OHAL Kapsamında Kapatılan Özel Sağlık Kuruluşu Ve Tıp Fakültelerinde Görev Yapan Hekimlere Ve Öğretim Üyelerine Önemli Duyuru


  • Eylül 26, 2016
  • 6315

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan ve 23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesi ile, çok sayıda özel sağlık kuruluşu ve tıp eğitimi de veren vakıf yükseköğretim kurumu kapatılmıştı.

Aynı madde ile “Kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğüne; kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılacağı” da düzenlenmişti. 

Yazının devamı için tıklayınız (PDF)

26.09.2016

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu 


Bu Haberi Paylaş!