27.01.2011 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı


  • Şubat 14, 2011
  • 4180

Toplantıya 9 hekim katıldı, 3 gündem görüşüldü.

1.    Dr. Mustafa Sülkü   geçen hafta İstanbul ve Diyarbakır’da aile hekimliği uygulaması sürecinde TTB GPE nin rolü gündemli yapılan TTB GPE Eğitim Koordinatörleri toplantıları hakkında bilgilendirmeyi  yaptı.

2.      TSM ve ASM’de yaşanan sorunlar ve tabip odası olarak yapılması gerekenler konuşuldu.

3.      14 Mart Tıp Haftasında yapılacak birinci basamak ziyaretleri görüşüldü.
İstanbul’da Aile Hekimliği uygulaması 3. ayını bitirirken TSM ve ASM’lerde yaşanan başlıca sorunlar dile getirildi:
•        Bütün ilçelerde TSM’lerden çok sayıda görevlendirmeler oluyor, TSM’ler çok az sayıda personelle büyük bir yükün altına girmiş durumda. Örneğin bazı ilçelerde Şubat ayı aşıları için soğuk zincir sorumlusu bile kalmadı.
•        Görevlendirme yoluyla çalıştırılan personel sadece maaş alıyor, ek ödeme ve döner sermaye alamıyor. ASM’de çalışan personelin yarısı kadar maaş alabiliyor.
•        Görevlendirmeler usulsüz yapılıyor. Görevlendirme yazısı gelmeden çalıştırılıyor, yazı 2 ay sonra geliyor.
•        Sözleşmeleri biten hizmetli personel maaşlarını alamaz durumda.
•        İşsiz hemşireler varken hemşire açığı yaşanıyor. Özel hastaneler sayıları azalınca kalanların ücretlerini artırmak zorunda kalacaklarından hemşire vermek istemiyor.
•        Sağlık Müdürlüğü kendi kurduğu AH sistemini yönetemiyor. Sağlık müdürlüğü sadece halkın ve çalışanların memnun olduğu beyanatlarını veren bir  konumunda. TSM, ASM, Personel, AÇSAP şubelerinden sorumlu tek kişi sorumlu .  Bu yöneticilik anlayışıyla İstanbul’un sağlığı nasıl yönetilecek ?
•        Ocak ayı içerisinde kızamık olguları görülen ilçe var.
•       Bazı ilçelerde ASM hekimleri TSM’lerin tavrından şikayetçi durumdalar; aralarında bir gerilim yaşanıyor. Sorunlarının çözümü için TSM atlanıp Sağlık Bakanlığı aranırsa bakanlık TSM’yi adres gösteriyor.
•        Şubat’tan itibaren AH’leri bölgesi dışındakilere bakamayacak. Büyük ihtimalle şimdiki durumu 3 ay daha(seçim sonuna kadar) uzatılacak.
•        Çok sayıda ASM hemşiresiz çalışıyor.( Kadıköy’de 47 ASM )
•        ASM’lerde hekim başına günlük hasta sayısı 40-50 arasında değişiyor; sanallarda daha az, sağlık ocağı binalarında daha fazla olmak üzere.
•        Vatandaşlar arasında bu sistemden çeşitli yakınmalar şimdiden başladı. Personel sayısı arttı, bekleme süreleri azaldı diye göreceli bir memnuniyet olduğu da iddia ediliyor. Ama  sevk sistemi uygulanmaya başlayınca hasta-hekim çatışma yaşanması kaçınılmaz olacak.
•        6 ay sonra bebe-gebe izlemlerine, kayıtlı kişilerin yılda 2 kez ziyaret edilip edilmediğine bakılarak performans hesaplanacak, geçmişe yönelik dahil olmak üzere paralar kesilmeye başlanacak. Bu zaman içerisinde Sağlık Bakanlığı’nın halkın sağlığını hiç önemsemediğini gösteriyor.
•        İstanbul’da GEBLİZ (GEBE-BEBEK İZLEME)sisteminde kayıtlı 230.000 bebek varken AHBS’de ise 70.000 kayıtlı bebek görülüyor. Bebekler/Gebeler izlenemiyor.       
•        İstanbul Üniversitesi’nde okuyan 50.000 öğrenci misafir kabul edilemez, Aile hekimlerinin olması gerekiyor.
•        Sağlık Müdürlüğü aile hekimlerine bordro vermiyor, mail atmıyor; sadece isteyene veriyor.
•        Bir kaos var, her yerde sorun yaşanıyor.
Tabip odası olarak yapılması gerekenler konuşuldu:
•        Şimdiki sistemde çıkan aksaklıklar için saldırmak gerekiyor. Sistem sorunu olarak vatandaşın memnuniyetsizliğini ortaya koymak gerekli.
•        Vatandaş şikayetlerini tabip odasına bildirsin, biz bunları basına verelim.
•        ASM ve TSM’lerde çalışan hekimlerin sorunlarıyla oda olarak ilgilenelim. Sistemin işler hale gelmesine yardımcı olmayalım. Sistemin açıklarının kapatılması için uğraşmayalım. Arkadaşların özlük haklarıyla ilgili uğraş verelim.
•        Yaşananların deşifre edilmesi gerekiyor.
•        İstanbul’da TSM’lerin sorunlarının odaya taşınması ve TSM’lerin güçlendirilmesi için bir şeyler yapılması gerekli. TSM’ler lojistik yerler olduğundan ve toplum sağlığını izleyebilmemiz açısından önem taşıyor.
•        SES ve İTO’nun birlikte ücretlendirmelerdeki adaletsizlikle ilgili uğraşması gerekiyor.

