YÖNETİM KURULUMUZDAN DUYURU


  • Ağustos 20, 2010
  • 1762

 

Değerli Meslektaşımız,


Bilindiği üzere 8.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da değişiklik yapılmıştır. Anılan Yasa’nın 28. maddesinde yapılan değişiklikle hekimlik mesleğini yapabilmenin şartları yeniden tanımlanmış; meslek uygulamasını engelleyen ceza kurallarının kapsamı genişletilmiştir.
Yasa’nın hukuka uygunluğunun denetlenmesi için Anayasa Mahkemesi’nde inceleme sırası beklenirken, kimi il sağlık müdürlüklerince mevcut hekimlerden de adli sicil kâğıdı istendiği ve geçmiş kimi mahkûmiyetlerin meslek uygulamasının önüne engel olarak çıkartıldığı Türk Tabipleri Birliği’nce tarafımıza bildirilmiş ve ilimizde bu yönde uygulamalar olup olmadığı sorulmuştur.

Bu sebeple, hekimlik mesleğinin uygulanması ile ilgili olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce tarafınızdan adli sicil kaydı istendiyse bu durumun Odamıza ivedilikle bildirilmesini rica ediyoruz.

Saygılarımızla,


İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU


Bu HABERİ Paylaş!