16.09.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyonu Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 25, 2010
  • 2819

16.09.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon toplantısı gündemi ve alınan kararlar:

PHD İstanbul Şubesi ile ortak olarak yapılacak olan etkinlikler görüşüldü. Aşağıdaki öneriler dile getirildi:

• Bölgesel Eğitim etkinliği düzenlenmesi
• Bilimsel yayın çıkarılması
• EKG ve CPR kursu düzenlenmesi
• Dernek şubemizin aylık “Pratisyen Hekim Buluşmaları” na devam edilmesi
• Dernek İstanbul Şubesi’ nin bir yada daha çok etkinliğinin çevre illerde yapılması
• PHD İstanbul Şubesi tarafından PHD’ ni tanıtan bir broşürünün yayınlanması ve bunun aracılığıyla üye üye sayısının arttırılması.

22.09.2008 tarihinde TTB-GPE Eğitim Koordinatörleri ile yapılacak olan komisyon toplantısının gündemi:


1- Kasım’da 2008’ de yapılacak olan TTB-GPE Genel Kurul hazırlıkları
2- Sürdürülmekte olan Geçiş Dönemi Mesleki Eğitimlerinin değerlendirilmesi, önümüzdeki dönem çalışmalarının planlanması.
3- Geçiş Dönemi Eğitimlerinde merkezi kurs için yeni grup oluşturulması.
4- 13. Pratisyen Hekim Kongresi hazırlıkları.


Bu HABERİ Paylaş!