Hekim Sözü (Sayı 15) Mayıs-Haziran 2021

(Sayı 15) Mayıs-Haziran 2021


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

İçindekiler

 • Yönetim Kurulundan
  + Oku

  Bu memleket bizim!
  Normalde Nisan ayında yapmamız gere-ken seçimli Genel Kurulumuzu geçen sene pandemi nedeniyle 16 Ağustos’ta yapabilmiştik. Bu seneki seçimsiz Genel Ku-rulumuzu da yine aynı nedenle 26 Haziran’da gerçekleştirece...

 • Yayın Kurulundan
  + Oku

  Merhaba… Yeni bir sayı ile birlikteyiz. Bu sayıda dosyamızın konusu “Özel Hastaneler”. Bilindiği gibi çıkarılan yasalarla özel hastanelerin sağlık hizmetlerinin sunumundaki etkinliği giderek artmakta. Peki bu durum, hekim ve sağlık emekçilerini ne yönde etkiledi/etkileyecek? Halkımı...

 • Odamızdan
  + Oku

  COVID-19 SEBEBİYLE KAYBETTİĞİMİZ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ANMA GÜNÜNDE SAYGI DURUŞUNDAYDIK Anıları yanı başımızda, acıları yüreğimizde!
  Türk Tabipleri Birliği (TTB) 72. Büyük Kongresi’nde, Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun hayatını kaybettiği gün olan 1 Nisan’ın COVID-19 nedeniyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarını anma günü olarak belirlenmesine karar verilmişti...

 • Odamızdan
  + Oku

  İstanbul için beş acil tedbir
  oplantıya İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Osman Öztürk, Dr. Güray Kılıç ve Dr. Murat Ekmez katıldı. Dr. Öztürk’ün açılış konuşmasının ardından İstanbul iç...

 • Odamızdan
  + Oku

  Ekonomik sosyal desteksiz tam kapanma olmaz
  “Ekonomik Sosyal Desteksiz Tam Kapanma Olmaz” çağrısıyla 27 Nisan 2021, Salı günü 13.00’da İTO Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen basın toplantısına İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ruki...

 • Birliğimizden
  + Oku

  Pandemi ve kadın çalıştayı
  Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonunun birlikte gerçekleştirdiği “Pandemi ve Kadın Çalıştayı” 17-18 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlendi. Tabip odaları temsilcileri, sağlık emek meslek örgütlerinin yanı sıra uzmanlık derneklerinin katılımıyla yapılan iki günlük çalıştayda, pandemide kadın ol...

 • Dosya: Özel hastaneler
  + Oku

  “Sağlık reformu” sürecinde özel hastaneler - Osman Öztürk*
  Türkiye’de sağlık hizmetleri uzun yıllar boyunca kamu ağırlıklı olarak yürütülmüş, yanı sıra ve ondan bağımsız olarak bir özel sağlık sektörü de her zaman var olmuştu. Bu özel sağlık sektörünün yapısı ise esasen hekim muayenehaneleri, laboratuvarlar, radyoloji merkezleri...

 • Dosya: Özel hastaneler
  + Oku

  Özel sağlık sektöründe hekim olmak -Hasan Ogan*
  Dünya sermayesi 1950’li yıllardan itibaren sağlık ve eğitim hizmetlerini yeni yatırım alanları olarak belirledi. Bu yaklaşım 1970 ve özellikle 1980’li yıllarda Türkiye’de de hissedilmeye başlandı. 2000’li yıllara gelindiğinde başta Amerika olmak üzere birçok ülke Sağlıkta Dönüşüm Programları ile “sağ...

 • Dosya: Özel hastaneler
  + Oku

  COVID-19 pandemisi özel hastanelerde nasıl yaşandı? -Güray Kılıç *
  Ülkemizde AKP iktidarı ile birlikte uygulanmaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı, özel sağlık sektörünün hızla büyüyüp sağlık hizmet sunumunda önemli bir yer kaplamasını sağlamıştır.AKP iktidarının kamu sigorta şemsiyesi alt...

 • Dosya: Özel hastaneler
  + Oku

  Bir özel hastanede COVID-19 pandemi süreci -Yıldıran Özel*
  2019 yılı sonunda başlayarak kısa sürede pandemiye dönüşen viral hastalığın bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de birçok sonuçları olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Salgın sürecinde ulusal sağlık sistemimiz büyük bir iş yükünün altına girmiştir. Bu süreçt...

 • Dosya: Özel hastaneler
  + Oku

  Pandemide özel hastane hekimleri -Okan Toygar*
  Özel hastanelerde çalışan hekimlerin; çalışma koşullarının olumsuzluğundan, emeklerinin sömürülmesine kadar pek çok sorunları bulunmaktaydı. Hekim ücretleri özel hastane yöneticileri tarafından “en büyük gider” olarak görüldüğü için, hastaneler arasında uygulamada küçük fa...

