TTB, AHEF, Sendika ve Derneklerden Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı

TTB, AHEF, Sendika ve Derneklerden Sağlık Bakanlığı'na Açık Çağrı

Birinci basamak sağlık alanında örgütlü sendika ve dernek temsilcileri, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimliği yönetmeliklerinde çalışanların temel haklarıyla ilgili bir takım değişiklikler yapılacağı bilgisinin yansıması üzerine, ...

KHB Beyoğlu Genel Sekreterliği’ni Ziyaret

KHB Beyoğlu Genel Sekreterliği’ni Ziyaret

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Muzaffer Başak, Doç. Dr. Haydar Durak ile Hekimlik Uygulamaları Bürosu Sorumlu Hekimi Dr. Celalettin Cengiz’den oluşan heyet, ...


TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi

TTB HUV 2017 Katsayı Listesi Belirlendi

2017 yılında uygulanacak TTB-Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) katsayı listesi tabip odalarının önerileri ve 25.11.2016 tarihinde gerçekleştirilen TTB-HUV Danışma Kurulu toplantısında ileri sürülen görüşler dikkate ...

Yeni Dönem Temsilci Seçimlerimiz  Devam Ediyor

Yeni Dönem Temsilci Seçimlerimiz Devam Ediyor

2016-2018 döneminde İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu’nda görev alacak hekimlerin belirleneceği seçimler kamu, özel hastanelerde devam ediyor. Aralık ayının ilk iki haftasında Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ...


Sağlık Bilgilerimiz Korunmalıdır

Sağlık Bilgilerimiz Korunmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), hastaların bütün bilgilerinin Sağlık Bakanlığı’ndaki merkezi bir bilgisayar sistemine kaydedilmesini öngören Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve ...

Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı Yapıldı

Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen Birinci Basamak Sağlık Örgütleri toplantısı 3 Aralık 2016 Cumartesi günü TTB toplantı salonunda gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliği alanında yapmaya ...

2017 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
TTB HUV 2017 Katsayı Listesi