Hekim Sözü (Sayı 14) Mart-Nisan 2021

(Sayı 14) Mart-Nisan 2021


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

İçindekiler

 • Yönetim Kurulundan
  + Oku

  İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!
  Ülkemizde modern tıp eğitimi 14 Mart 1827’de başlamış, 14 Mart 1919’da tıbbiyeliler bu vesileyle emperyalist işgale karşı etkinlik düzenlemişlerdi. O tarihten bu yana 14 Mart günü önce “Tıp Bayramı”, 1976’dan sonra da tabip odalarının öncülüğünde “Tıp Bayramı ve Sağlık Haftası” olarak kutla...

 • Yayın Kurulundan
  + Oku

  Geçtiğimiz bir yıl boyunca COVID-19’un en çok etkilediği, en çok vaka ve ölümün gerçekleştiği il İstanbul oldu. Hekim Sözü olarak biz de bu sayıda dosya başlığımızı “Pandeminin Bir Yılı” olarak belirledik. Dosyamızda salgının İstanbul’daki seyrini ve farklı toplumsal kesimler açısından değerlendiren yaz...

 • Odamızdan
  + Oku

  Pandeminin Birinci Yılında Ortak Basın Açıklaması: Eksik, Yanlış, Tutarsız Politikalar Yüzünden Ölmek İstemiyoruz!
  COVID-19 pandemisinin birinci yılında, Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Devrimci Sağlık-İş, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri ve Tüm Rad-D...

 • Odamızdan
  + Oku

  14 Mart Taksim Anıt Töreni
  Törenin açılış konuşmasını yapan Dr. Pınar Saip 14 Mart’ın tarihi önemine değindi ve 102 yıldır hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorunları ile taleplerini dillendirdiği bir mücadele günü olduğunu belirtti. Dr. Saip konuşmasının ardından tüm katılımcıları hem sağlıkta şiddet, hem de pandemi nedeniyle hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanları anısına saygı duruşuna dav...

 • Odamızdan
  + Oku

  Asistan hekimler tükeniyor
  Basın toplantısı İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu’nun konuşmasıyla başladı. Dr. Ömeroğlu şunları söyledi: “Uzmanlık eğitimi almak için çalışan asistan hekimlerin birçok sorun yaşadığını biliyoruz. Çok uzun çalışma saatleri, nöbet ertesi izin haklarını kullanamamaları, düşük ücr...

 • Odamızdan
  + Oku

  Yaşasın 8 mart! Yaşasın kadın dayanışması!
  8 Mart 2021, Pazartesi günü 12.30’da eşzamanlı olarak; İstanbul Tıp Fakültesi’nde, Şişli Etfal EAH’de ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH’de basın açıklamaları gerçekleştirildi. İstanbul Tıp Fakültesi ana girişinde yapılan etkinliğe Odamızı temsi...

 • Dosya: Pandeminin birinci yılı
  + Oku

  COVID-19 pandemisinin son bir yılı ve İstanbul - Nilüfer Aykaç*, Nilay Etiler**
  Sağlık Bakanının ifadesiyle Türkiye’nin Wuhan’ı olma özelliğini gösteren İstanbul hem ilk tanı alan hem de ölümlü ilk vakaların görüldüğü ilimiz oldu. Nisan ayı sonlarına doğru Dr. Fahrettin Koca, İstanbul’un Türkiye’nin Wuhan’ı olduğunu söyleyerek Türkiye’deki vakaların %60’nın İst...

 • Dosya: Pandeminin birinci yılı
  + Oku

  Pandemide en alttakiler - Ahmet Kaya *
  Türkiye, Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlerin geçiş güzergahında bulunmasından ve durumu belirsiz komşularla çevirili olduğundan dolayı mülteci ve göçmenlerin en çok sığındığı ülkelerden biridir. Farklı hukuki durumlarda yaklaşık 5 milyondan fazla insan bulu...

 • Dosya: Pandeminin birinci yılı
  + Oku

  COVID-19 salgını ve çocuk sağlığına etkileri - Müjgan Alikaşifoğlu*, Sevcan Karakoç Demirkaya**
  Günümüze kadar elde edilen veriler çocuklarda enfeksiyonun genellikle asemptomatik seyrettiğini, olguların büyük bölümünün ise hafif seyrederek 1-2 hafta içinde iyileştiğini göstermektedir. Yandaş hastalığı olan çocuklarda hastalık ağır seyre...

 • Dosya: Pandeminin birinci yılı
  + Oku

  COVID-19 pandemisinde kadın sağlık çalışanlarının mücadelesi - Suzan Saner*
  Pandeminin birinci yılında kadın sağlıkçılar, evde ve işte, acilde ve yoğun bakımda en önde, yönetici ve karar alıcı olmaktan ise dışlanan konumundalar. Ekonomik ve sosyal hak kayıplarıyla olduğu kadar, katılaşmış toplumsal cinsiyet rolleriyle de mücadele edi...

 • Dosya: Pandeminin birinci yılı
  + Oku

  Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz’la pandeminin bir yılı - Röportaj: Süheyla Ağkoç*
  TTB COVID-19 İzleme Kurulu üyesi, halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz’la COVID-19 Pandemisinin bir yıllık seyrini konuştuk.

