Basın Toplantısı: E- Sigara Salgını: Hedef Çocuklar mı?


  • Nisan 02, 2024
  • 331

İstanbul Tabip Odası (İTO), Türk Toraks Derneği ve Sağlığa Evet Derneği ile birlikte artan sigara ve e-sigara kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirmek gereğini duyarak 2 Nisan 2024 Salı günü basın toplantısı düzenledi.

Açılışını İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esin Tuncay’ın yaptığı toplantıda; Efza Evrengil “Tütün Kullanımında Tarihi Rekor”, Pınar Bostan “Neden Kadınlar ve Gençlerde Tütün Salgını", Elif Dağlı, “Hedef Çocuklar:  Elektronik Sigara Pazarı” sunumunu gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını Dr. Esin Tuncay okudu. Açıklama şöyle:

Tütün bağımlılığı dünyada her yıl 8.500.000 kişinin ölümüne neden olmaktadır Türkiye’de bir halk sağlığı sorunu olan tütünle mücadelede en büyük kazanım 4207 sayılı Tütün ürünlerinin Zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkındaki kanunun 2008 yılında yürürlüğe girmesi ile sağlanmıştır. Tüm halkın konsensusu ile uygulanan dünyadaki en önemli tütün karşıtı uygulama olmuştur.

2012 yılına kadar tütün kullanım sıklığında %13.8 civarında azalma görülmüşken, 2022 yılına gelindiğinde bu azalma yerini %38’e varan tüketim artışına bırakmıştır. Üstelik de Türkiye sigara satış hacmi en yüksek 30 ülke arasında yer almaktadır. Tütünle mücadele fiilen yürürlükten kalkmış görünmektedir. Satılması yasak olan tütün ürünleri satılmakta, satış noktalarında çocuk ve erişkinin ulaşmasını önleyecek düzenlemeler yapılmamakta, kapalı alanlarda sigara içme yasağı yok sayılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye’deki tütün kontrolündeki bu geri adımları eleştirmektedir.

Hepimizin yakından izlediği bir diğer gelişme ise tütün endüstrisinin bir yandan sigarayı bırakmak isteyen, öte yandan ise sigara içmeyen gençleri hedef alan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri piyasasını hızla genişletme çabalarıdır . Bu yeni ürünler sanıldığı gibi ‘tütünün hafifletilmiş şekli’ değildir, içerdikleri nikotin nedeniyle yeni bağımlılar yaratmakta, kimyasal maddeler nedeniyle de hem kanserojen hem de sitotoksiktir . Birçok Uluslararası Solunum Derneği ve Dünya Sağlık Örgütü, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin insan sağlığına ve tütün kontrolü mücadelesine zararlı olduğu görüşünde birleşmektedirler.

Sonuç olarak;

Sigara tüketimindeki artışın nedeni sadece hükümetin bilinçli politikaları ve uluslararası tütün şirketlerinin baskısı sonucu yasanın uygulanmaması değil,tütün üretimini ve ticaretini teşvik eden neoliberal politikalardır. Günümüzde yok sayılan 4207 sayılı yasa, eksik olan yönetmelikleri de tamamlanarak yeniden ve kararlılıkla uygulanmalıdır. Başta akciğer ve gırtlak kanseri olmak üzere birçok organ kanseri, KOAH ve solunum yolu hastalıkları, çocukluktan başlayan tütün bağımlılığını önlemek ile mümkündür. E-sigara ürünlerinin ithalat ve satışı engellenmeli, çocuk, ergen ve hassas gruplar başta olmak üzere tüm toplumun aktif ya da pasif içici olması önlenmelidir.

 

 


Bu HABERİ Paylaş!