Kadın Hekimlik Komisyonu Örgütlenme Çalıştayı’nda Buluştu


  • Ekim 12, 2022
  • 391

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Hekimlik Komisyonu Örgütlenme Çalıştayı 9 Ekim 2022, Pazar günü İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Gün boyu devam eden çalıştaya kadın hekimlerimizin katılımı oldukça yüksekti.

Çalıştayın amacı dünden bugüne kadın hekim örgütlenmesini ortaya koymak ve bugünden yarına bir yol haritası çizmekti.

İlk oturumda Dr. Lale Tırtıl ve Dr. Suzan Saner ‘Tarihsel Anlatı’ başlığı altında kurulduğu günden bugüne Kadın Komisyonu’nun yaptığı işleri ve bakış açısını özetledi.

İkinci oturumda Dr. Rengin Güvenç, Dr. Suzan Saner ve Dr. Aytül Tükel geçmişte yapılan kongreler ve örgüt okullarından ortaya çıkan birikim, konuşulanlar ve yarattığı açılımları aktardılar.

Üçüncü oturumda Komisyon’un bugüne kadar yaptıkları, yapamadıkları ve örgütle ilişkililerin nasıl olduğu interaktif bir biçimde Dr. Şahika Yüksel moderatörlüğünde konuşuldu.

Geçmiş dönem Komisyon yürütücüleri ile bir önceki İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Pınar Saip kendi dönemlerini anlattılar.

Dördüncü oturumda Komisyon olarak plan program dahilinde olması gereken meseleler yine interaktif bir şekilde Dr. Hatıra Topaklı moderatörlüğünde konuşuldu.

Toplantıda önümüzdeki dönem için birçok hedef belirlendi. İyi hekimlik yaparken kadın hekimler olarak dayanışmanın, hastanelerde kadın hekimlerle buluşmanın, Kadın Emek Örgütleri ile daha çok ortaklaşmanın ve birlikte hareket etmenin önemi vurgulandı. Oluşturulabilecek çalışma grupları üzerine tartışıldı, öneriler sunuldu.

Kadın Hekimlik Komisyonu üyeleri birbirlerine iyi dileklerini ve dayanışma duygularını ileterek çalıştayı sonlandırdılar.


Bu HABERİ Paylaş!