Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi


  • Aralık 10, 2023
  • 495

TTB 73. Büyük Kongresi'nde Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'nun karar önergesi olarak sunduğu "Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi" oybirliği ile kabul edildi.

Yönerge; hekimlerin, meslektaşlarına veya üçüncü kişilere yönelik cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temelde ayrımcılık göstermesini ; cinsel şiddeti ve kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek ve bunların kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek için oluşturulmuştur.

Cinsel şiddete maruz kaldığı veya tanık olduğu iddiası olan herkes, şikayet edilen tarafın hekim olması koşuluyla Oda Yönetim Kurulu’na, Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi’ne, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne ya da TTB Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Eşgüdüm Kurulu’na e-mail, telefon ile ya da yüz yüze başvurabilir.

Unutmayalım: Cinsel taciz ve cinsel saldırı eylemlerinin işlenme şekli çoğu zaman iki kişi arasında geçip, kanıtlanması zordur. Olaydan sonra ruhsal durum muayene bulgularını içeren raporlar, adalet ve hak arama sürecinde "somut delil" oluşturmaktadır.

CİNSEL ŞİDDETİ ÖNLEME VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ DESTEKLEME YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ


Bu HABERİ Paylaş!