14.07.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon toplantısı


  • Ağustos 25, 2010
  • 2792

14.07.2008 Tarihli Pratisyen Hekimlik Komisyon toplantısı gündemi ve alınan kararlar:

1 – (Temmuz 2008 – Nisan 2009) dönemi çalışma programının oluşturulması.
Önümüzdeki dönemde temel çalışma konularımız:
1) Aile Hekimliği
2) Örgütlenme
3) Özlük Hakları
4) Sürekli Eğitim
5) Mesleki Eğitim
6) Araştırma
7) Oda Etkinlikleri
8) Yayınlar
9) Kurumsal İlişkiler olarak belirlendi.

2 – Bilgilendirme:
* TTB GPE yürütme toplantısı hakkında Dr. Mustafa Sülkü bilgilendirme yaptı.
* TTB PH Kolu yürütme toplantısı hakkında Dr. Naciye Demirel bilgilendirme yaptı.
* 13.Pratisyen Hekimlik Kongresi düzenleme Kurulu toplantısı hakkında Dr. Mustafa Sülkü bilgilendirme yaptı.

3 – 13.Pratisyen Hekimlik Kongresi oturumlarımız ve organizasyondan sorumlu hekimler.
* Perianal Hastalıklara Yaklaşım     : Dr. Ali Demircan
* Anne, Baba, Bacağım Ağrıyor     : Dr. Sevinç Özgen
* Bağışıklama oturumu      : Dr. Selma Okkaoğlu
* Nasıl Bir Sağlık Ocağı?      : Dr. Akif Akalın
* Geçmişten Geleceğe Türkiye’ de Pratisyen Hekim Olmak  : Dr. Naciye Demirel


Bu HABERİ Paylaş!