ÖNEMLİ DUYURU!

Odamıza,şahsi olarak yapılan veya resmi kurumlar kanalıyla iletilen şikayet başvuruları üzerine oluşturulan inceleme/soruşturma dosyaları ile ilgili bilgilendirmeler, iş yoğunluğu ve daha sağlıklı bir bilgi akışının sağlanabilmesi için 01 Şubat 2016 tarihinden itibaren telefon ile yapılmayacaktır.

Başvurunuz üzerine oluşturulan dosyalar ile ilgili bilgi talebinizi hub@istabip.org.tr ve hub2@istabip.org.tr adreslerimize iletmeniz durumunda, başvurunuzun aşaması konusunda tarafınıza bilgi verilebilecektir.

Ayrıca, inceleme/soruşturma sonuçlandığında karar taraflara iadeli-taahhütlü posta ile iletilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL TABİP ODASI

Başvuru için bilgilendirme

Büro Hakkında

Büro, hekimlik uygulamaları konusunda, İstanbul Tabip Odası'nda hekimlik mesleğine yakışır kurumsal, sistematik ve disiplinli bir uygulama başlatılması amacıyla, 16.12.1998 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Hekimlik Uygulamaları Bürosu, tıbbi deontoloji, hekim hakları ve hasta hakları açısından yansız, titiz ve hassas bir çalışmayı gerektiren bir alanda görev yapmaktadır.

Büronun amacı, hekimlik uygulamaları sonucu ortaya çıkacak her türlü iddiayı araştırmak, toplanan her türlü bilgi ve belgeyi Yönetim Kurulu'na sunmak, oluşturulan dosya sonuçlanıncaya kadar takip etmek; tüm meslektaşlarımıza sağlık mevzuatı ile ilgili danışmanlık yapmak olup, mevzuatla ilgili yenileme çalışmaları yapmak için ilgili kuruluşlarla temas etmek, eğitim çalışmaları yapmak diğer hedeflerimizdir.

Ayrıca, hekimlere yönelik şiddet başvurularının kabul edilerek gerekli yönlendirmelerin yapıldığı Büro’da danışman olarak görev yapan 1 hekim ve sekretarya görevini yerine getiren 2 personelden oluşmaktadır.

ORTAK AMACIMIZ İYİ HEKİMLİK DEĞERLERİNİ KORUMAKTIR.