Sözleşmeleri Yenilenen Aile Hekimlerine Duyuru


  • Aralık 30, 2010
  • 2526

Bilindiği gibi, aile hekimliği sözleşmelerinin geçerlilik süresi 31.12.2010 tarihi olarak belirlenmişti.

Meslek kuruluşumuza yapılan başvurulardan, aile hekimlerinin il sağlık müdürlüğüne/toplum sağlığı merkezlerine çağırılarak, yeni dönem sözleşmelerini imzalamalarının istendiği öğrenilmiştir.

Yeni dönemde imzalanacak sözleşmeler de ilk farklılık, sözleşme süresinde karşımıza çıkmaktadır. Eski dönemde, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile yapılacak sözleşmelerin süresinin bir yıl olacağı düzenlenmişken; yeni dönem sözleşmelerinde bu süre 2 (iki) yıla çıkarılmıştır.

Her iki sözleşmenin içerik yönünden önemli bir farklılık içermediğini, zaten ilgili mevzuata atıf yapılarak hazırlandığını belirtelim. (İlgili mevzuatta yer alan ihlaller ise bilindiği gibi dava konusu edilmiştir.)

Ancak her halukarda, sözleşmelerin bir nüshasının sizde bulunması önemlidir. Sözleşmenin her iki tarafça imzalanmış bir örneğini/bir nüshasını talep etmeniz gerektiğini önemle hatırlatırız.

Bugün (30.12.2010) tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe ilişkin ayrıntılı değerlendirme Hukuk Büromuzca hazırlanmakta olup, en kısa zamanda meslektaşlarımızla paylaşılacaktır.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

 


Bu HABERİ Paylaş!