“Cinselliği Konuşmak” konulu toplantı gerçekleştirildi


  • Ekim 23, 2018
  • 2191

İstanbul Tabip Odası (İTO) Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen Cinselliğin Farklı Yüzleri dizisinin ilk toplantısı “Cinselliği Konuşmak” başlığı ile 18 Ekim 2018 tarihinde Istanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Psikiyatri Uzmanı Dr. Şahika Yüksel’in yaptığı toplantının konuşmacıları; Halk Sağlığı Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Yasin, Psikiyatri Uzmanı Dr. Aytül Tükel ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Irmak Saraç oldu.

Şahika Yüksel açılış konuşmasında birçok kişi için cinsellik ve ilgili konuların sadece mahrem değil zor konular olduğunu, bu zorluğun sağlıkçılar ve doktorlar için de geçerli olduğunu belirtti. İTO Kadın Komisyonu’nun cinselliği, cinsel işlev sorunlarını ve ilişkileri, cinsel travmaları, farklı cinsel kimlikleri ve cinsellikle ilgili farklı konuları uzun zamandır çalıştığını, birlikte ele almak üzere bu toplantıların kurgulandığını vurguladı. 90’lı yıllarda Mili Eğitim Bak ve UNFPA ve İKGV ortak projesi olarak orta eğitimde cinsel eğitim uygulandığını, ancak okullarda bu 1-2 saatlik eğitimden vazgeçildiğini, günümüzde cinsel eğitime müfredatta yer verilmemesinin bir eksiklik olduğunu anımsattı. Tıp fakültelerinin çoğunda cinsel eğitim dersleri olmadığını vurgulayarak bu konuda konuşmanın ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Şahika Yüksel, Cinselliğin Farklı Yüzleri başlığı altında ayda bir birlikte cinsellik konusunda konuşulacağını belirterek ilk toplantıda, konunun klinik ortamda nasıl dile geleceğinin farklı disiplinlerden aktarılacağını, halk sağlığı, kadın doğum, ruh sağlığı uzmanı arkadaşlarımızdan çocuk, ergen, hamile, evli, bekar, eşcinsel, lezbiyen, trans bireylerle, genç, yaşlı her yaştan danışanlarla, hastalarımızla niye cinsellik konuşulmalı ve nasıl konuşulmalı konularını ele alacaklarını belirtti.

Yeşim Yasin; toplum sağlığının önemli bir bileşeni olarak cinsel sağlık konusunun, halk sağlığının giderek daha fazla gündemine girdiğini, özellikle koruyucu hekimliğe büyük alan açan, olumlu davranışları ve cinsel yönelim/cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadeleyi destekleyen, hastalık-merkezli bir yaklaşımdan çok bütüncül bakış açısıyla kamu kurumları başta olmak üzere tüm paydaşları bir araya getiren halk sağlığı, cinsel sağlığın korunması ve geliştirilmesine önemli katkı sağladığını, halk sağlığı perspektifinin, en çok da cinsellik ve cinsel sorumluluk hakkında açık, dürüst ve saygılı konuşmaları mümkün kılarak, bu konuların normalize edilmesine ciddi bir destek sunduğunu belirtti.

Irmak Saraç; cinselliğin kültürel ve sosyal ortamdan etkilendiğini, insan olmanın en temel özelliği olduğunu belirtti. Yaşamın değişik evrelerinden cinsel yaşamın da etkilendiğini, hastaların doğrudan ve açıkça cinselliği konuşmaktan kaçındığını vurguladı.

Aytül Tükel, cinsellikle ilgili sıkıntıların toplumda yaygın olduğunu, bireysel olmadığını, partnerleri de etkilediği düşünüldüğünde bu yaygınlığın sanılandan daha fazla olduğunu belirtti. Cinselliğin konuşulmasında erkek ve kadınlarda farklı kaygıların ortaya çıktığını, hekimlerin hastanın cinsel yaşamını sorgulayabilmeleri, cinsel işlev bozukluğu tanısı koyabilmesi, cinsel konularda bilgilendirme yapabilmesi ve cinsel sorunlu hastaları doğru uzmana yönlendirebilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantı katılanların sorularıyla devam etti.

Şahika Yüksel kapanış konuşmasında; bu toplantıyı 20 Kasım 2018 tarihinde Cinsel Travmalar ve 22 Aralık 2018 tarihinde Çocuk ve Ergen Cinselliği panelleri ile sürdüreceklerini bildirdi.


Bu HABERİ Paylaş!