastaneler Grubu ve Marfin Invest Group (HYGEIA) ortaklığındaki JFK Hastanesi ve diğer hastanelerinde çalışan hekimlerin aylardır maaşlarını alamaması nedeniyle iş bırakan meslektaşlarımıza dest

Mesleğimizi Serbest İcra Etme Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz!

İstanbul Tabip Odası ve Özel Hekimlik Komisyonu bugün (04.02.2011) İstanbul Tabip Odası’nda özel hekimlik alanında mesleki bağımsızlığı hiçe sayan uygulamalara karşı bir basın açıklaması düzenlediler.

6 Ocak 2011 Tarihli Yönetmelik Hk. Önemli Duyuru

Acil ve önemli duyuru ruhsatlı laboratuvar ve müesseselerin  6 mart 2011 tarihine kadar müracaat etme hakları vardır. “derhal başvurun”, “cumaya kadar başvurun” çağrıları  hukuki dayanaktan yoksundur.

Hekim Ücretlerini Ödemeyen Özel Hastanelere Uyarı

Meslek odamıza son günlerde yapılan başvurulardan; JFK Hospital İstanbul Bahçelievler Hastanesi, Göztepe Şafak Hastanesi, 500 Evler İstanbul Şafak Hastanesi bünyesinde çalışan hekimlerin sabit ücretle

Hekimler Ücretleri İçin Şirket Kurmaya Zorlanamaz!

Değerli Meslektaşlarımız, Son günlerde sayıları artan başvurulardan; özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin “yeni” bir dayatmayla karşı karşıya kaldıkları öğrenilmiştir.  Hekimler (muayenehan

Temsilciler Kurulu Yılın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu, 2011 yılının ilk toplantısını yenilenen temsilci ve Temsilciler Kurulu Divan üyeleriyle 4 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirdi.Toplantı aşağıdaki (daha önce ilan

Özel Hekimler “Ücret Gaspına Son” Dedi

İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu’nun organizasyonunda İstanbullu hekimler, 25 Aralık 2010 Cumartesi günü hekimlere uygulanan “Nitelikli Ücret Gaspına Son” verilmesi

Muayenehane Hekimleri Toplantısı Yapıldı

14 Aralık 2010 Çarşamba günü İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapılan “Muayenehane Hekimleri Toplantısı” ÖHK Koordinatörü Dr. Pelin Taşkıran’ın açılış konuşmasının ardından GEA-SAR Başkanı sos

Özel Sağlık Kuruluşunda Çalışmaya Başlayacak Meslektaşlarımız İçin Önemli Duyuru

Değerli Meslektaşımız, Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin iş güvencesinden yoksun çalışması, ücretlerin gecikmeli ve parçalar halinde ödenmesi, hatta kimi sağlık kuruluşlarında hiç ödenmem

Özel Hekimlik Komisyonu Olarak TJOD Toplantısı’na Katıldık

28 Kasım 2010 Pazar günü Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İstanbul Şubesi’nin Pazar Toplantıları kapsamında düzenlediği “Yeni Yasalar, Tüzükler ve Yönetmelikleri Tanıyalım, Tartışalım” konulu etki

Muayenehane Hekimleri Toplantısı Kadıköy Büro’da Yapıldı

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından daha önce İstanbul Tabip Odası Merkezi’nde de yapılan özellikle muayenehane hekimlerine yönelik son gelişmelerin, yasal düzenlemelerin tartışıld

“Sağlik Hizmeti Sektör Olunca…” Panelinin Ardindan

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen, sağlığın sektör halini aldığı ve hastanın müşteri kabul edildiği metalaşma sürecinde hekim ve sağlık çalışanlarının emek değerinin g

Makbuz Veya Fatura Keserek Çalışan Hekim; Fesih Halinde İşçilik Alacaklarını Talep Edebilir Mi?

Özel hastanelerde çalışan hekimlerin; • hukuki statüleri, • hekimin makbuz veya fatura düzenlemesinin, hukuki statüsünü etkileyip-etkilemeyeceği, • ücretin belli bir bölümü üzerinden sigortalı olan, k

Yönetim Kurulumuz, OHSAD Yönetim Kurulunu Ziyaret Etti

Kurumlar arası diyalogun geliştirilmesi ve sürdürülmesi amaçlı olarak OHSAD Yönetim Kurulu ziyaretine İTO Başkanı Prof.Dr. Taner Gören,  İTO YK Üyesi Dr. Hasan Oğan, İTO Özel Hekimlik Komisyonu Koordi

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Kurumlar arası diyalogun geliştirilmesi ve sürdürülmesi amaçlı olarak SGK İstanbul İl Müdürü Sayın Mustafa Kuruca’nın ziyaretine TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, İTO Genel Sekreteri Dr. Ali

