Sağlık Hukuku

İş Bırakma Eylemine “Kamu Zararı” Çıkartılmasına Mahkemeden Ret!

30 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin getirdiği olumsuzluklara ve hak kayıplarına karşı sağlık meslek örgütlerinin öncülüğünde çok sayıda eylem düzenlenmiştir.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerin İptalini İstedik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 6 Nisan 2024 tarihinde değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklikler ile muayenehane hekimlerinin, hastalarının teşhis ve tedavi işlemlerini vakıf üniversite hastanelerinde yürütmelerini hukuka aykırı olarak kısıtlama getirilmişti. Bunun yanı sıra 60 yaş üstü hekimler ile en az yüzde 60 oranında engelli olan hekimlerin özel hastanelerde kadro dışı çalışma hakları da hukuka aykırı şekilde kısıtlanmıştı. Hukuk Büromuz tarafından bu kısıtlamaların ivedilikle yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtık.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 6 Nisan Değişikliği

6 Nisan 2024 tarihli ve 32512 sayılı Resmi Gazete’de, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Düzenleme dokuz maddeden oluşuyor. Ancak bu maddeler içinden özellikle ikisi öne çıkıyor.

Hekimlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sunmaya Devam Ediyoruz

İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’nca üye hekimlere hukuki danışmanlık hizmeti, 2002 yılından bu yana sürdürülmektedir.

Hekime Şiddet Cezasız Kalmadı

Mahkeme sanıklar hakkında, “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan ayrı ayrı 15 ay hapis cezası ile “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan ayrı ayrı 13.680-TL adli para cezası verdi. Ayrıca sanıkların atılı suçlardan pişmanlık duymadıkları kanaatine varılarak takdiri indirim hükümleri uygulanmadı.

7 Ocak Yönetmelik Değişikliği Davaları Hakkında Bilgi Notu

7 Ocak Yönetmelik Değişikliği Davaları Hakkında Bilgi Notu

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

29 Temmuz 2023 tarihli Resmî Gazete’de Sağlık Bakanlığı tarafından “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” yayınlandı.

Haklılığımız Tescil Edildi! Sağlıkta Şiddeti Protesto Etmek Suç Değildir!

Hatırlanacağı gibi, 6 Temmuz 2022’de Konya Şehir Hastanesi’nde görevi başında katledilen Kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’yı anmak ve sağlıkta şiddeti protesto etmek için, 7 Temmuz’da İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla, pek çok sağlık meslek örgütünün katılımıyla, İstanbul Tıp Fakültesi’nden Sağlık Müdürlüğü önüne bir yürüyüş gerçekleştirilmişti.