Hekimlere Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sunmaya Devam Ediyoruz


  • Mart 29, 2024
  • 178

İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’nca üye hekimlere hukuki danışmanlık hizmeti, 2002 yılından bu yana sürdürülmektedir.

Her hafta salı ve cuma günleri, yüzyüze ve/veya telefon randevusu şeklinde sunulan, hekim olmaktan ve mesleğin uygulanmasından kaynaklanan hukuki sorunlara yönelik danışmanlık hizmeti, hukuken yol gösterme ve bilgi vermenin yanı sıra başvuran hekimler adına savunma ve ifade hazırlanması, itiraz dilekçelerinin oluşturulması, ihtarname vb. yazıların hazırlanması, sözleşmelerinin incelenmesi, hekimler tarafından hazırlanan metinlerin kontrol edilmesi ve hukuken gerekli düzeltmelerin yapılması gibi konuları da kapsamaktadır.

Nisan 2022-Mart 2024 tarihleri arasındaki iki yıllık dönemde, toplam 1.531 hekime hukuki danışmanlık hizmeti sunulmuştur.

Hukuki danışmanlık hizmeti sunulan hekimlerin dağılımı şu şekildedir: 

Kamu hastanelerinde ve üniversitelerinde çalışan

377

Özel sağlık kuruluşlarında ve vakıf üniversitelerinde çalışan

346

Muayenehanede mesleğini serbest olarak icra eden

247

Emekli olan

150

Aile sağlığı merkezlerinde çalışan

79

İşyeri hekimliği yapan

68

Tıpta uzmanlık eğitimi alan

54

Şiddet ve mobbing nedeniyle başvuran

83

Malpraktis iddiaları nedeniyle başvuran

60

Yandal sorunları nedeniyle başvuran

49

Yabancı uyruklu olarak çalışan

18

Hukuki danışmanlık hizmeti verilen toplam hekim

  1531

 

İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu


Bu HABERİ Paylaş!