23.03.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 25, 2010
  • 3499

1- 28.03.2009 tarihinde İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu’ nda 12.00 – 16.00’ da yapılacak olan PHD İstanbul Şube Genel Kurul hazırlıkları görüşüldü.

2- 4 Nisan 2009’da Ankara’da yapılacak olan TTB Pratisyen Hekimler Kolu gündemi görüşüldü.

- AH’ de son durum  : Yalova’ dan bilgi alınacak.

- AH ile ilgili yapılacak işler : Üniversiteler ve TTB’ nin birlikte bir atölye çalışması ve yayın,

AH uygulamalarının sağlık çalışanları üzerine kötü etkilerini basında teşhir etmek.


3- 14 Mart haftasında yapılan “Birinci Basamakta Çalışma Ortamlarımız, Mesleki Risklerimiz” konulu forumda ortaya çıkan görüşlerle ilgili Hekim Forumu’ na yazı hazırlanması, sanal hasta ile ilgili bir dava açılması, Sağlık Müdürü ile görüşme yapılması, Sağlık Müdürü’ nün sorumlu hekimlerle yaptığı toplantı ile ilgili kınayan bir basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı.


Bu HABERİ Paylaş!