Acil Sağlık Hizmetleri Komisyonu

Kuruluş Gerekçesi

Acil sağlık hizmetleri ve sorunları, ülkemiz sağlık gündeminin en başta gelen konularından olup, komisyonumuz; İstanbul Tabip Odası bünyesinde yapılan bir dizi toplantı sonucunda, eşit ve nitelikli sağlık hizmetinin sunulmasına yönelik çalışmalarda bulunma, hizmeti sağlayan sağlık personelinin sorunlarını araştırma ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla 03 Nisan 2007 tarihinde “Acil sağlık hizmetleri komisyonu (A.S.K.)” adıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Madde 1. Amaçlar;

1. Acil sağlık hizmetinden faydalanan herkese bu hizmetin, eşit ve nitelikli olarak verilmesine çalışmak,
2. Acil sağlık hizmeti sağlayan sağlık personelinin sorunları araştırmak ve çözüm önerilerinde bulunmak,
3. Acil tıp sistemi içinde bulunan konularda proje üretmek, bu sistemin gelişmesine katkıda bulunmak,
4. Halkımızı acil sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirmek,
5. Tıp öğrencilerini acil sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirmek,
6. Acil tıp konusunda dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve bu konuda acil sağlık hizmeti sunan personeli, yapacağı yayınlar ve grup çalışmaları ile bilgilendirmek,
7. Oluşabilecek doğal afetler esnasında sahadaki ve hastanedeki acil sağlık hizmetlerinin organizasyonunun sağlanmasında çalışmalarda bulunmak.

Madde 2. Yapılanma;

1. A.S.K, İTO’ nun bir komisyonu olup, yukarıda belirtilen amaçları benimseyen gönüllü hekimlerin katılımından oluşur.
2. A.S.K., 03 Nisan 2007 İTO yönetim kurulu kararıyla; 19 Nisan 2007’de, soyadı sırasına göre aşağıda isimleri yazılan üyeler tarafından oluşturulmuştur.
Dr. Demir H.
Dr. Denizbaşı A.
Dr. Eroğlu S. E.
Dr. Kabaroğlu K. A.
Dr. Sarıtemur M. 3. A.S.K., İTO’nun diğer organlarıyla eşgüdüm içinde çalışır.
4. Komisyon toplantıları tüm hekimlere açıktır.
5. A.S.K., gerekli gördüğü hekimlerin katkılarından faydalanır.

Madde 3. Yönetim ve işleyiş;

1. A.S.K. toplantıları her ayın 3. Haftası Salı günü yapılır. Olağan dışı durumlarda ek toplantı günleri belirlenir.
2. A.S.K. başkanı ve sekreteri komisyon üyelerince gizli oylama ile seçilir.
3. A.S.K. başkanı ve sekreter seçimleri yılda bir yapılır.
4. A.S.K. toplantılarında, kararlar, açık oylama yapılarak çoğunluk hesabıyla alınır.

Madde 4. Görev tanımı;

1. A.S.K. başkanı,
a) İTO içi ve dışında komisyonu temsil eder.
b) Komisyon toplantılarını yönetir.
c) İş bölümünü organize eder.
d) Alınan kararların yürütülmesini sağlar.
2. A.S.K. sekreteri,
a) Sekreter başkanın bulunmadığı toplantılarda başkanı temsil eder.
b) Toplantıların gündemiyle ilgili önerileri toplar.
c) Toplantı hazırlıklarını yapar.
d) Gündem ve kararları üyelere ulaştırır.
e) Yazışmaları sağlar.


Başkan: Dr. Arzu Denizbaşı
Sekreter: Dr. Hasan Demir