Kadın Hekim Olmak Paneli Gerçekleştirildi


  • Şubat 11, 2019
  • 1388

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 9-10 Şubat 2019 tarihinde Antalya’da yapılacak “Kadın Hekim Olmak” çalıştayına hazırlanmak üzere İstanbul Tabip Odası’nda 07.02.2019 tarihinde düzenlenen forumda birinci basamakta çalışan aile hekimleri, işyeri hekimleri, muayehane hekimleri, emekli hekimler, özel ve kamu alanında hastanede, meslek örgütünde yönetici olarak görev yapan hekimler, öğretim üyeleri, KHK nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılan öğretim üyeleri, trans eşcinsel kadın hekimler, Jinekoloji, Pediatri, Kalp Damar Cerrahisi, Üroloji, Psikiyatri, Çocuk Hastalıkları, Onkoloji, Acil Tıp, Adli Tıp uzmanları, asistanlar ve tıp öğrencisi kadınlar biraraya geldi. Forumda kolaylaştırıcılar  Dr. Aytül Tükel, Dr. Süheyla Ağkoç ve Dr. Suzan Saner olurken, yapılan değerlendirmeler Dr. Özlem Parlar tarafından raporlanmak üzere kayıt altına alındı. 

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu’nun geçtiğimiz yıllarda yürüttüğü çalışmalar, araştırmalar, çalıştay raporları hakkında bilgi paylaşımının ardından forum başladı. Katılımcılar sağlık alanında kadınların çoğunluğu oluşturduğunu, buna karşın tıbbın hiyerarşik ve eril yapısı içinde kendilerini cinsiyetsiz hissettiklerini,  giderek cinsiyetçilik kalıp yargılarının çözüldüğünü belirttiler. Toplumsal yaşamda kadınların yaşadıkları sorunları kendilerinin de yaşadıklarını, hem de tedavi ettiklerini, pek çoğunun uzmanlık seçiminde adaletsiz ve cinsiyetçi tıp ortamının yönlendirici olduğunu vurguladılar. Bu hiyerarşi basamaklarında kadın hekimlerin de eril davranabildiğini, tıpta cinsiyet ayrımcılığı, homofobi, transfobinin kabul edilemez olduğunu, toplumsal cinsiyet eğitiminin fakültede erken dönemde ve zorunlu olarak okutulması gerektiğini, kadınların birlikte olmasının  güçlendirici olacağını vurguladılar. Tüm katılanların katkılarıyla sorun alanları ve çözüm önerileri geniş biçimde ele alındı.

Olumlu rol modellerinin, eğitim veren, yönetici konumundaki kadınların varlığının motive edici güçlendirici olduğu izlendi.

kadinhekimolmak_4161

kadinhekimolmak_4166

kadinhekimolmak_4168

kadinhekimolmak_4169

kadinhekimolmak_4171

kadinhekimolmak_4172

kadinhekimolmak_4176

kadinhekimolmak_4182

kadinhekimolmakpaneli


Bu HABERİ Paylaş!