İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Temmuz (2024) Ayı Toplantı Notları


  • Temmuz 04, 2024
  • 198

İstanbul Tabip Odası (İTO) Temsilciler Kurulu (TK) Temmuz ayı toplantısı, aşağıdaki gündemlerle, 2 Temmuz 2024 Salı günü, saat 19.00'da Cağaloğlu binasında yapıldı.

Toplantı gündemi şu başlıklardan oluştu:

  • Yönetim Kurulu faaliyetlerinin sunulması.
  • Türk Tabipleri Birliği (TTB) 76. Büyük Kongresi değerlendirmesi.
  • Temmuz ayında ziyaret edilecek hastanelerin planlanması.
  • Hastanelerde seçimlerinin planlanması.
  • “Vergide Adalet” eylemleri.
  • Sağlık kurumlarından haberler.

Toplantıyı, Divan üyeleri Dr. İrfan Gökçay ve Dr. Turan Karakaş yönetti.

Yönetim Kurulu’nun haziran ayı faaliyetleri, İTO Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç tarafından sunuldu. Dr. Ertuğrul Oruç’un sunumu sırasında, Sağlık Bakanı’nın değişmesi hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Dr. Oruç ayrıca, geçtiğimiz günlerde hayata geçen İTO çevrimiçi hizmetler uygulamasının çalışma prensiplerini anlattı, sistemle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Çevrimiçi hizmetler uygulamasıyla amaçlananın üye sayısını artırmak ve üyelik işlemlerini hızlandırmak olduğu belirtildi.

Yönetim Kurulu faaliyetlerinin sunulmasının ardından, TTB 76. Büyük Kongresi’nin değerlendirmesine geçildi. TK toplantısına, kongrede TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı seçilen Dr. Pınar Saip de katıldı. Dr. Saip’e tebriklerin iletilmesinin ardından kongre üzerine düşünceler ve izlenimler aktarıldı. Kongreye katılımın oldukça yoğun olduğu belirtildi. Kongrede Filistin ile ilgili önergenin büyük destek gördüğü ifade edildi.

Deprem bölgesinde, özellikle Hatay’da birinci basamak sağlık hizmetlerinin çöktüğünün ve sağlık çalışanlarının koşullarının hala çok kötü olduğunun hatırlatılması üzerine, TTB Merkez Konseyi oluşturulurken deprem bölgesine önem verildiği vurgulandı. 

Temmuz ayında ziyaret edilecek hastaneler ve hastanelerdeki seçimlerin planlanmasına ilişkin gündemde, seçimlerin organize edilme süreci üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi ve Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nden temsilciler katıldı.

İstanbul’daki bütün hastanelerin listelenerek tek tek ele alınması, seçim koordinasyonuyla özel olarak ilgilenecek sorumluların belirlenmesi ve tüm bunların detaylarının çevrimiçi bir toplantı ile görüşülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, “Vergide Adalet” eylemlerinin 17. haftasına girdiği hatırlatılarak, sürecin nasıl başladığı anlatıldı. Aile hekimlerinin vergi kesintisinden en fazla etkilenen kesimlerden biri olduğu ancak vergi adaletsizliği konusunun sadece aile hekimlerini ilgilendirmediğinin altı çizilerek, eylemlere destek istendi. Bu konuda yapılması gerekenleri üzerine tartışma yürütüldü. Toplantıda aile hekimlerinin aylardır devam eden kararlılığının çok anlamlı olduğu belirtilerek, eylemlere iş bırakma eylemlerini de katarak bir planlama yapılması önerisi sunuldu. Bütün hastanelerde vergide adalet eylemleri yapılması önerildi. İşçi ve memur sendikalarıyla ortak program ve ortak eylem sağlanması için harekete geçilmesi fikri de dile getirildi. Eylemlerin yayılmasıyla ilgili TTB Merkez Konseyi ile bir toplantı yapılmasının gerekliliği belirtildi.

“Vergi konusunda sadece hekimlere yönelik özel bir talepte bulunabilir miyiz?” sorusuna; “32 milyon kişiyi etkileyen bu konuyu hekimlerle sınırlamak sözümüzün gücünü ve etki alanımızı daraltabilir,” yanıtı verildi.

Gündem başlıklarından “Sağlık kurumlarından haberler” bölümünde, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yaşanan nükleer sızıntı hakkında bilgi verildi. Sızıntının az olduğu iddiası hatırlatılarak bu konuda çalışanlara herhangi bir bilgi verilmediği, sürecin gizli yürütüldüğü, iş güvenliği açısından oldukça sorunlu bir durum olduğu paylaşıldı. Başhekimliğe İTO temsilcisi olarak resmi yazı ile başvurularak; alınan tedbirlerin sorulması, iş güvenliği kurulunun raporunun istenmesi, resmi yazının oluşturulması konusunda da İTO Hukuk Biriminden yardım alınması kararlaştırıldı.

Toplantının son bölümünde yeni mezun bir meslektaşımız söz alarak toplantıya ilk kez katıldığını belirtti ve gelişen yapay zekâ teknolojisinin olası sonuçları hakkında değerlendirme yaptı. Son olarak, muayene sürelerinin belgelenmesi önerisi yapıldı. Çeşitli alanlarda muayene sürelerinin ne kadar olduğuna ilişkin çalışma yapılmasının ve bu konuda daha çok hekime ulaşılmasının gerekliliği vurgulandı. İTO’nun konuyla ilgili videolar ve grafikler planladığı, çalışmaların sürdüğü aktarıldı.


Bu HABERİ Paylaş!