Aile Hekimlerinin Dikkatine 29 Nisan Eylemi İçin İtiraz Dilekçesi Örneği

Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından “Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nde Anayasaya uygunluğu görüşülüyor olmasına rağmen 09/04/2014 tarihinde aile sağlığı merkezleri (ASM) çalışanlarına kamu hastaneleri acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az 8 saat “nöbet” tutmayı dayatan yasaya dayanarak acil nöbetinin uygulama şeklini belirleyen bir genelge yayınlamıştır…

Yazının devamı

İtiraz dilekçesi için tıklayınız


İlgili haberler


http://www.istabip.org.tr/3456-aile-hekimlerinin-dikkatine-29-nisan-eylemi-cin-savunma-dilekcesi-oernei.html

http://www.istabip.org.tr/3444-4-aralk-eylemi-nedeniyle-aile-hekimlerine-verilen-htar-puanlar-ve-yaplacak-lemler-.html

http://www.istabip.org.tr/3273-4-aralk-2013-tarihinde-aile-hekimleri-tarafndan-yaplan-eyleme-likin-savunma-dilekcesi-oernei-.htmlAra

Twitter'da İstanbul Tabip Odası