İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Haziran (2024) Ayı Toplantı Notları


  • Haziran 12, 2024
  • 249

İstanbul Tabip Odası (İTO) Temsilciler Kurulu (TK) Haziran ayı toplantısı, aşağıdaki gündemlerle, 4 Haziran 2024 Salı günü, saat 19.00'da Cağaloğlu binasında yapıldı.

Toplantı gündemi:

  • Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin Sunulması,
  • İstanbul Tabip Odası Genel Kurulu ve Seçimlerinin Değerlendirilmesi,
  • Türk Tabipleri Birliği (TTB) 76. Büyük Kongresi,
  • İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divanı Eksik Üyelerinin Yerine Yenilerinin Belirlenmesi,
  • Hastanelerde Seçimlerinin Planlanması,
  • Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Yapılan Değişiklikler Ne Getiriyor?
  • Sağlık Kurumlarından Haberler.

TK Divanı Sekreteri Dr. Cemile Özdemir ve Divan üyesi Dr. Özer Çelik toplantıyı yönetti. Toplantı gündeminin sunulmasının ardından, TK toplantısının temmuz ve ağustos ayında yapılıp yapılmayacağı konusu ek gündem önerisi olarak sunuldu.

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi temsilcilerince, toplantıya katılamayan hastane temsilcilerinin mazeretleri divana sunuldu.

Yönetim Kurulu’nun nisan ve mayıs ayı faaliyetleri, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç tarafından sunuldu.

İstanbul Tabip Odası seçimlerinin yapıldığı okulların uygunsuz olduğu, seçim yapılacak yerlerin ulaşılabilir ve fiziki koşullarının iyi olması gerektiği ifade edildi. Seçim sürecinin olgunlukla yönetilmesi teveccühleri için yönetim kuruluna teşekkürler iletildi. İTO Emekli Hekim Komisyonu‘ndan Dr. Erdinç Köksal, emekli hekimlerin kolaylıkla ulaşabildikleri okul tercihi için teşekkürlerini sundu.

Genel kurul yerinin güzelliği, uygunluğu için yönetim kuruluna teşekkür edildi. İTO seçim listesinin uzun uzun yazılması yerine, güncellenerek daha pratik bir hale getirilmesi, İTO “nasıl daha görünür olur” üzerine önerilerde bulunuldu. Bununla ilgili, “genç hekimlere nasıl ulaşılabilir?” sorusu yöneltildi. TTB hukukuna uygun bir genel kurul yapıldığı belirtilerek, 2022-2024 döneminin kazanımları için tebrikler ve teşekkürler iletildi. Ayrıca, süre baskısı olmadan genel kuruldaki konuşma sürelerinin düzenlenmesi ve söz hakkının verilmesi gerektiği dile getirildi.

Temsilci seçimlerinde farklı listelerden aday olmuş hekimlerin Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi temsilcileri içerisinde yer almalarının Temsilciler Kurulu işleyişinde örnek teşkil ettikleri belirtildi. Yönetim Kurulu’na öneri olarak, “Vergide Adalet” başlığı altında bir araya gelen ve eylemlerine her çarşamba devam eden aile hekimlerinin yanı sıra diğer sağlık kuruluşlarından hekimlerin de katılımıyla daha geniş kapsamlı eylem önerisi getirildi. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi temsilcileri bu eyleme katılabileceklerini iletti.

İTO seçimi ve TTB 76. Büyük Kongresi hakkında katılımcılar görüşlerini beyan etti. TTB 76. Büyük Kongresine; “tüm hekimlerin zorunlu olarak tabip odalarına üyelikleri hususunda adım atmaları” öneri olarak sunuldu.

Yeni dönem Temsilciler Kurulu Divanı seçimin, hastane ziyaretleri ve yeni dönem temsilci seçimleri sonucunda kasım ayına denk düşecek şekilde oluşturulması planlandı. Temsilciler Kurulu’nun kasım ayına kadar mevcut divan ile yürütülmesine karar verildi. Mecburi hizmet nedeniyle divan üyeliğinden ayrılan Dr. Yekta Can Arslan’ın yerine, oy birliğiyle Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi temsilcilerimizden Dr. İrfan Gökçay seçildi.

Yeni dönem ilk TK toplantısında, TK İç Tüzüğü’nün gözden geçirilerek güncelleştirilmesi önerisi yapıldı.

Hastane ziyaretleri planlandı. Yeni Yönetim Kurulu, ziyaretlere katılım için geniş kapsamlı divan ekibinin bir araya geleceği seçim komisyonu önerisinde bulundu.

Seçim Komisyonu’nun temsilcilerin eşlik edeceği aktif bir grup haline getirilmesi gündeme alındı. Toplantıya katılan temsilcilerin isimleri alınarak Seçim Komisyonu oluşturulması planlandı.

Dr. Merve Yıldırım, Dr. Semih Yazla, Dr. Sedat Feyizoğlu, Dr. Soner Ozaner, Dr. Osman Öztürk, Dr. Benan Koyuncu, Dr. Melike Demirkaya, Dr. Nadir Kalfazade ve Dr. Tülay Yarkın Seçim Komisyonu’nda görev almak isteyen temsilciler olarak belirlendi.

Seçim Komisyonu’na ilişkin bilginin Temsilciler Kurulu WhatsApp grubunda paylaşılarak, görev almak isteyen temsilcilerin kararlarını Dr. Cemile Özdemir’e iletmeleri planlandı. Seçim Komisyonu hastane ziyaretlerinde Yönetim Kuruluna eşlik edecek ve temsilciler seçiminde seçim aşamasında ekibinde içerisinde olacak.

Temmuz ve ağustos aylarında Temsilciler Kurulu toplantısının devam etmesi kararı oy çokluğuyla karara bağlandı.

Bir diğer gündem başlığı olan, “Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde Yapılan Değişiklikler Ne Getiriyor?” konusu tartışıldı ve birinci basamak sağlık hizmetinin önemi ve sevk zincirinin işlevsel hale getirilmesi önerildi. Bu konuda aile ekimleriyle ortak bir zemin oluşturulmasında yarar görüldü.

Kamu tasarrufu ve hekimden alınan hizmete geri sunulması gereken vergi diliminin adaletsizliği birbiri ile ardışık bağlamda kuruldu. Bunun için halkın bilinçlendirilmesi gerekliliği vurgulandı. Kamu spotu önerisi beraberinde getirildi.

Birinci basamak sağlık sisteminde “Türkiye nerede ve ne kadar hazır?” sorusu en önemli gündem olarak ele alındı. İTO Aile Hekimliğinin kamusallaştırılmasının önemi vurgulandı. Bu sebeple Aile Hekimliği Komisyonu ile ortak bir Temsilciler Kurulu süreci olabileceği ifade edildi.

İTO Emekli Hekimler Komisyonu tarafından; emekli hekimlerin maaşlarının geçim sınırının altında kaldığı belirtilerek, TTB 76. Büyük Kongresi’ne “emekli hekimlerden aidat alınmaması” önerisi yapıldı.

İyi temenni ve dilekler ile 2 Temmuz salı gününe TK Toplantısında görüşme dileği ile toplantı sonlandırıldı.

 


Bu HABERİ Paylaş!