Hekime Yönelik Şiddete 7,5 Yıl Hapis Cezası


  • Ekim 22, 2021
  • 1466

Dr. Hasan Cabbar’ın beyin kanaması geçirmesine ve vücudunda kemik kırıkları oluşmasına yol açan saldırgan, 7,5 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Dr. Hasan Cabbar, 26.02.2019 tarihinde, bir hastasının oğlu tarafından takip edilmiş ve hayati tehlike geçirecek şekilde saldırıya maruz kalmıştı.

Saldırı sonucu bilincini kaybeden meslektaşımız, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, beyin kanaması teşhisiyle bir süre yoğun bakımda tedavi görmüş, burun ve kolundaki kırıklar nedeniyle ameliyat olmuş ve günler sonra taburcu olmuştu. 

Yaşanan bu olay meslek kuruluşumuzca hastane önünde yapılan basın açıklaması ile protesto edilmişti. https://www.istabip.org.tr/5185-bir-kez-daha-soruyoruz-olmemizi-mi-bekliyorsunuz.html 

Saldırı ve tehditlere maruz kalan hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik caydırıcı ve etkili önlemler alınması, şiddet eylemlerine zamanında ve etkili müdahalede bulunulması, soruşturmaların emniyet görevlilerince ivedilikle ve titizlikle yürütülmesi için İstanbul Valiliği’ne başvuru da yapmıştık. https://www.istabip.org.tr/5189-medilife-capa-hastanesi-ile-ilgili-istanbul-valiligi-ne-basvurduk.html 

Meslektaşımızın uğradığı saldırıya ilişkin ceza davası da Hukuk Büromuzca takip edilmiş olup, yargılama neticesinde Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce;

“Sanığın kasten yaralama suçundan sabit görülen eylemine uyan TCK'nun 86/1 maddesi gereğince,  suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri ile kastının yoğunluğu dikkate alınarak takdiren 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığın suçu 3359 sayılı Kanunun ek 12-3 fıkrası gereğince kamu görevlisine ve silahtan sayılan cisim ile gerçekleştirmesi nedeniyle cezasının TCK'nun 86/3-c-e maddesi gereğince yarı oranında arttırılarak 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 

Sanığın eylemi nedeniyle katılanın yaşamını tehlikeye sokan bir durum oluşması nedeniyle cezasının TCK'nun 87/1-d-son maddesi gereğince 1 kat arttırılarak 6 yıl 18 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına”

karar verilmiştir.

Netice olarak saldırgan, 7,5 yıl hapis cezası ile mahkum edilmiş olup, cezada herhangi bir indirim yapılmamıştır. Ceza süresi bakımından da erteleme hükümleri uygulanmayacaktır.

 

İstanbul Tabip Odası

Yönetim Kurulu


Bu HABERİ Paylaş!