Onur Kurulu Üyeleri [2020-2022]

DR. SÜHEYLA EKEMEN

DR. SÜHEYLA EKEMEN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 yılı mezunu. Patoloji Uzmanı. Serbest Hekim. İTO Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi. Hekim Forumu Dergisi Yayın Kurulu Üyesi. Hekim Sözü Dergisi Yayın Kurulu Üyesi. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fak. Öğretim Görevlisi. İl Sağlık Md. Ataşehir İlçesi Hasta Hakları Kurulu İTO Temsilcisi.

PROF. DR. LÜTFİ TELCİ

PROF. DR. LÜTFİ TELCİ

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1974 yılı mezunu. Prof. Dr. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Emekli Öğretim Üyesi. Serbest Hekim. İTO Onur Kurulu Üyesi (2016-2018).

DR. YAVUZ CEYLAN

DR. YAVUZ CEYLAN

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak. 1972 yılı mezunu. Bakırköy Doğumevi EAH Eski Klinik Şefi. Serbest Hekim. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Üroloji Derneği, Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği ile Türk Tıp Tarihi Kurumu Üyesi. İTO UEÇG Üyesi. İTO Onur Kurulu Üyesi (2012-2018).

DOÇ. DR. GÖKHAN ERSOY

DOÇ. DR. GÖKHAN ERSOY

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1992 yılı mezunu. Doç. Dr. Patoloji ve Adli Tıp uzmanı. İstanbul Üniversitesi Adlı Tıp Enstitüsü. Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. İTO Onur Kurulu Üyesi (2016-2018).

DR. ŞADİYE ÇETİNTAŞ

DR. ŞADİYE ÇETİNTAŞ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1977 yılı mezunu. Pratisyen Hekim, İşyeri Hekimi. İTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi. İTO Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu Üyesi. TTB Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu Üyesi. İşyeri Hekimleri Derneği Üyesi. Çevre İçin Hekimler Derneği Üyesi.