Kadınlar Vardır, Kadınlar Her Yerde!


  • Mart 08, 2018
  • 2145

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın sağlıkçılar çeşitli hastanelerde gerçekleştirilen ortak basın açıklamalarında biraraya geldiler. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri ile İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla; Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi  C Blok önünde, Bakırköy Sadi Konuk EAH Acil Servis önünde ve İstanbul (Samatya) EAH Acil Servis önünde basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Şişli Etfal EAH’de yapılan basın açıklamasına Odamız Yönetim Kurul u Üyesi Dr. İncilay Erdoğan da katıldı ve bir konuşma yaptı. Dr. Erdoğan; “Evde, işyerlerinde, sokakta, yaşamın her alanında üreten ve mücadele eden kadınlar olarak varız, varolacağız. Yaşasın 8 Mart, Yaşasın Kadın Dayanışması” sözleriyle tüm kadınları selamladı.  Odamız hastane temsilcisi Dr. Deniz Türkyılmaz ile SES Şişli Hastane Temsilcisi Mehriban Emek ve SES Şişli Şubesi’nden İpek Deniz konuşmalar yaptılar.

Bakırköy Sadi Konuk EAH’de yapılan basın açıklaması Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları EAH’deki sağlık çalışanı kadınlarla ortak gerçekleştirildi. Buradaki açıklamaya SES Bakırköy Şubesi’nden Nuran Güngör ile Odamız Kadın Komisyonu Üyesi Dr. Rengin Güvenç katıldı. Bakırköy’de yapılan basın açıklaması öncesinde hastanesinde bir özel güvenlik görevlisi, polisin, açıklamaya müdahale edilecek bir durum olmadığı uyarısına rağmen pankartı yırtmaya çalıştı ve açıklama bitene dek sözlü saldırı ve tacizlerini sürdürdü. Ancak yaşanan bu saldırı kadınların birarada ve coşkuyla açıklama yapmasını, taleplerini dillendirmesini engelleyemedi. Kadınlar basın açıklamasını sloganlarla sonlandırdılar.

İstanbul (Samatya) EAH’deki basın açıklamasına ise Odamız Kadın Komisyonu Üyesi Dr. Pınar Bekdemir, SES Aksaray Şubesi’nden Aynur Gürcan ve Cemile Atar katılarak konuşmalar yaptılar.

Yapılan açıklamalarda kadınların eşit, özgür, laik ve barış içinde yaşanacak bir dünyayı yaratma sürdüreceği tüm engellemelere, baskı ve yasaklara karşı sürdüreceği vurgulandı.

Açıklamada aşağıdaki taleplere yer verildi:

“Biz kadınlar;  8 Mart'larda meydanları bize yasak ederek,  varlığımızı iktidarlarının geleceği için tehdit olarak görenlerin her türlü baskı ve sindirme çabasına rağmen alanlarda olmaktan ve sözümüzü söylemekten geri durmadık, duramayacağız. 

Eşit, adil, özgür, laik ve barış içinde yaşayacağımız bir dünyayı yaratmak için kurtuluşumuzun kendi ellerimizde olduğunu biliyoruz.

Bunun için evde, işte, sokakta, bizleri yok sayanlara karşı direnmeye devam edeceğiz.

Bize dayatılan yoksulluğu, şiddeti, ayrımcılığı, gericiliği ve savaşı kabul etmiyoruz. 

8 Mart’ın ücretli izin günü sayılması için,

Eşit işe eşit ücret sağlanması için,

OHAL'in kaldırılması, KHK'lerin iptal edilerek haksız hukuksuz yere işten çıkarılan tüm emekçilerin görevlerine iade edilmesi için,

İş yerinde şiddeti, ayrımcılığı ve mobbingi önleyen düzenlemeler yapılması için,

Kadın istihdamında tek seçenekmiş gibi sunulan esnek-güvencesiz-kayıt dışı ve taşeron çalışmaya, kiralık işçilik uygulamasına son verilmesi için,

Kapatılan kamu kreşlerinin açılması, kadın veya erkek olduğuna bakılmaksızın en az 50 çalışanın bulunduğu iş yerlerinde gündüz bakım evi ve kreşler açılması için,

Grevli toplu sözleşme hakkımız başta olmak üzere sendikal hak ve özgürlüklerimiz önündeki tüm engellerin kaldırılması için,

Doğum izinlerinin 24 haftaya çıkarılması, süt izninin kullanımı önündeki keyfi engellerin kaldırılması ve ücretli-ücretsiz doğum izninden dönen kadınların statü kaybı yaşamasının engellenmesi için,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kaldırılarak yerine Kadın Bakanlığı kurulması için,

Kadına yönelik her türlü şiddeti önleyici yasal düzenlemelerin acilen yapılması için,

Kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaş politikalarının son bulması için,

Eğitim alanı başta olmak üzere kamusal alanın tümüne yayılan dinselleştirme politikalarından vazgeçilmesi için,

Kadınlardan yana imza atılan uluslararası sözleşmelerin gerekliklerinin uygulanması için demokratik, özgür, laik bir dünya ve ülkede, eşit biçimde, birarada yaşamak için alanlardayız.

Yaşasın Kadınların Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü! Yaşasın 8 Mart!”

Şişli Etfal EAH

 Bakırköy Ruh Sinir ve Bakırköy Sadi Konuk EAH

İstanbul (Samatya) EAH


Bu HABERİ Paylaş!