Aile Hekimliği Çalışanları Vergide Adalet İstiyor!


  • Şubat 19, 2024
  • 1084

Değerli Meslektaşımız;

Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) sözleşmeli ve ücretli çalışan tüm emekçilerden olduğu gibi, alınan vergi artık dayanılmaz hale gelmiştir. Giderek artan, kronikleşen enflasyon karşısında yetersiz kalan ücretlere ek olarak ASM çalışanlarından da yılın ikinci yarısından itibaren yaklaşık %35 oranında vergi kesintisi yapılmaktadır. Adaletsiz ve eşitsiz oranda yapılan vergi kesintileri ASM çalışanlarının satın alma gücünü daha da düşürmekte, çalışanlar arasında haksız ve ölçüsüz bir durum yaratmaktadır.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile birlikte hazırladığımız eylem programı ile ASM çalışanları üzerindeki vergi yükü ve emek sömürüsüne karşı yeni bir mücadele hattı oluşturulmuştur.

ASM çalışanlarından haksız ve adaletsiz bir şekilde kesilen vergi oranının en fazla %15 ile sınırlanması ve yıl içinde sabit kalması talebiyle 21 Şubat 2024 Çarşamba gününden başlayarak Türkiye genelinde Aile Sağlığı Merkezleri’nde talepler karşılanana dek her Çarşamba günü olmak üzere süresiz eylemler başlayacaktır.

21 Şubat 2024 Çarşamba günü bütün Aile Sağlığı Merkezleri’nde başlayacak eylemlerde, önerdiğimiz taleplerin yazılı olduğu pankart ve dövizlerle ASM çalışanlarının öğle aralarında bir araya gelmesini bekliyoruz. Yapılacak eylem ile ilgili olarak gerekli bilgilendirmeler ışığında hastalarımızın ve halkın katılımının ve desteğinin alınması etkinliğimizi görünür kılacaktır.

Ekte etkinliğe ilişkin afiş, broşür ve kokart içeriği bulunmakta olup, 21 Şubat 2024 Çarşamba günü başlayacak eylemlerin başarılı olması için katkı ve katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI
AİLE HEKİMLERİ KOMİSYONU

Ekler:

1- Eylem Afişi

2- Broşür

3- Kokart

4- Döviz

5- Web Sayfası


Bu HABERİ Paylaş!