02.03.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı

14 Mart Haftasında, 11 Mart 2009 Çarşamba tarihinde İstanbul Tabip Odası Kadıköy Bürosu’ nda yapılacak olan “Birinci Basamakta Çalışma Ortamlarımız, Mesleki Risklerimiz” forumunun hazırlıkları görüşüldü.Ara

Twitter'da İstanbul Tabip Odası