Hekimlerden “Güncel Çalışma Bilgisi” İsteyen İl Sağlık Müdürlüğü Yazısı Üzerine Değerlendirme


  • Kasım 04, 2010
  • 2461

Tarafımızdan, Hastane Başhekimlikleri tarafından kliniklere tebliğ edilen yazılar ve 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı incelenmiştir.
 
Bilindiği gibi 2368 sayılı Kanun, 5947 sayılı Kanun'un 19. maddesinin (a) bendi uyarınca Temmuz 2010'da yürürlükten kalkmıştır. Dolayısıyla hekim aylıklarından, 2368 sayılı Kanun gerekçesiyle herhangi bir kesinti yapılması artık söz konusu değildir.
 
Hastane Başhekimlikleri tarafından tebliğ edilen yazıda belirtilen "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ise Kanun değil, Bakanlar Kurulu Kararı’dır. Ancak sadece kamu sağlık çalışanlarına yönelik değil, devlet memurlarına yönelik bir düzenleme olduğu için de, 2368 sayılı Kanun'a dayanılarak çıkarılmamış ve bu nedenle 2368 sayılı Kanun’a atıfta bulunulmamıştır. Yine tüm memurlara yönelik bir düzenleme olduğu için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na atıfta bulunulmuştur. Dolayısıyla yazıda sözü edilen “iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamları” kesintisinin dayanağı da, yürürlükten kalkan “part-time” Kanunu değil, bu düzenlemedir.
 
Belirtelim ki tarafımızdan, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlülük yönünden de araştırılmış ve her yıl yeni bir kararla uzatıldığı görülmüştür. Son olarak da 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3. maddesi ile 2010 yılında da uygulanacağı belirtilmiş olup, 2010 yılında da yürürlüktedir. Yani söz konusu yazıda atıf yapılan mevzuatın ve buna bağlı olarak hekimlerden istenen bilginin hukuki dayanağının bulunmadığı söylenemez.

Bu düzenlemenin hukuka uygun olup-olmadığı konusuna gelince; Sağlık Bakanlığı’nın sadece kamuda çalışanlar ile kamudaki mesaisi sonrasında mesleğini serbest olarak icra edenler arasında; maaş, döner sermaye vs yönünden farklı bir düzenleme yapacağı konuşulmaktaydı. Ancak yeni bir düzenleme yapılmaksızın, zaten yürürlükte olan bir düzenlemenin işletilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Hekimlerin güncel durumlarını bildirme isteği ise, bu kayıtlar zaten İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya SGK’da yani devletin kurumlarında bulunduğu için herhangi bir sakınca içermemektedir.

Ancak bu bilgilendirme dışında başkaca bir bilgi verilmesini ve/veya herhangi bir belge imzalanmasını ve/veya taahhütte bulunulmasını gerektirir bir durum söz konusu değildir.
 
04.11.2010
Hukuk Bürosu

Bu yazıyı PDF formatında aç


Bu HABERİ Paylaş!