Hekim Sözü (Sayı 12) Kasım-Aralık 2020

(Sayı 12) Kasım-Aralık 2020


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

İçindekiler

 • Yönetim Kurulundan
  + Oku

  Bizi öldüren sadece Koronavirüs mü?
  COVİD-19 pandemisi ne yazık ki hız kesmiyor. Sağlık Bakanlığı’nın aylardır sürdürdüğü bütün gizleme, karartma çabaları artık fayda etmiyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ilk aylarda toplumun büyük kesiminin güvenini kaza...

 • Yayın Kurulundan
  + Oku

  Türk Tabipleri Birliği (TTB) dokuz aydır aklın ve bilimin ışığında bir salgın politikası yürütülmesi için yetkilileri uyarıyor, öneriler sunuyor; eksik, yanlış, tutarsız uygulamaları eleştiriyo...

 • Odamızdan
  + Oku

  Salgın politikası bütünüyle iflas etti İstanbul için acil “kapanma” zamanı*
  Türkiye’de COVİD-19 Pandemisi bütün şiddetiyle devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın hangi kriterlere göre belirlendiği bile meçhul olan kriterlerine göre ölüm sayısı 9 Kasım 20...

 • Odamızdan
  + Oku

  Bütün anlatılan “koca” bir yalan*
  Aylardır bütün çağrılarımıza kulak tıkayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün ilk kez vaka sayılarını açıkladı. Günlük 28 bin 351 vaka ile Türkiye’nin Avrupa’da birinciliğe, dünyada ise üçüncülüğe yükseldiği gör...

 • Odamızdan
  + Oku

  İnsanlar can derdinde iken hastane patronları kâr derdinde*
  COVİD-19 Pandemisi dünyada ve ülkemizde bütün hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı dün 168 yurttaşımızın öldüğünü, toplam can kaybının da 12.840’a çıktığını açıkla...

 • Odamızdan
  + Oku

  Korona günlerinde İstanbul’da sağlık-X Yarım tedbir yetmez “tam kapanma” şart*
  Öncelikle İstanbul’da Kasım ayı içerisinde COVİD-19 nedeniyle kaybettiğimiz meslektaşlarımız Dr. Yalçın Özdemir, Dr. Mesut Cem İlkin ve Prof. Dr. Asım Cenani‘yi saygıyla, sevgiyle anıyor...

 • Odamızdan
  + Oku

  İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçlerinden “Tam Kapanma” Çağrısı
  11 Aralık 2020, Cuma günü 13.00’da Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, KESK İstanbul Şubeler Platformu’ndan yönetici ve üyeler katılırken, Odamızı temsilen İTO Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Osman Öztürk, Dr. Güray K...

 • Odamızdan
  + Oku

  Hepimiz kefiliz suçsuzluğuna Dr. Şeyhmus Gökalp serbest bırakılsın!*
  Dr. Şeyhmus Gökalp 2002 Fırat Tıp Fakültesi mezunudur. Diyarbakır’da işyeri hekimi olarak çalışmakta...

 • Dosya: Meslek Örgütümüz TTB
  + Oku

  Nereden nereye? Türk Tabipleri Birliği’nin öyküsü-Erdal Atabek*
  Çalışma hayatımda uzman hekim olarak çeşitli hastanelerde, kliniklerde yıllarca çalıştım. Yönetici görevler olarak Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürler Kurulu üyeliği, Genel Müdürlük görevlerinde bulundum. Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurucu Müsteşarlık görevini yaptım. Devlet Pl...

 • Dosya: Meslek Örgütümüz TTB
  + Oku

  İstanbul Tabip Odası yılları* - Gençay Gürsoy**
  2002 Mayıs ortalarında Çapa Nöroloji’de anabilim dalı başkanlık odasında günlük işlerle meşgul olduğum bir gün, İstanbul Tabip Odası (İTO) yönetiminden bir grup genç arkadaş ziyaretime gelmişti. Ziyaretin nedenini tahmin etmek zor değildi. Yakında oda seçimleri yapılacağı için, uzaktan izlediğim v...

 • Dosya: Meslek Örgütümüz TTB
  + Oku

  TTB ve Mesleki Değerlerin Savunusu - Feride Aksu Tanık*
  Doksanlı yıllarda bir grup hekim, falaka ve kaba dayağın izlerini sintigrafi ile kanıtlamışlardı . Sintigrafinin işkence izlerini tespit etmede kullanılması, ısrarlı arayışların ve yaratıcılığın bir sonucudur. Bu saygın meslektaşlarımızı bu arayışa iten şey mesleki değerlerdir. Bu yazıda mesle...

 • Dosya: Meslek Örgütümüz TTB
  + Oku

  PROF. DR. ÖZDEMİR AKTAN: “Sürekli doğruyu savunmak ve bunun için mücadele etmek gerek” - Röportaj: Süheyla Ekemen*
  Özdemir Hocam sizinle bu sayı dosya konumuz olan Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) konuşmak istiyorum. Savaş Köprüleri Vurur kitabınızda İstanbul Tabip Odası (İTO) ve TTB anılarınızda...

