"Kadınların Beden Algısı ve Müdahaleler" Toplantısı Yapıldı


  • Ocak 27, 2024
  • 140

Ocak ayında İTO kadın komisyonu olarak tüm kadın hekimlere açık “Kadının Beden Algısı
ve Müdahaleler” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik.

27 Ocak 2024 Cumartesi günü düzenlenen toplantı öncesi yapılan kısa sunumda bedenlerin sadece biyolojik olmayıp sosyal bedenler olduğu, tarihte coğrafya ve zamana bağlı olarak güzellik kriterlerinin değiştiği ancak güzellik fikrinin sınıfsal, cinsiyetçi, yaşçı, ırkçı görünümleri olduğu ve günümüzde küreselleşmiş dünyada tek tip bir güzellik standardının oluştuğu, bu standarda da ancak kozmetik cerrahi yoluyla ulaşılabildiği aktarıldı.

Görsel medyanın beden algımız üzerine etkileri, kozmetik cerrahi reklamları ve sağlık turizmi
ile risklerinden söz edilen sunum sonrası katılımcılar kendi bedenleri ile ilişkilerini de paylaştılar. Ameliyatlı ameliyatsız burunlardan, renkli ve beyaz saçlardan, boydan, yaşlanmak
ve etkilerinden, vajinal estetikten ve sair güzellik baskısı örneklerinden konuşulan toplantı
katılan kadınları güçlendirdi ve güzelleştirdi.


Bu HABERİ Paylaş!