08.09.2014 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon Toplantı Tutanağı


  • Eylül 09, 2014
  • 2556

İTO PHK 8 Eylül 2014 Tarihinde Cağaloğlu Binasında toplandı.

Toplantıda;

1.Toplum sağlığı Merkezlerindeki çalışma ortamları, koşulları ve iş yükleri
2.Aile Sağlığı Merkezlerindeki, nöbet sorunu
3.16-18 Mayıs 2014 Tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan 19.Pratisyen Hekimlik Kongre Hazırlıkları,
4.İstanbul Tabip Odası Pratisyen hekim Komisyonu ve  ve TTB Pratisyen Hekim Kolu 2014-2015 yılı çalışma planları
5.İTO Yönetim Kurulu tarafından 19.09.2014 tarihinde düzenlenen komisyonlar arası eşgüdüm toplantısı konuları görüşüldü.


Bu HABERİ Paylaş!