13 Mart İş Bırakma Eylemine Katılan, Kamu Hastanelerinde Ve Üniversitelerde Çalışan Hekimler İçin İtiraz Dilekçesi ÖrneğiAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası