Hekim Sözü (Sayı 19) Ocak-Şubat 2022

(Sayı 19) Ocak-Şubat 2022


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

İçindekiler

 • Yönetim Kurulundan
  + Oku

  Hakkımız olanı alana kadar mücadeleye devam!
  COVID-19 pandemisi dünyada iki yılını doldurdu. Türkiye’de de ilk vakanın açıklanmasından bu yana geçen zaman iki yılı buluyor. Pandemi de, va...

 • Yayın Kurulundan
  + Oku

  Yeni bir sayıyla birlikteyiz ancak gündemimiz pek değişmiş değil; küresel salgın, ekonomik çöküş ve şiddet ana başlıklar olarak hâlâ gündemimizde… 20 Aralık’ta yaşanan dolar zirvesi ile ekonomimizin çöküşü belgelendi. Derinle...

 • Odamızdan
  + Oku

  Vazgeçmiyoruz; Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz!
  Hekim ve diş hekimlerinin gelirleri ve özlük haklarında yapılacağı öngörülen düzenlemenin ileri bir tarihte görüşülmek üzere TBMM gündeminden hızla geri çekilmesi ve tasarının görüşüleceği tarihin de, tasarının içeriğ

 • Odamızdan
  + Oku

  Hekimliğe Dair Değerlerimizi Ve İlkelerimizi Korumak İçin Beyaz Nöbet’teyiz!
  Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odaları “Emek Bizim Söz Bizim” eylem sürecinde, sağlık sisteminde ve çalışma yaşamındaki sorunları görünür kılmaya, taleplerini yükseltmeye devam ettiler. Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen tasarının hâlâ meclis gündemine alınmaması nedeniyle etkili bi...

 • Odamızdan
  + Oku

  Pandeminin Türkiye’deki merkez üssü İstanbul’da son durum
  Hekimlerde Omicron Varyantı Sonrasında Covid-19 Geçirme Sıklığı, Seyri ve Aşılama Oranları Anketi”nin sonuçlarını duyurmak amacıyla 24.01.2022 Salı günü Cağaloğlu binasında bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul Tabip Odası (İTO), ikinci yılını doldururken İstanbul’da pandeminin geldiği durumu tüm yönleriyle değerlendirmek amacıyla bir basın toplantısı düzenl...

 • Odamızdan
  + Oku

  Emek Bizim, Söz Bizim, G(ö)REV Bizim
  Hekim ve diş hekimlerinin emeklilik ve maaşlarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme, 1 aralık 2021’de ülke gündemine getirilmiş ancak aynı düzenleme 3 aralık 2021 tarihi itibari ile geri çekilmiştir. Sağlık Bakanı’nı yapılmayan zam hakkında açıklamaya davet ediyo...

 • Odamızdan
  + Oku

  Öldürülen Hemşire Ömür Erez İstanbul’da Anıldı
  stanbul Kartal 10 no’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan hemşire Ömür Erez, 20 Ocak 2022 Perşembe günü görevi esnasında 20’den fazla suç kaydı bulunan Rahmi Uygun tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybe...

 • Odamızdan
  + Oku

  Aile hekimliğinde ceza yönetmeliği geri çekilsin
  İllerde kurulan komisyonların keyfi değerlendirmeleriyle aile hekimlerinin işsiz bırakılma tehdidine karşı 31 Aralık 2021, Cuma günü 12.30’da İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. “Ceza Yönetmeliği”nin geri çekilmesi için yapılan iş bırakmalara, miting ve basın açıklamalarına kayıtsız ve sessiz kalan Sağlık Bakanlığı; İl Sağlık Müdürlükleri b..

 • Dosya: Etik
  + Oku

  İonna Kuçuradi ile Etik nedir? Röportaj: Süheyla Ekemen*
  Etik denildiğinde akıllara ilk gelen isim, İonna Kuçuradi’nin röportaj isteğimizi kabul etmesi bizleri çok mutlu etti. Kendisinin mesleki etik, gündelik yaşamda etik değerlerin yeri, etik ve hukuk ilişkisi yanı sıra özgürlük ve insan haklarına dair görüşlerini sizlerle paylaşıyo...

 • Dosya: Etik
  + Oku

  Tıp etiği neden gereklidir? Gülsüm Önal *
  Tıp etiği neden gereklidir? sorusuna geleneksel olarak verilen yanıt ise hekimlik mesleğinin temelde “güven” ilişkisine dayalı olması, hastanın ve toplumun yararını gözetmenin temel zemininin de bu ilişki olmasıd...

 • Dosya: Etik
  + Oku

  Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Nasıl Çalışır? Gülriz Erişgen *
  Mesleğin değerleri, mesleki bilgi birikiminin, hastalıklardan korunma, tanı, tedavi, rehabilitasyon süreçlerindeki uygulamaların, bunlardan elde edilen deneyimin insanlık yararına kullanılmasını, geliştirilmesini gerekti...