 • Dosya: Pandeminin birinci yılı
  + Oku

  Küresel Salgının Metal İşçileri Üzerindeki Etkileri - F. Serkan ÖNGEL*
  Pandemi dönemi işçi sınıfının büyük bir kesimi açısından hem sağlık riskleri hem de ekonomik nedenlerle ağır bir biçimde yaşandı, yaşanıyor. Ekonominin 2019 yılında zaten parlak olmayan performansı, işsizliğin artık kronikleşen ve her geçen gün büyüyen bir sorun haline ge...

 • Dosya: Pandeminin birinci yılı
  + Oku

  Hepimiz aynı gemide miyiz gerçekten? - Yıldız Tar*
  Sağlık hakkına erişim, istihdam sürecindeki eşitsizlikler, evlere kapanmak zorunda kalmakla birlikte artan ev içi şiddet bir yana; LGBTİ+’lar koronavirüs günlerinde çeşitli nefret kampanyalarının da hedefi hali...

 • Dosya: Pandeminin birinci yılı
  + Oku

  SARS-CoV-2 aşıları - Özlem Kurt Azap*
  COVID-19 hastalığından korunmanın en güvenilir yolu pandeminin kontrol altına alınması, olguların azalmasıdır. Pandemiyi kontrol altına alabilmenin tek yolu da hastalığın bulaşmasını azaltmaktır. Dünyada ilk kez görülen bir hastalık söz konusu olduğ...

 • Kadın
  + Oku

  Kadın+ların İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçilmesine değil, uygulanmasına ihtiyacı var
  Bir cuma gecesi kararnamesinin daha sarsıcı etkileri sürerken kadın+ların her yerde her dakika direnmeye, konuşmaya, yazmaya devam etmeleri umut verici. Erkeklik denilen imkânsız iktidarın peşinde koşanlar, kadın+ların eşit ve özgür bir dünya için çok uzun zamandır süren ortak mücadelelerini küçümsüyor. Kazanılmış hakların gasp edilmeye çalışıldığı bugünkü iklim, şiddetten hayatta kalanlara ve potansiyel mağdurlar olarak her yaştan kadına neler hissettirmiştir? Biz kadın+lar, makb...

 • Hukuk
  + Oku

  Kişisel sağlık verileri bu kez de MBYS ile gündemde - Hazal Pekşen Demirhan*
  Muayenehanelerden, hastaların kişisel sağlık verilerinin –açık rıza aranmaksızın istenmesinin hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Hastalara ait sağlık verilerinin, herhangi bir elemeden geçirilmeden, bir bütün halinde ve düzenli olarak merkezi bir sistemde depolanmasına imkan ve...

 • Etik
  + Oku

  Aydınlatılmış Onam Bildirgesi
  Aydınlatılmış onam; karar verme yeterliğine sahip bir bireyin, kendisine uygulanacak tanı, tedavi yöntemleri ve diğer uygulamalar konusundaki tüm seçenekleri, bu yöntemlerin olası olumlu ya da olumsuz sonuçlarına ilişkin bilgileri aldıktan ve anladıktan sonra, yapılacak işlemlere izin verme, kabul etme sürecidir. Bu uygulamanın temel amacı, bireyin kendisi hakkında karar verme hakkını korumak ve her tür tıb...

 • Kitap
  + Oku

  Pandeminin düşürdüğü Maskeler - Osman Öztürk*
  Editörlüğünü Osman Elbek ve Kayıhan Pala’nın yaptığı kitap Özlem Kurt Azap’ın virüsün nasıl bulaştığı, hangi belirti ve bulgulara yol açtığı, tanısı ve tedavisini her zamanki gibi tane tane anlattığı “COVID-19” yaz...

 • Kültür Sanat
  + Oku

  Dr. Halis Dokgöz’ün karikatür sergisi açılıyor
  Karikatürist ve adli tıp uzmanı akademisyen Prof.Dr. Halis Dokgöz’ün Karikatür Sergisi 6 Nisan 2020 Salı saat 18.00’de İstanbul Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açılıyor.

 • Kültür Sanat
  + Oku

  Chloe Zhao’nun büyüleyici kamerasından yeni bir başyapıt: ‘’Nomadland’’ Küçük karavanların içine sığan büyük yaşamlar - Betül Cengiz Elçioğlu*
  İkinci uzun metrajlı filmi “The Rider” (Binici) ile oldukça büyük beğeni toplayan Chloe Zhao’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, 2020’nin en çok merak edilen filmlerinden “Nomadland”, Frances McDormand’ın muhteşem oyunculuğuyla hayat verdiği Fern karakterinin ekse...

 • Tabip Odası’ndan Haberler
  + Oku

  Pandeminin 1. Yılı Raporu Açıklandı
  İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu (İTO) COVID-19 İzleme Grubu tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Wuhan’ı İstanbul’da Pandeminin Bir Yılı” başlıklı raporu 23 Mart 2021 Salı günü İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuo...

 • Tabip Odası’ndan Haberler
  + Oku

  Yabancı Uyruklu Asistan Hekimlerin Emeğine Saygı Gösterilmelidir
  Ülkemizde çalışan yabancı uyruklu asistan hekimlerin yaşadığı sorunları, öneri ve talepleri dile getirmek üzere İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Asistan ve Genç Hekim Komisyonu tarafından bir basın toplantısı düzenl...

 • Tabip Odası’ndan Haberler
  + Oku

  Sağlık/Tıp Eğitiminin Laik Ve Bilimsel Esaslarından Vazgeçilemez
  Milli Gazete’de yer alan Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde (SBÜ) seçmeli olarak okutulan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersinin “fıtratı temelden reddettiği” yönünde haber üzerine Fakülte Dekanlığı tarafından sor...