Hekim Sözü (Sayı 11) Eylül-Ekim 2020

(Sayı 11) Eylül-Ekim 2020


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

İçindekiler

 • Yönetim Kurulundan
  + Oku

  Bu bir hekim/sağlıkçı kıyımı
  Normalde bu yıl Nisan ayında yapmamız gereken İstanbul Tabip Odası seçimini pandemi nedeniyle gecikmeli olarak ve kaybettiğimiz meslektaşlarımızın acısını bir kez daha yüreklerimizde duyarak 16 Ağustos’ta yapa...

 • Yayın Kurulundan
  + Oku

  Saray/AKP iktidarı COVİD-19 ölümlerini gizleyerek kendisine “başarı hikayesi” çıkarmaya çalışırken TTB de gerçekleri açıklamaya devam ediyor ve bu durumun iktidar cephesini fena halde kızdırdığı görül...

 • Odamızdan
  + Oku

  Yönetemiyorsunuz!
  İstanbul’daki ilk eylem 15 Eylül 2020, Salı günü 12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi (İTF) önünde yapıldı. Koruyucu tulumlarını giyip maske ve siperliklerini takan ve “Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, Tükeniyoruz!” yazılı dövizler taşıyarak Haseki EAH önüne dek yürümek isteyen temsili hekim grubu polisin...

 • Odamızdan
  + Oku

  Aynılar aynı yerde ayrılar ayrı yerde - Osman Öztürk*
  İstanbul Tabip Odası (İTO) seçiminin normalde Nisan ayında yapılması gerekiyordu. Ancak COVİD-19 pandemisi nedeniyle yapılamadı. Böylece İTO tarihinde bilinen ilk Ağustos ayı seçimi gerçekleştirilmiş ol...

 • Birliğimizden
  + Oku

  TTB Büyük Kongresi gerçekleştirildi
  Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 72. Seçimli Büyük Kongresi 26-27 Eylül 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Kongrenin son gününde yapılan seçimleri Etkin Demokratik TTB grubunun listesi ka...

 • Odamızdan
  + Oku

  Başakşehir Çam ve Sakura Şirket Hastanesi’nde neler oluyor? - Güray Kılıç*
  Başakşehir Çam ve Sakura Şirket Hastanesi bugünlerde doktorlarının eylemleri ile gündemde. Uzun süredir ilk kez hekimler kitlesel olarak hastane koridorlarında yürüyüş yaptı ve bahçesinde alkışlı protes...

 • Odamızdan
  + Oku

  Heybeliada Sanatoryumu Yaşatılmalıdır
  İstanbul Tabip Odası (İTO), Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ve TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nca 12 Eylül 2020, Cumartesi günü Heybeliada’da gerçekleştirilen basın açıklamasına çağrıcı kurum yöneticileri, TTB 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, sanatoryumun eski çalışanları, Adalar Kent Konseyi, Ada halkı katı...

 • Dosya: ONLAR BAŞARI HİKAYESİ ANLATADURSUN BİZ ÖLÜYORUZ!
  + Oku

  Pandemi İttifakı* - Eriş Bilaloğlu**
  15 Ağustos günü pandemi koşullarında toplanan Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Kurulu’nda Genel Kurul hazırlıklarını yürüten hekimler içlerinde hissettiklerini salona da yansıtarak pandemi başladığından bu yana kaybetti...

 • Dosya: ONLAR BAŞARI HİKAYESİ ANLATADURSUN BİZ ÖLÜYORUZ!
  + Oku

  COVİD-19 pandemisi sürecinde kamu hastaneleri - Osman Öztürk* Özgür Karcıoğlu**
  Sağlık Bakanlığı’nın bütün hazırlıksızlığına karşın hızla organize olarak daha fazla ölümlerin gerçekleşmesinin önüne geçen “her şeye rağmen ayakta kalmayı başarabilen” köklü, büyük kamu hastaneleri ve kamucu/toplumcu hekimlik geleneği Türkiye’nin salgını daha ağır geçirm...

 • Dosya: ONLAR BAŞARI HİKAYESİ ANLATADURSUN BİZ ÖLÜYORUZ!
  + Oku

  Salgının sağlık çalışanları üzerine ruhsal etkileri - Raşit Tükel*
  Pandemi döneminde sağlık çalışanları enfekte hastalara bakmakla ilgili belirli psikolojik ve duygusal yük taşırlar. Hastalığa yakalanma riski yaşadıkları böyle dönemlerde sevdiklerinden ve günlük yaşamlarından uzak kalarak hastaların bakım ve tedavisini sürdürmeye devam eder...

 • Dosya: ONLAR BAŞARI HİKAYESİ ANLATADURSUN BİZ ÖLÜYORUZ!
  + Oku

  COVID-19 ve çalışma yaşamına etkileri - Arzu Çerkezoğlu*
  Altıncı ayını dolduran Covid-19 salgını halk sağlığının yanında toplumsal yaşamı da derinden etkiliyor. Salgın nedeniyle devasa bir iş ve gelir kaybı yaşanıyor, salgının toplumsal ve iktisadi etkileri en çok işçi sınıfını ve dar gelirlileri etkiliyor, en fazla işçi sınıfı ve sağlık emekçileri hasta oluyor, yaşamını yitir...