 • Dosya: Etik
  + Oku

  Mesleki disiplin yetki ve görevi, hukuk sistemimizde, tabip odalarına aittir. Celalettin Cengiz *
  Bir hekim hakkında disiplin işlemi yapılması için, ilk olarak, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun, o hekimin mesleki disiplin hükümleri açısından, cezai işlem gerektiren bir fiili gerçekleştirdiği bilgisine ulaşması gerekmekte...

 • Dosya: Etik
  + Oku

  İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu deneyimi perspektifinden hekimlik ve etik. Nergis Erdoğan *
  Bir hekim hakkında disiplin işlemi yapılması için, ilk olarak, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun, o hekimin mesleki disiplin hükümleri açısından, cezai işlem gerektiren bir fiili gerçekleştirdiği bilgisine ulaşması gerekmekt...

 • Emek
  + Oku

  İstanbul Tabip Odası’ndan; Hekimlik, Sendikalaşma ve “Kamu Görevlileri Sendikaları” hakkında bilgi notu
  Hekimlerin ve emeği ile geçinen herkesin hakları için mücadele etmesi ve bu mücadelesini kurumsal bir örgütlülük içinde yaşama geçirmesi çok değerlidir.Kuşkusuz demokratik niteliğe sahip, sözünü eyleme dönüştürebilen dernek ya da sendika adını almış her örgütlenme girişimi hekimlerin mücadeles...

 • Hukuk
  + Oku

  Sağlık hizmeti sunumunda “aracılık” yasağı. Oya Öznur *
  ağlık hizmeti, niteliği ve insan hayatındaki önemi nedeniyle diğer tüm iş kollarından ayrılmakta; başka alanlarda uygulanabilir kimi faaliyetler, sağlık alanında etik ve yasal kurallarla yasaklanmakta veya sınırlandırılmaktadır. Reklam yasağı v...

 • Etik
  + Oku

  “Zorunlu Aşı Uygulaması” hakkında etik kurul görüşü
  Bulaşıcı hastalıklar ve bunlara bağlı salgınlar insanlık tarihi kadar eskidir. Salgınlar yol açtıkları kitlesel hastalık durumu ve ölümler nedeniyle kişiler ve toplumları derinden etkileyerek siyasi, ekonomik, kültürel yapılarda değişiklikler yaratmıştır. Tarihsel süreç içinde bakıldığında tarım devriminin gerçekleşmesi sonrası yerleşik yaşama geçilmesi, hayvanların evcilleştirilerek onlarla yakın temas içine girilmesi gibi nedenlerle mikroorganizmalar ile artan yakın ilişki so...

 • Kadın
  + Oku

  İstanbul’a Olcay Neyzi ile birlikte çalışmak için geldim. Ayşen Bulut *
  Prof. Olcay Neyzi’nin güçlü ve nitelikli adı kararıma yol gösterdi. İki ay sonra İstanbul’a gidip tanıştım. Bu hayal üzerine “Gel de öyle, gelmeden olmaz” dediğini hatırlıyorum.Sağlık Bakanlığı’nın bir toplantısında hayallerimi paylaşırken, onunla çal...

 • Emek
  + Oku

  DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Krizden Çıkış Emekten Yana Politikalarla Mümkündür! SİYASİ İKTİDARI HALKIN İNSANCA YAŞAM TALEPLERİNE KULAK VERMEYE DAVET EDİYORUZ!
  Ülke tarihimizin en derin siyasal ve ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. Gıda ürünlerinden doğalgaza, akaryakıttan elektriğe kadar tüm ürünlere birbiri ardına gelen zamlar, emeğiyle geçinen geniş toplum kesimlerinin hayatlarını sürdürülemez hale getirdi. İktidar, muhalif kurum ve yapıları susturmak, sindirmek, korkutmak, işlevsizleştirmek ve sonuç olarak etkis...

 • Kitap
  + Oku

  Dünya Tabipler Birliği Tıp Etiği Elkitabı - Osman Öztürk*
  “Hipokrat gibi tıp etiği kurucularının çalışmaları yaymlanalı 2000 yıldan fazla bir zaman geçmiş olmasına karşın, şu ana kadar tıp mesleğinin temel, evrensel olarak kullanılan bir tıp etiği eğitim programına sahip olmaması şaşırtıcıdır. Bu ilk Dünya Tabipler Birliği (DTB) elkitabı bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır.”...

 • Sinema
  + Oku

  Don’t Look Up / Yukarı Bakma - Ali Çerkezoğlu *
  Bu sistemin daha fazla kâr elde etmek için feda edemeyeceği hiçbir değer yoktur. Ve Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser! Peki öyleyse ağacın kesilmesini engellemenin tek yolu ağacın gölgesini paralı yapmak ve kapitalistlerin kâr hırs...