Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 27 Mayıs 2012 Değişiklikleri

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27.05.2012 tarih ve 28305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe... Devamını okuAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası