28.09.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı

1- 3 Ekim 2009'da Ankara'da yapılacak olan TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı
gündemi görüşüldü.
AH süreci ve buna ilişkin yapılması düşünülen çalıştay için öneriler ortaya kondu.
İTO PHK olarak AH pilot uygulaması yapılan illerden Kastamonu ve Bartın'a yapılan
ziyaret ve görüşmeler aktarıldı.
14.Pratisyen Hekimlik Kongresi ( 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya )hazırlıkları konuşuldu.
 
2- 18 Ekim İstanbul mitingi hazırlıkları görüşüldü. Birinci basamak ziyaretleri ve miting
çağrısı için 21 ilçede sorumlular belirlendi.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası