Kamu Özel Ortaklığı Yolsuzluk, Yolsuzluk Yoksulluk Yaratır

Kamu Özel Ortaklığı Yolsuzluk, Yolsuzluk Yoksulluk Yaratır

Şehir hastanelerinin peş peşe açılışları yapılıyor. Ancak bu hastanelerin maliyetleri, Sağlık Bakanlığı’nın şirketlere ödeyeceği kira ve hizmet satın alma bedellerine dair tek bir bilgi verilmiyor. ...

Elektronik Ortamlarda Yaygınlaşan Etik İhlallere Karşı TTB’den Kılavuz

Elektronik Ortamlarda Yaygınlaşan Etik İhlallere Karşı TTB’den Kılavuz

Türk Tabipleri Birliği’nin 10-11 Haziran 2016 tarihlerinde toplanan 67. Büyük Kongresi’nde kabul edilen “Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz” yazılı ...


‘Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı’nın Sonuç Raporu Kitaplaştırıldı

‘Sürücü Adayları Ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı’nın Sonuç Raporu Kitaplaştırıldı

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHK) tarafından 2 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı"nın sonuç raporu ...

Aile Hekimleri: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Dayatmalara Tabi Olmamalı, Haklarımız Kısıtlanmamalı!

Aile Hekimleri: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Dayatmalara Tabi Olmamalı, Haklarımız Kısıtlanmamalı!

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu toplantısında alınan karar gereği ilçe toplantıları başladı. Silivri birinci basamak hekimleri Sağlık Bakanlığı’nın yakın zamanda çıkarmayı planladığı Aile Hekimliği ...


Şehir Hastaneleri Kimin “Sağlığı” İçin?

Şehir Hastaneleri Kimin “Sağlığı” İçin?

AKP Hükümetlerinin 2003 yılından bu yana uygulamakta olduğu Sağlıkta Dönüşüm’ün son evresi olarak karşımıza çıkan ve ilk örnekleri Yozgat ve Mersin’de hayata geçirilen Şehir Hastaneleri ...

Postür Bozuklukları Eğitimi Yapıldı

Postür Bozuklukları Eğitimi Yapıldı

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyonu, Sürekli Mesleki Gelişim Kapsamında düzenlediği eğitimlere devam ediyor. Bu çerçevede 2017 yılının ilk eğitimi, “Postür Bozuklukları” başlığı altında 22 Şubat ...


E-Nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçesi

E-Nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçesi

Son günlerde İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından hekimlere “e-Nabız sistemi” konulu yazılar tebliğ edildiği görülmektedir. Bu yazılarda; “e-Nabız sistemine sağlık verilerini aktarmayan kuruluşların olduğu tespit edilmiştir.” ...

"Anayasal Güvenceden Siyasi Vesayete" Paneli Yapıldı

İstanbul Tabip Odası'nın da bileşeni olduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK), Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Av. Can Atalay'ın konuşmacı olarak katıldığı "Anayasal Güvenceden Siyasi ...

14 Mart Tıp Haftası Resim Yarışması Sonuçları
2017 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
TTB HUV 2017 Katsayı Listesi TTB HUV 2017 Katsayı Listesi