“Sağlıkta Kadın Platformu” Kuruldu


  • Şubat 10, 2024
  • 147

İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu olarak, sağlık meslek alanında çalışan kadınları buluşturmak amacıyla 10 Şubat 2024 Cumartesi günü kokteyl ve forum etkinliği düzenledik. Odamızın Cağaloğlu binasındaki etkinlikte "Sağlıkta Kadın Platformu"nu kurduk. 

Bilindiği gibi kadınların en fazla istihdam edildiği alanlardan biri sağlık iş
koludur. Türkiye’de tüm sektörlerde istihdam edilen kadın oranı %28’ken sağlıkta %55’tir. Bu
sektörde çalışan kadınlar, diğer sektörlerle ortak biçimde patriyarkal yapının çalışma
yaşamında kadına dayattığı bilinen engellerle mücadele etmek zorunda olduğu gibi bakım
emeğinin yoğun olması nedeniyle sektöre özel engeller ve zorluklarla da yüzleşmektedir.
Sağlık iş gücünde uzmanlık alanlarının seçiminde toplumsal cinsiyet kalıpları, karar
mekanizmalarında bulunmamaları, cinsiyete dayalı ücret açığı bunlardan bir kısmıdır. Sağlık
alanında şiddetsiz, barışçıl, herkes için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, tam zamanlı
istihdam, mesleki gelişim ve ücret eşitliğini sağlamak için etkin politikalara gereksinim
vardır. Türkiye’de sağlıkta dönüşüm programı çalışan kadın emeği ile aynı zamanda karşılığı
ödenmeyen ama günlük ve ideolojik yeniden üretimin temeli olan kadın emeğinin
değersizleşmesine neden olmuş, bu iki alanın çatışmalarını artırarak kadınların sağlığını ve
sağlık çalışanı kadınları olumsuz etkilemiştir.

İstanbul Tabip Odası ve Kadın Komisyonu olarak 2006 yılından bugüne değin
sürdürdüğümüz çalışmalarda da yapmaya çalıştığımız gibi; bugünden sonrası için de sağlık
alanında kadın çalışanların farkındalıklarını artırmayı amaçlayan, ortak alanlarda ortak
sorunlar konusunda destekleyici çözüm önerilerini birlikte üretebilmenin olanaklarını arayan
zeminde kadınların sağlığını, kadın sağlık çalışanlarının sağlığını ve sağlıklı olma halini
güçlendirmek ve süregen kılmak amacıyla bir araya gelmeyi hayal etmekteyiz.

 

 


Bu HABERİ Paylaş!