Hekim Sözü (Sayı 1) Ocak-Şubat 2019

(Sayı 1) Ocak-Şubat 2019


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

Değerli Meslektaşımız

Tabip odamızın yeni dergisi “Hekim Sözü” yayın hayatına başlıyor.

Bugün tıp, sağlık sistemi, ülkemiz ve dünya bilimsel-teknolojik, ekonomik ve siyasal dinamiklerin etkisinde bir dönüşüm içerisinde.

Yaşanan gelişmeler yalnız biz, hekimlerde değil, tüm toplumda geleceğe dair kaygı yaratıyor: İklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, süreğenleşmiş bölgesel savaşlar içinde yerinden edilmiş milyonlar, sağlık hizmetlerinin kamusal niteliğinin, halkın nitelikli, ücretsiz sağlık hakkının kaybı, devlet bütçesini, Türkiye’nin tarihi sağlık kurumlarını yutarak yükselen şehir hastaneleri yanında sağlık çalışanlarının eriyen ücretleri, çalışma hakları ve can güvenceleri…

Tüm bu gelişmeler ve nicelerini toplumun sağlık ve yaşam hakkı, hekimlik değerleri, bağımsızlığı, hakları ve dayanışması açısından ele alınmayı bekliyor.

Hekimliğe adım atarken verdiğimiz “söz” bizi bilimin ve aklın ışığında, halkının, hastasının yanında hekimler ve hekimlik adına “söz” söylemeye çağırıyor. Hekim Sözü bu görevle yola çıkıyor.

Biliyoruz, sözümüz bir olduğunda, kol kola, omuz omuza durduğumuzda sesimiz çok gür çıkıyor.

Dergimizin basılı formuna odamız bürolarından, hastane temsilciliklerinden; e-dergi formatına bu bağlantıdan ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu