İstanbul TTB –HUV 2021 Katsayısı 10.70 Olarak Belirlendi


  • Aralık 23, 2020
  • 29433

TTB Merkez Konseyi tarafından 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 döneminde uygulanacak TTB-HUV Katsayısı Listesi’ne göre;

İstanbul TTB-HUV 2021 katsayısı : 10,70

Yalova TTB-HUV 2021  katsayısı : 10,26

olarak belirlenmiştir.

İllere göre detaylı katsayı listesine https://www.ttb.org.tr/katsayi_goster.php?Guid=045098ce-4440-11eb-b786-a19f39419a42 linkinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

İSTANBUL TABİP ODASI

 


Bu HABERİ Paylaş!