İTO Kadın Komisyonu Tarafından “HİV ve STİGMA ÜZERİNE GÜNCEL BAKIŞ” Paneli Gerçekleştirildi


  • Kasım 17, 2022
  • 302

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu Panel Dizisi kapsamında 8 Kasım 2022 Salı akşamı zoom üzerinden “Hiv ve Stigma Üzerine Güncel Bakış” başlığıyla geniş katılımlı bir panel gerçekleştirildi.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Süda Tekin ve Pozitif-İz Derneği Kurucu üyesi Çiğdem Şimşek’in katılımları ile gerçekleşen panelde; HİV tedavisindeki son gelişmeler, HİV ile yaşayan bireylerin yaşadığı sosyal, hukuksal, insani süreçler ve bunların hekimlik mesleğindeki karşılıkları konuşuldu.

Günlük yaşamda yaşanılan sorunlar, hak ihlalleri, ayrımcılık ele alınırken; HİV ile yaşayan bireylerin ve aslında tüm toplumun yaşam kalitesini arttırabilecek yaklaşımlar üzerinde duruldu.

Panele İstanbul Tabip Odası (İTO) ve İstanbul Diş Hekimleri Odası çağrısı ile hekim ve diş hekimleri katılım sağladı.

Panelin soru– cevap kısmında hekimlerin güncel yaklaşımlar ile ilgili soruları yanıtlandı.

Katılımcıların verdiği katkılar ve panel sonrasındaki sosyal medya paylaşımları göz önüne alındığında stigmanın azaltılması ile ilgili hiçbir çabanın karşılıksız kalmadığı izlenimi edinildi.


Bu HABERİ Paylaş!