Onur Kurulu Üyeleri [2024-2026]

PROF. DR. ÖZDEMİR AKTAN

PROF. DR. ÖZDEMİR AKTAN

Hacettepe Üni. Tıp Fak. 1977 yılı mezunu. Genel Cerrahi Uzmanı. Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi. Academic Hospital. İTO Başkanı (2006-2010). TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı (2010-2012). TTB Merkez Konseyi Başkanı (2012-2014). TTB Merkez Delegesi (2014-2022). İTO Onur Kurulu Üyesi (2022-2024).

PROF. DR. NADİR ARICAN

PROF. DR. NADİR ARICAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988 yılı mezunu. Adli Tıp Uzmanı. Prof. Dr. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı. Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim (2013-2017) ve Onur Kurulu (2017-2019) Üyesi. Adli Tıp Bülteni Editörü (2009-2013). İTO Onur Kurulu Üyesi (2022-2024). TTB - Bilirkişi Temel Eğitimi ve İstanbul Protokolü Eğiticisi.

DR. SUZAN SANER

DR. SUZAN SANER

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1992 yılı mezunu. İç Hastalıkları ve Psikiyatri Uzmanı. Serbest hekim. İTO Kadın Komisyonu Üyesi. Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın ve Ruh Sağlığı Çalışma Birimi ile Psikiyatride İnsan Hakları ve Etik Çalışma Birimi Üyesi.

DR. ZERRİN SUNGUR

DR. ZERRİN SUNGUR

İstanbul Tıp Fakültesi 1995 mezunu. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. Öğretim Üyesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği YK Üyesi (2018-2021). Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (2023-2025). İTO Onur Kurulu Üyesi (2022-2024).

DR. ÖZGE YILMAZ

DR. ÖZGE YILMAZ

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-İngilizce Tıp Bölümü 2002 mezunu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi. İTO Kadın Komisyonu Üyesi. İTO ve TTB Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimleri Eşgüdüm Kurulu Üyesi. İTO Onur Kurulu Üyesi (2022-2024).