13.04.2009 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı


  • Ağustos 25, 2010
  • 3845

 

1-Aile Hekimliği ile ilgili olarak iki temel konuyu öne çıkarmamız gerekliliği üzerinde görüş birliğine varıldı:


Aile hekimliğine,
a) Pratisyen hekimlerin mesleklerini devlet memuru olarak sürdürme seçeneklerini (haklarını) ortadan kaldırdığı için,
b) Birinci basamakta sağlık hizmetlerinin özel değil kamu eliyle sunulmasının topluma daha yararlı olması nedeniyle karşıyız.

2-Sağlık Müdürlüğünün sanal hasta uygulaması ile ilgili olarak Av. Meriç Eyüboğlu ile çalışma yürütülmesi, konunun web sayfasına taşınması,

3-Pratisyen hekimlerin sorunları ve talepleri konusunda hazırlanan yazının Hekim Forumu’ nda yayınlanması ve kol toplantısında gündem yapılması,

4-İstanbul’ da birinci basamak sağlık hizmetlerini, sağlık ocakları ve diğer 1.basamak sağlık kuruluşlarının, insan gücünün ortaya konmasına yönelik araştırma araştırma yapılması, bunun için TNSA 2008 ön raporundan yararlanılması,

5-14.Pratisyen Hekimlik Kongresi hazırlıkları görüşüldü.


Bu HABERİ Paylaş!