Onur Kurulu Üyeleri [2022-2024]

PROF. DR. ÖZDEMİR AKTAN

PROF. DR. ÖZDEMİR AKTAN

Hacettepe Üni. Tıp Fak. 1977 yılı mezunu. Genel Cerrahi Uzmanı. Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi. Academic Hospital. İTO Başkanı (2006-2010). TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı (2010-2012). TTB Merkez Konseyi Başkanı (2012-2014). TTB Merkez Delegesi (2014-2022).

PROF. DR. NADİR ARICAN

PROF. DR. NADİR ARICAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988 yılı mezunu. Prof. Dr. Adli Tıp Uzmanı. İstanbul Üni. Adli Tıp AD. Başkanı. Adli Tıp Uzmanları Derneği YK. Üyesi, Onur Kurulu Üyesi. “Adli Tıp Bülteni” Yayın Kurulu Üyesi ve Editörü. TTB Bilirkişi Temel Eğitimi ve İstanbul Protokolü Eğiticisi.

DR. ÇİĞDEM ARSLAN

DR. ÇİĞDEM ARSLAN

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. 2010 yılı mezunu. Acil Tıp Uzmanı. Gaziosmanpaşa Taksim EAH. İTO Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu Üyesi. İTO Temsilciler Kurulu Divan Üyesi (2018-2020). TTB Merkez Delegesi (2018-2020). TTB Merkez Konseyi Üyesi (2020-2022)

DR. ZERRİN SUNGUR

DR. ZERRİN SUNGUR

İstanbul Tıp Fakültesi 1995 mezunu. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı. İstanbul Tıp Fakültesi Anestziyoloji ve Reanimasyon AD. Öğretim Üyesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği YK Üyesi (2018-2021). Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği YK Üyesi (2014-2016, 2021-2023)

DR. ÖZGE YILMAZ

DR. ÖZGE YILMAZ

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-İngilizce Tıp Bölümü 2002 mezunu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Şişli Kolan Hastanesi. İTO Kadın Komisyonu Üyesi. İTO ve TTB Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimleri Eşgüdüm Kurulu Üyesi.