Herhangi bir nedenle aile hekimliği yapmaktan vazgeçen hekimlere duyuru


  • Ağustos 25, 2010
  • 2453

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN YAZILI OLARAK VE
2 AY ÖNCEDEN BİLDİREREK SONA ERDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Değerli Meslektaşımız,

İstanbul’da Aile Hekimliği seçme ve yerleştirmeleri 15-19 Temmuz tarihlerinde yapılmış ve yerleştirilen hekimlere, aynı anda standart sözleşmeler imzalatılmıştır.

Bilindiği gibi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay 5. Dairesi’nin yürütmenin durdurulması kararları sonrasında, kamu çalışanlarının mesai saatleri sonrasında mesleklerini serbest olarak icra etmelerinin hukuka uygun olduğu açıklık kazanmıştır.

Özellikle bu kararlar sonrasında Hukuk Büromuza çok sayıda başvuru yapılmakta ve aile hekimi olarak çalışmaktan vazgeçip geçilemeyeceği, sözleşmenin fesh edilip edilemeyeceği, süresi ve yaptırımı sorulmaktadır.

Sözleşmenin çalışan tarafından sona erdirilmesi konusu, 12.08.2005 tarihinde yürürlüğe girenAile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik’” in 15. maddesinde yer almaktadır. Buna göre sözleşmenin çalışan tarafından sona erdirilmesiaşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

Madde 15- Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları askerlik, doğum, emeklilik veya diğer sebeplerle iki ay önceden bildirmek kaydıyla sözleşmenin sona erdirilmesini talep edebilirler. Bu süreyi doldurmadan görev yerini terk eden personel, bir yıl süreyle aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olamaz.
Keza tarafınızdan imzalanan Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi’nin 6. maddesinde de paralel bir düzenleme yer almaktadır.
Görüldüğü gibi herhangi bir nedenle Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi’nin feshedilebilmesi mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken tek kural; FESHİN İKİ AY ÖNCEDEN BİLDİRİLMESİ gereğidir. Feshin yazılı yapılması, ispat açısından önemli ve gereklidir.

Bu nedenle, sözleşmeyi sonlandırmayı planlayan meslektaşlarımızın, Ağustos ayı ortalarında ekte yer alan dilekçeyi vermesi yerinde olacaktır. Bu dilekçelerin -birinin tarafınızda kalması amacıyla- iki nüsha olarak hazırlanması; tarafınızda kalacak nüshanın, dilekçenin verildiğini ispata yönelik bir kayıt ile (havale, evrak kayıt numarası, alındı kaşesi vb) alınması önemlidir.

Her türlü bilgi ve destek için hukuk büromuza başvurmanız yeterli olacaktır. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu

FESİH YAZISI örneği

VALİLİK MAKAMI’NA
İSTANBUL,

Konu                    : Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi’nin sona erdirilmesi hakkında

 

Halen …..Sağlık Ocağı’nda/….Hastanesi’nde görev yapmaktayım.

Temmuz ayında İstanbul genelinde yapılan aile hekimliği seçme ve yerleştirmelerine katıldım ve hemen aynı gün …..Aile Sağlığı Birimi’nde çalışmak üzere, Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi’ni imzaladım.
Her ne kadar İstanbul’da aile hekimliği uygulamasının 30 Ekim 2010 tarihinde başlatılacağı belirtilmişse de sözleşmemi, mesleğime ilişkin planlarımda değişiklikler olduğu için veya kişisel nedenlerimden …-veya benzer gerekçeler kullanılabilir- dolayı, bu tarihi beklemeksizin sonlandırmak/ feshetmek istiyorum.

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesi ve tarafımdan …tarihinde imzalanan Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi’nin 6. maddesine uygun olarak; sözleşmenin sona erdirilmesini talep eder ve gereğini bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

TARİH

                                                                                                       AD-SOYAD
İMZA

 

adres


Bu HABERİ Paylaş!