Alınan kararlar:

1.      İTO’da vatandaş şikayet hattının kurulması
2.      Sağlık Müdürlüğü için  üzerine düşenleri yapmadığında hukuki işlemin yapılabileceğinin bildirilmesi
3.      TSM’lerde çalışan arkadaşlarla 15 gün sonra özel bir toplantı yapılması; toplantı öncesinde olabildiğince ziyaretlerin gerçekleştirilmesi
 
4.      SES ve İTO’nun görevlendirmeler, ücret adaletsizliği, TSM’lerdeki hemşire ve hekim eksikliğini dile getiren bir basın açıklamasını birlikte yapması
5.      Hekimlere görevlendirmelerin usulüne uygun yapılmadığı, ücretlendirmenin adaletsiz ve yetersiz olduğu, hekimlerin uğradıkları haksızlıklar için tabip odasına başvurmaları gerektiğini, odanın kendilerine sahip çıkacağının bir mektupla bildirilmesi. (Mektupta izliyoruz, farkındayız, hak kayıplarına uğrayanların takipçisi olacağız’ı belirtelim, mail ile bütün hekimlere gönderelim.)
6.      AH sisteminin ilk 3 ayının oda tarafından değerlendirilmesi
7.      Füsun Sayek anma etkinlikleri kapsamında TTB MK tarafından Ankara’da yapılması planlanan bir birinci basamak sempozyumunun ilk Pratisyen Hekimler Kolu toplantısında gündem yapılarak oda komisyonları tarafından yapılmasının sağlanması
8.      Halk Sağlığı kürsülerinin Türkiye’de aile hekimliğine geçilmesi nedeniyle müfredatlarında değişiklik yapmak istemelerinin kınanması, bunun TTB PHK tarafından yapılması için öneri götürülmesi.
9.      14 Mart tıp haftasında Üsküdar’da VSD, AÇSAP, TSM ve 19 No’lu ASM, Fatih’te VSD, TSM ve Küçük Mustafa Paşa ASM’nin ziyaret edilmesi.
 
Toplantıya katılan hekimler: Süheyla Ağkoç, Akif Aklın, Gürcan Bahadır, Naciye Demirel, Mustafa Sülkü, Erol Ünder, Taha Oğuzhan Asiltürk, Zerrin Kurşun, Sevinç Özgen


Bu HABERİ Paylaş!