Çocuklar İçin Çalışan Serbest Hekimler Derneği İle Söyleşi

Serbest muayenehane hekimlerinin sorunlarını tartışmak ve son yönetmelik değişiklikleri doğrultusunda bilgi paylaşımı ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Çocuklar İçin Çalışan Serbest Hekimler Derne

Muayenehanelerle İlgili Son Yönetmelik Değişiklikleri Hakkında Hukuki Değerlendirme

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarıhakkında yönetmelikte 3 ağustos ve 25 eylül 2010 tarihlerinde yapılan değişiklikler ve hukuki değerlendirme Bilindiği gibi 15 Şubat tarihinde bü

Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerimiz İçin Yeni İletişim Ağı…

Değerli Meslektaşımız,Özel sağlık sektöründe süregelen gelişmeler, son dönemde giderek artan yaptırımlar bu alanda çalışan biz hekimlere ve mesleğimizin bağımsız icrasına ciddi zararlar vermektedir.

“Zorunlu” Tebligatlar ve İmzalanması İstenen Taahhütlerle İlgili Önemli Duyuru

15 Şubat tarihinde bütünüyle “yenilenen” Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik; bu tarihten sonra da defalarca değişikliğe uğramıştır. Yönetmelik’te 3 Ağustos 20

Özel Hekimlik Alanında Sistematik Ücret Gaspı Var!

İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu, bugün (05.10.2010) Özel Hekimlik alanında yaşanan sıkıntılara ilişkin bir basın açıklaması düzenledi. Toplantıya, İstanbul Tabip

Özel Sektörde Hekim Ücretlerini Ödemeyenleri Açıklıyoruz!

Sevgili Meslektaşlarımız,Özel sağlık sektöründe çalışan hekimler olarak yıllardır ekonomik ve özlük haklar konusunda birçok hak kaybına uğradık, uğruyoruz. Pek çoğumuzun bildiği üzere, bazı hastaneler

Muayenehaneler İçin Bir Düzenleme Daha!

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.09.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Muayenehanelerde ya

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Son Değişiklik

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.09.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre özel hastane standartlarına, yatak sayılarına, istihdam

Sağlık Bakanı Muayenehaneleri Neden İstemiyor?

“Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” sonucu muayene açma ve denetimine ilişkin değişikliklerle ilgili 10.08.2010 akşam

HASTANE TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

Hükümet, tüm itirazlara rağmen Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı uygulamaya ve programla ilgili yasaları meclisteki sayısal çoğunluğuna dayanarak çıkarmaya devam ediyor. Birinci basamaktan üçüncü basamağa

ÖZEL HEKİMLİK TOPLANTI DUYURUSU

  Sayın Meslektaşımız, İstanbul Tabip Odası  Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı 24 Aralık 2008  Çarşamba günü saat 19.00’da aşağıda belirtilen gündemle İstanbul Tabip Odası’nda (Cağaloğlu) yapılacak

29 KASIM ANKARA MİTİNGİ

Patronların ekonomik krizin faturasını emekçilere çıkartmaya, ekonomik krizi bahane ederek emekçilere aylıklarını ödememeye, işten çıkartmaları arttırmaya başlamaları üzerine işçi sınıfı ve emekçiler

ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONUMUZ TOPLANDI

Özel Hekimlik Komisyonu 26 Kasım akşamı Odamız Cağaloğlu binasında 45 hekimin katılımıyla toplandı. Toplantı öncesi komisyonun kıdemli üyelerinden Dr. Asım Sevil'in Küba gezisinden fotoğraflar Küba mü

2010 Nisan ayı Toplantısı

13.04.2010  SAAT 19.00 İTO 'da toplandık. 17 kişiydik...Mazhar Çelikoyar bizi idare etmekte epeyce zorlandı :)) Sık sık emin misiniz arkadaşlar tekrar gelecekmisiniz, devam edecek misiniz? diye sordu

24 Şubat 2010 Tarihli Özel Hekimlik Komisyonu Toplantı Tutanağı

Gündem: 1.      Tam gün yasasının özel hekimliğe etkileri……..Meriç Eyüboğlu ve Serkan Özkul 2.      Özel hastanelerde çalışan hekimlerle yapılmış olan anketlerin sonuçları…….İklil Konyalılar 3.    

2010 Ocak Ayı Toplantısı

Sayin Meslekdaslarim ; Dun aksam oldukca kalabalik bir katilimla OHK Aylik Toplantisinda bulustuk . Sozlesmelerle ilgili olarak bilgilendik . Sozlesmelerin  ''usulen''  yapiliyor olmasina karsin ,