 • Dosya: Özel hastaneler
  + Oku

  Meslektaşlarımızdan…
  Ben tarihe bir bütün olarak bakarım. Yeme içme tarihine bakalım mesela. Bir sürü kaynak var. Yaşadığımız coğrafya dünya yeme içme kültürünün merkezi durumunda. Sadece yeme içme kültürü değil, müzik, dinler, felsefe, mantık, geometri, astronomi bu coğrafya ürünü. Peki, ne oldu da Viya...

 • Dosya: Özel hastaneler
  + Oku

  Avrupa’da sağlığın piyasalaşması ve pandemi -Necati Çıtak*
  Pandemi başladığında, birçok ülke tam ve/veya kısmi kapanmalara giderken, dünyadaki sağlık harcamalarının neredeyse %90’ının gerçekleştiği merkez kapitalist ülkeler bile, önceden yürütülen birçok koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Hizmetl...

 • Dosya: Özel hastaneler
  + Oku

  Hekimler özel hastanelerin dayatmaları karşısında ne yapabilirler? -Ali Çerkezoğlu*
  Özel hastaneleri de belirleyen mevcut sağlık sistemini sorgulamaz, “günü kurtarma” anlayışını devam ettirir, mesleğimizin saygınlığını koruma ve emeğimizin karşılığını alma mücadelesini bir başka düzeye sıçratmayı başaramazsak, “hekimler özel hastanelerin dayatmaları karşısında ne yapabilirler?” sorusunu k...

 • Dosya: Özel hastaneler
  + Oku

  Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık emekçilerinin sorunları ve sendikalaşma -Erdoğan Demir*
  Ülkemizde sağlık hizmeti tedavi odaklı ve hekim merkezli olsa da birbirini tamamlayan görevleri hayata geçiren sağlık ekibinin birçok aktörü var. Yıllardır meslek tanımlarını içeren “meslek yasaları” çıkarılmayan hemşireler, psikologlar, laborantlar, teknisyenler başta olmak üzere tıb...

 • Röportaj
  + Oku

  Salgını yeneceğiz! Ama mesele şu; ne kadar az kayıpla.. Röportaj: Ali Çerkezoğlu
  Birçok uluslararası sağlık kuruluşunda dezavantajlı kesimlerin sağlığa erişim projelerinde çalışan Dr.Nuriye Ortaylı ile pandeminin hekimler üzerindeki etkisini, Dünya Sağlık Örgütü’nün rolünü, aşıda patenti ve kötü yönetimlerin yarattığıyıkımı konuştuk. Tabii ki toplumsal tıp yaklaşımının tarihsel haklılığını da...

 • Hukuk
  + Oku

  Sağlıkta reklam yasağının ve tanıtım kurallarının ihlali -Oya Öznur*
  Her gün yazılı/görsel basın ile internet siteleri ve sosyal medyada, sağlık hizmetine ilişkin haber, ilan, röportaj, teşekkür, fotoğraf, promosyon, paylaşım gibi çeşitli biçimlerde ve adlar altında tanıtım kurallarını ihlal eden, açık ya da örtülü reklam niteliğinde yayınlarla karşılaşmaktayız. Sağlıkta reklam yasağına aykırı ve talep yaratmaya dönük olan bu paylaşım ve girişimler, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanu...

 • Gündem
  + Oku

  ÖRGÜTLÜYSEK HER ŞEYİZ, ÖRGÜTSÜZSEK HİÇBİR ŞEY Asistan hekim olmak -Merve Yıldırım*
  Hekimler; yoğun emek, zihinsel uğraş ve maddi harcama sonrası kazanılan ancak ölçme değeri tartışılır Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kazanıldıktan sonra 3-5 yıl gibi uzun süren bir uzmanlık eğitimine başlamaktadırlar. Herkesin asistan hekimler olarak hitap ettiği genç hekimler, yeterli eğitimin çok uzağında bir eğitim süreci geçirmektedirler. Sayıları her gün giderek artan 174 bin hekimin 35 bine yakın kısm...

 • Kitap
  + Oku

  Gökçer Tahincioğlu: Kiraz Ağacı -Deniz Devrim Dede*
  T24 Ankara Temsilcisi olarak tanıdığımız yazarın Mühür’den sonraki ikinci romanı olan kitapta, ülke tarihinin en ağır yaşanmışlıklarından birisi olan F Tipi cezaevlerine karşı başlayan ölüm oruçları ve “Hayata Dönüş operasyonu” süreci Korsakoff Sendromlu iki insanın, Hivda ve Deniz’in hikâyesi üzerin...

 • Sinema
  + Oku

  Nasipse adayız -Süheyla Ekemen*
  Hekim, oyuncu, yazar olarak tanıdığımız Ercan Kesal’ın “Nasipse Adayız” yönetmen olarak imzasını attığı ilk filmi. Filmin senaryosu ve başrolü de Kesal’a ait.Senaryo 2015 yılında iletişim yayınlarından çıkan Ercan Kesal’ın aynı adlı romanından uyarlanmış. Bir partiden Beyoğlu belediye başkan aday adayı olan karakte...