1 Temmuz Genelgesinin Yürütmesi Durdurulması [10.2006]


  • Temmuz 05, 2010
  • 2432

1 Temmuz Genelgesinin Yürütmesi Durduruldu
Danıştay, Maliye Bakanlığı'nın, ''ayakta tedaviye vaka başına ücret ödeme'' uygulaması getiren ''Tedavi Yardımları Uygulama Tebliği''nin yürütmesini durdurdu.
Danıştay, Maliye Bakanlığı'nın, ''ayakta tedaviye vaka başına ücret ödeme'' uygulaması getiren ''Tedavi Yardımları Uygulama Tebliği''nin yürütmesini durdurdu. Tebliğe göre, birinci basamak resmi ve özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastalar için (diş ve 112 acil sağlık hizmetleri hariç) farklı tutarda, vaka başına ödemede bulunulması öngörülüyordu. Vaka başına ödeme, resmi sağlık kuruluşlarında 11 YTL, özel sağlık kuruluşlarında ise 13.2 YTL olarak hesaplanmıştı. Hastanın diğer bir sağlık kurumuna sevk edilmesi durumunda ise vaka başına ödeme 5 YTL olarak öngörülüyordu.
"Türk Tabipleri Birliğinin, Maliye Bakanlığınca 1 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tedavi Yardımları Uygulama Tebliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davanın ilk aşaması sonuçlandı.
Dava, iki dairenin de görev alanına girdiği için Danıştay 11 ve 5. Dairelerinin ortak heyeti, yürütmenin durdurulması istemini karara bağladı.
Ortak heyet, tebliğin yürütmesini durdurdu. Davalı Maliye Bakanlığı karara itiraz ederse, itirazı Danıştay Idari Dava Daireleri görüşecek."

1 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği�nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay�a açılan dava metni�


Bu HABERİ Paylaş!