 • Dosya: ONLAR BAŞARI HİKAYESİ ANLATADURSUN BİZ ÖLÜYORUZ!
  + Oku

  Bir virüs yapıtı olarak Homo sapiens - Çağatay Tarhan*
  Dünya üzerinde en fazla sayıda bulunan ve en fazla çeşitlilik gösteren genetik varlıklar olan virüsler protein ve lipid yapıdaki bir kılıf içinde yer alan, canlı hücrelere girip bu hücrelerin metobolik süreçlerini yeni virüsler üretmek için kullanan DNA ya da RNA parçalarıdır ve yaşamın üç büyük domeninin üyelerini ve hatta diğer virüsleri bile enfekte edebilmektedir. 1898 yılında Hollandalı mikrobiyolog Martinus Beijerinck tütün mozaik hastalığının nedeninin bakteriler değil de ondan çok daha küçük bulaşı...

 • Dosya: ONLAR BAŞARI HİKAYESİ ANLATADURSUN BİZ ÖLÜYORUZ!
  + Oku

  Pandemide Aşı Stratejileri; SARS-COV 2’ye karşı geliştirilen aşılarda güncel durum - İsmail Gönen*
  Ülkemizde aşı üretimi için çalışmalar ilk Osmanlı İmparatorluğu Döneminde başlamıştır. 1721 yılında İngiltere Büyükelçisinin eşi Lady Mary Montagu ülkesine yazdığı bir mektupta İstanbul’da çiçek hastalığına karşı “aşı denilen bir şey” (varilasyon metodu) yapıldığını hayretle bildirmektedir. 1885`te dünyada ilk kuduz aşısı bulunduktan sonra 1887 Ocak ayı başında kuduz aşısı Osmanlı`da üretilmeye başl...

 • Röportaj
  + Oku

  Kadınlar sokakları terk etmeyecek - Süheyla Ağkoç*
  Bu sayımızda Pandemi döneminde çok ses getiren İstanbul Sözleşmesi etkinliğini organize eden kurumlar arasında yer alan Kadınlar Birlikte Güçlü ekibinden Tülay Korkutan ve Nazlı Andan ile zoom üzerinden röportaj yaptık.

 • Etik
  + Oku

  Hekim Hakları Bildirgesi
  Türk Tabipleri Birliği (TTB) hekimlerin mesleklerini uygularken bazı haklara sahip olduklarını kabul eder. Ancak, hekim haklarının, hasta hakları kavramına karşı geliştirilmiş haklar olmadığını önemle vurgulamak gerekir. Diğer bir ifadeyle, hekim hakları, hasta hakları temel alınarak gerekçelendirilemez ve hasta haklarını...

 • Hukuk
  + Oku

  Pandemide yeni açılan hastaneler ve “görevlendirme” işlemleri - Oya Öznur*
  Pandemi başladıktan sonra İstanbul’da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hizmete açıldı. Yeni açılan bu hastanelerde görev yapacak hekimler ve sağlık çalışanları için yeterli sayıda kadro ihdas edilmesi ve atama yapılması belirli bir zaman alacağından, Sağlık Bakanlığı başlangıçta doğacak boşluğu “görevlen...

 • Kültür-Sanat
  + Oku

  Pandemi sürecinde sanat ve kültür politikası - Beral Madra*
  21.yüzyılın - iyimser beklentilere karşın siyasal, ekonomik, kültürel açıdan fırtınalı geçmekte olan - ilk çeyreğini bitirmek üzereyiz. Son dönemde artık Zombi-Kapitalizm, Hakikat Sonrası gibi kavramlarla tanımlanan bu dönemi daha da zorlayan ve binleri öldüren Corona Virüs-Pandemisi’ni göğ...

 • Kültür-Sanat
  + Oku

  Rutkay Aziz aldığı Altın Koza Onur Ödülü’nü TTB’ye verdi
  27. Adana Altın Koza Film Festivali’nde aldığı Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü, Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) ve tüm sağlık emekçilerine adayan değerli sanatçı Rutkay Aziz’e teşekkür etmek amacıyla bir tören düzenlendi. 24 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirilen tören, pandemi koşulları gözetilerek bina önündeki açık alanda ve temsili bir hekim heyetinin katıl...

 • Kitap
  + Oku

  Multidisipliner Covid-19
  Editörlüğünü Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Başkanı Dr. Cem Heper’in yaptığı ve yazar kadrosunu Epidemiyoloji, Viroloji, İmmünoloji, Patoloji, Farmakoloji, Mikrobiyoloji, Erişkin Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon hastalıkları, Yoğun Bakım, Radyoloji, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Nefroloji, Oftalmoloji, Endokrinoloji, Dermatoloji, Romatoloji, Hematoloji, Gastroenteroloji, Anesteziyoloji, Genel Cerrahi, Kulak Bur...