Denetleme Kurulu Üyeleri [2020-2022]

DR. NAZMİ ALGAN

DR. NAZMİ ALGAN

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1984 yılı mezunu. Aile Hekimliği Uzmanı. İşyeri Hekimi. İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2006-2010), TTB Merkez Delegesi (2000 - 2004). İTO İşyeri Hekimliği Komisyonu Üyesi.

PROF. DR. ZEYNEP SOLAKOĞLU

PROF. DR. ZEYNEP SOLAKOĞLU

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1983 yılı mezunu. Fizyoloji Uzmanı. Prof. Dr. İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı. İTO Yönetim Kurulu Üyesi (2000-2001, 2008-2010).

PROF. DR. ALPER DÖVENTAŞ

PROF. DR. ALPER DÖVENTAŞ

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. 1993 yılı mezunu. İç Hastalıkları Geriatri Yan Dal Uzmanı. Prof. Dr. İ.Ü.C., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı. TTB Merkez Delegesi (2018-2020).