 • Dosya: Meslek Örgütümüz TTB
  + Oku

  Salgın mücadelesinde Türk Tabipleri Birliği - Sinan Adıyaman*
  Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak salgının başından beri sürecin epidemiyoloji biliminin gereklerine göre yönetilmesi uyarısını yapıyor ve ekliyorduk: Piyasa baskısından uzak, ayrım yapılmadan insan odaklı, toplumun sağlığı başta olmak üzere bütün insani, ekonomik ve sosyal gereksinimler sosyal devlet anlayışıyla k...

 • Dosya: Meslek Örgütümüz TTB
  + Oku

  Güneşin patentini alabilir misiniz? Türk Tabipleri Birliği ve sağlık hakkı mücadelesi - Ali Çerkezoğlu*
  Şöyle bir hayal kuralım... Ülkemizi de sarsan COVID-19 pandemisinin en sarsıcı günlerinde… Sağlık Bakanlığının vaka-hasta ayrımı gibi bilim dışı tanımlamalarla gerçeği gizlemeye çalıştığı, hekimlerin tükenme, sağlık kurumlarının tıkanma aşamasına geldiği, yüz milyonlarca insanı yeni işsi...

 • Kadın
  + Oku

  Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası kadın hekimlik tarihi - Aytül Gürbüz Tükel*
  Bütün dünyada sağlık hizmeti sunan geleneksel sağaltıcıların bir kısmı, ebelerin ise tümü kadın olmasına rağmen, tıbbın okullarda öğretilmeye başlandığı ortaçağ boyunca sadece erkekler eğitim alıyordu. Kurumsal tıbbın içinde kadınların adına ancak 19. Yüzyıldan itibaren rastlanm...

 • Eğitim
  + Oku

  COVID-19’un Mezuniyet Öncesi Eğitimine Etkisi İ - Prof. Dr. Zeynep OLCAY SOLAKOĞLU*
  Gündelik yaşantısında ortalama bir bireyin yüzleşmediği, kaçındığı, üzerini örttüğü her şey, bir sağlıkçının rutin olarak yüzleştiği yaşantılardır. Bir sağlıkçı, ölümle yaşamın sınırındaki insanları görür, onları bazen kendi sınırlarını zorlamak pahasına yaşamın sınırları içinde tutmaya çalışır, kanla, kusmukla, irinle, dışkıyla y...

 • Etik
  + Oku

  Hasta Hakları Bildirgesi-Türk Tabipleri Birliği
  ürk Tabipleri Birliği Hasta Hakları Bildirgesi; Dünya Tabipler Birliği tarafından kabul edilmiş Lizbon Bildirgesi, Santiago versiyonu (2005) ve DSÖ Avrupa Bürosu Hasta Haklarının Geliştirilmesi Bildirgesi (Amsterdam 1994) esas alınarak ve ilgili iç hukuk düzenlemeleri gözetilerek hazırlanm...

 • Hukuk
  + Oku

  İstifa ve emeklilik haklarının kısıtlanmasının hukuki bir dayanağı bulunmuyor - Hazal Pekşen Demirhan*
  Kamuoyunda “İstifa Yasağı Genelgesi” olarak adlandırılan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2020 tarih ve 3137 sayılı yazısı ile Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık izin haklarından, emeklilik haklarına, atama ve yer deği...

 • Tabip Odası'ndan Haberler
  + Oku

  Çam ve Sakura Hastanesi’nde mücadeleye devam - Güray Kılıç*
  Başakşehir Çam ve Sakura Şirket Hastanesi’nde sıkıntılar devam ediyor. Hekimlerin, ödenmeyen döner sermayeler ve diğer sorunları için 5 ve 6 Ekim’de kitlesel olarak gerçekleştirdikleri alkışlı protesto eylemleri kamuoyunda ses getirdi. Sonuç alıncaya kadar mücadele edeceklerini ve diğer sağlık çalışanlarının da katılacağını bildiren hekimler sonrasında da taleplerini ve...

 • Kültür-Sanat
  + Oku

  Bir Sanat Tarihçisinin Rehberliğinde Rönesansın iki dehasına bakış - Yasemin Demirci*
  Sanat tarihi uzmanı Nihal Elvan Erturan’ın muhteşem sunumuyla 4 ve 11 Ekim 2020 tarihlerinde online olarak “Leonardo da Vinci” ve “Michelangelo”yu sanatsal yönleriyle dinledik, dinlerken de yeniden Rönesansın sanat eserlerine yansıyan parlak ışığını hisse...

 • Kitap
  + Oku

  Tarihsel ve Toplumsal Yönleriyle Türkiye’de Sağlık Sorunları - Osman Öztürk*
  Tarihsel ve Toplumsal Yönleriyle Türkiye’de Sağlık Sorunları, Dr. Deniz Akgün’ün Kapitalizm Hasta Eder ve Antalya’da Kentleşme, Turizm ve Sağlık’tan sonraki üçüncü kitabı. Kitapta sağlık sorunlarına yol açan toplumsal sorunları incelem...