“Yan Dal Belgesi”Ne İlişkin Dosyası/Başvurusu Red Edilen Hekim Adına Açtığımız Davada İptal Kararı Verildi

Hatırlanacağı gibi Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin Geçici 10. Maddesinde “bazı yan dallarda uzmanlık belgesi verilmesi” düzenlenmiş; belirtilen koşulları taşıyan hekim dosyalarının, Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından değerlendirileceği belirtilmişti.

Yazının devamı için tıklayınız.

Mahkeme kararı için tıklayınız

İlgili yazılar

http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/1875-yan-dal-bavuru-dosyas-yetersiz-bulunankabul-edilmeyen-hekimler-icin-bilgi-notu.html

http://www.istabip.org.tr/index.php/hukuk/guncel-hukuk/2671-yan-dal-bavuru-dosyas-yetersiz-bulunan-hekimler-cin-bilgi-notu-2012.htmlAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası